Интегрированный курс литературы (украинской и зарубежной). 5-6 классы. (Яценко Т. А., Тригуб И. А.)

Действующая модельная учебная программа по интегрированному курсу литературы (украинской и зарубежной авторов Яценко Т. А., Тригуб И. А.

Интегрированный курс литературы (украинской и зарубежной). 5-6 классы. (Яценко Т. А., Тригуб И. А.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 56 класи», метою вивчення курсу є розвиток компетентних учнів-читачів, долучення їх до високохудожніх надбань української та зарубіжних літератур, формування усвідомлення української літератури як невід’ємного складника світової художньої культури, осмислення національної своєрідності та загальнолюдської цінності включених до інтегрованого курсу художніх творів, розвиток художнього сприйняття навколишнього світу, осмислення конкретно-історичного та загальнолюдського значення зображеного письменником, розширення культурно-пізнавальних інтересів, збагачення емоційно-чуттєвого досвіду та естетичних смаків, сприяння всебічному розвитку і творчій самореалізації в сучасному світі, виховання національно свідомих громадян, формування гуманістичного світогляду, національних і загальнолюдських цінностей.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021