Молдавский язык. 5-6 классы (Карайван Н. И., Галупа Н. И., Лунгу Н. Ф.)

Действующая модельная учебная программа по молдавскому языку для 5-6 классов авторов Карайван Н. И., Галупа Н. И., Лунгу Н. Ф.

Молдавский язык. 5-6 классы (Карайван Н. И., Галупа Н. И., Лунгу Н. Ф.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Молдовська мова. 5–6 класи», основною метою курсу є розвиток мовної і читацької компетентності учнів, гуманістичного світогляду; здатність спілкуватися молдовською мовою для духовного, культурного та національного самовираження та міжкультурного діалогу, для збагачення емоційно-чуттєвого досвіду; здатність читати інформаційні та художні тексти; розвиток логічного, критичного та образного мислення, мовленнєво-творчих здібностей.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021