Русский язык. 5-9 классы (Самонова О. И., Крюченкова Е. Ю.)

Действующая модельная учебная программа по русскому языку для 5-9 классов авторов Самонова О. И., Крюченкова Е. Ю.

Русский язык. 5-9 классы (Самонова О. И., Крюченкова Е. Ю.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Російська мова. 5–9 класи», навчання російської мови в системі загальної середньої освіти передбачає поділ на два цикли: адаптаційний цикл (5-6 класи) і цикл базового предметного навчання (7-9 класи), що дають змогу враховувати вікові та індивідуальні особливості розвитку і потреб учнів, а також забезпечити просування індивідуальними освітніми траєкторіями. В основу модельної навчальної програми з російської мови покладено наскрізний підхід щодо представлення компетентнісного потенціалу та обов’язкових результатів навчання учнів для обох циклів освіти. Такий підхід дає змогу репрезентувати цілісну систему навчання від адаптації до нового освітнього етапу – активного усвідомленого процесу опанування базовими метапредметними і предметними компетентностями.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021