Украинский язык. 5-6 классы. (Заболотный А. В., Заболотный В. В. и др.)

Действующая модельная учебная программа по украинскому языку для 5-6 классов авторов Заболотного А. В., Заболотного В. В. и других

Украинский язык. 5-6 классы. (Заболотный А. В., Заболотный В. В. и др.)

У чинній модельній навчальній програмі, що затверджена наказом МОН №795, визначено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів, зміст навчального предмета та види навчальної діяльності учнів.

Спираючись на модельну навчальну програму, заклади освіти можуть розробляти власні навчальні програми.

Згідно з модельною навчальною програмою «Українська мова. 5–6 класи», метою вивчення української мови в школі є формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.

Завдання навчального предмета полягає в тому, щоб навчити вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами української мови; виховати свідоме прагнення до вивчення української мови; сформувати духовний світ учнів, цілісні світоглядні уявлення, загальнолюдські ціннісні орієнтири; розвинути мислення, пам’ять, творчі здібності, естетичні почуття, самоповагу та впевненість у собі.

ЗАВАНТАЖИТИ МОДЕЛЬНУ ПРОГРАМУ

Освіта.ua
12.07.2021