Румынский язык. 5-9 классы (Говорнян Л. С., Зазулинская Т. Г. др.)

Действующая модельная учебная программа по румынскому языку для 5-9 классов авторов Говорнян Л. С., Зазулинская Т. Г. др.

Румынский язык. 5-9 классы (Говорнян Л. С., Зазулинская Т. Г. др.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Румунська мова. 5–9 класи», мета вивчення предмету полягає у виробленні в учнів мовленнєвих (комунікативних) умінь і навичок для майбутньої освітньої та суспільної діяльності. Такі уміння стануть навичками лише за умов належних знань фонетичної, лексичної та граматичної систем румунської мови, їх особливостей у порівнянні зі знаннями з української мови.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021