Польский язык. 5-9 классы (с обучением на польском языке). (Иванова М. С.)

Действующая модельная учебная программа по польскому языку для 5-9 классов с обучением на польском языке Ивановой М. С.

Польский язык. 5-9 классы (с обучением на польском языке). (Иванова М. С.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Польська мова. 5–9 класи (з навчанням польською мовою)», мета вивчення предмета полягає у створенні оптимальних умов для формування духовно багатої особистості, яка володіє уміннями та навичками вільно, комунікативно і доцільно використовувати виражальні засоби польської мови в усіх видах мовленнєвої діяльності, розширювати культурно-пізнавальні інтереси, самонавчатись та самовдосконалюватись, орієнтуватися в інформаційному просторі.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021