Украинский язык для классов с обучением на венгерском языке. 5-9 классы. (Черничко С. С., Пэвсэ А. А. и др.)

Действующая модельная учебная программа по украинскому языку для 5-9 классов с обучением на венгерском языке авторов Черничко С. С., Пэвсэ А. А. и др.

Украинский язык для классов с обучением на венгерском языке. 5-9 классы. (Черничко С. С., Пэвсэ А. А. и др.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Українська мова для класів з навчанням угорською мовою. 59 класи», метою вивчення української мови в класах з угорською мовою навчання є розвиток компетентних мовців і читачів із гуманістичним світоглядом, які володіють українською мовою, читають інформаційні та художні тексти, зокрема класичної та сучасної художньої літератури (української та зарубіжних), здатні спілкуватися мовами корінних народів і національних меншин, іноземними мовами для духовного, культурного та національного самовираження та міжкультурного діалогу, для збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, творчої самореалізації, формування ціннісних орієнтацій і ставлень, а також формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями вільно, комунікативно доцільно використовувати лексичні, фразеологічні, граматичні та стилістичні засоби української мови в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо).

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021