Зарубежная литература. 5-6 классы. (Николенко О., Исаева Е. и др.)

Действующая модельная учебная программа по зарубежной литературе для 5-6 классов авторов Николенко О., Исаева Е. и др.

Зарубежная литература. 5-6 классы. (Николенко О., Исаева Е. и др.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Зарубіжна література. 56 класи», метою вивчення зарубіжної літератури є не лише набуття знань про доробок письменників, окремі художні твори, літературні жанри та стилі. Вивчення зарубіжної літератури покликане залучити учнів до процесу суб’єктивізації знань, пізнання довколишнього світу і самопізнання в процесі навчання, народження у свідомості школярів «власного тексту» культури, збагаченого особистісним «Я», що сприятиме розширенню емоційно-чуттєвого досвіду учнів, формуванню їхніх ціннісних орієнтацій і ставлень, залученню їх до міжкультурного діалогу через здобутки світового красного письменства.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021