Острів скарбів. Обов'язки інструктора в загоні

Продовжуючи розмову про діяльність інструктора при підготовці колективної трудової діяльності (КТД), не можна залишити без уваги й інші його обов'язки. Отже, інструктор ставиться на загін у тому випадку, коли загін ще не здатний до самоорганізації та самоврядування

Створення умов. Строк 2-3 роки.

Під створенням умов варто розуміти ті дії, метою яких є бажання учнів брати участь в ОРГАНІЗОВАНІЙ діяльності, тобто бажання створити організацію. Найбільш ефективною формою в даному випадку є педагогічна ситуація. Усі нижче перелічені пункти, окрім пункту «Переведення діяльності в систему», є не етапами, а видами діяльності, тобто можуть виконуватись не послідовно, а паралельно один з одним.

Аналіз соціально-педагогічних вимог та існуючого досвіду. Більшість організацій, у тому числі й дитячих, мають схожі етапи розвитку та схожі проблеми. Наприклад, багато дитячих організацій погубила відсутність механізму самовідновлення (діти виростали, ішли з організації й організація переставала існувати). Також характерним прикладом є відсутність належної уваги пріоритету діяльності над спілкуванням, що призводить до перетворення організації на клуб за інтересами і т. д. Знання етапів розвитку та проблем інших організацій допоможе не допустити ряд помилок при проектуванні нової.

Важливу роль у діяльності дитячої організації відіграють соціально-педагогічні вимоги, сформовані суспільством, законодавчими органами, ситуацією у країні, місті, районі. На ці вимоги накладає видимий відбиток час. Як приклад можна навести різницю у ставленні дітей та їхніх батьків до трудової діяльності на благо школи; якщо 10 років тому це віталось (або хоча б до цього ставились терпимо), то на сьогодні ставлення до цього у кращому випадку байдуже. У даний момент з'явилось багато альтернатив відпочинку й діяльності (клуби, комп'ютери тощо), що складають відчутну конкуренцію тій же самій колективній трудовій діяльності (КТД). Вимоги суспільства (а у зв'язку з цим і ряд вимог дитини) також змінились. Якщо раніше творча справа сприймалась дитиною як дозвільний захід, то тепер (можливо, неусвідомлено) вона висуває інші вимоги - освоєння престижних професій, одержання навичок адаптації тощо.

Підбір і навчання кадрів. На жаль, інститут із підготовки педагогічних кадрів із часом усе більше перекваліфіковується в інститут підготовки лекторів (предметників). Педагогічна ж праця в першу чергу вимагає вмінь і знань вихователя, тому процесу підбору кадрів варто приділяти особливу увагу. Люди, які збираються працювати в дитячій організації, повинні бути досить самовідданими, щоби працювати за мізерну заробітну плату, мати багато вільного часу і, найголовніше, повинні розуміти, що й навіщо вони роблять. Людині, котра має ці якості, достатньо опанувати інструменти педагогічної діяльності, щоби почати роботу з дітьми. Основним контингентом інструкторів «Острова скарбів» є студенти.

Проведення одноразових КТД. Щоб дитина зацікавилась якою-небудь діяльністю, а тим більше прийнялася за неї як організатор, їй необхідно хоча б раз побачити та взяти участь у цій діяльності. Якщо КТД будуть дійсно цікавими, то в дитини виникає природна потреба в такій формі діяльності (та спілкуванні).

Упровадження форм діяльності й інших форм, запозичених в інших організаціях. Багато форм роботи настільки успішні, що зустрічаються в різних організаціях, наприклад, краватки є як у скаутів, так і в піонерії, хоча за педагогічними підходами ці організації разюче відрізняються одна від одної. Можна запозичати практично все: атрибути, закони, ритуали, форми діяльності - те, що не прижилося, згодом відімре або дасть основу для створення своїх форм того ж змісту. Головне, щоб запозичені форми не суперечили принципам знову утвореної організації.

Переведення діяльності в систему. Оскільки організація КТД, а також інших заходів (таборів, екскурсій, походів) на даному етапі цілком залежить від дорослих, можна переводити разові заходи в розряд традиційних (наприклад, на кожні канікули ми їдемо на збори, «Блискавиця» проходить завжди в лютому й ін.). Поступово необхідно залучати до організації справ дітей, формувати так звані «ради справ». Традиційні справи, що сформувались, - це перший крок до структуризації діяльності, тому що дають дитині чітку визначеність, що і коли буде. Рано чи пізно їй захочеться мати таку визначеність і стосовно людей, з якими вона працює. Як тільки це відбудеться, база для утворення організації створена.

Утворення організації. Строк один рік. Утворення організації має на увазі факт декларації («Відтепер ми - організація») й опис основних моментів життя організації.

Декларування організації, або, іншими словами, установа організації. Для цього збираються установчі збори (як правило, на них приходять ті, у кого потреба визначення себе стосовно існуючої діяльності вже сформована). На установчих зборах ті, хто зібрався, проголошують себе організацією, декларують (а точніше, формулюють) свою мету, описують структуру та правила прийому до організації. Під структурою ми розуміємо тут вибір типу організації (ієрархічна, демократична тощо) і вибір форм функціональних одиниць (загін, «п'ятірка», клас тощо), вибір форм внутрішніх взаємин (керівні органи, координаційні органи), формування й декларування відносин з іншими організаціями (зі шкільною радою, адміністрацією школи і т. ін.). Тобто розробляється статут організації (навіть якщо він так і не називається). Наприклад, у «Острова скарбів» немає статуту, і всі перераховані вище пункти жодним чином не зафіксовані на папері, а передаються іншим поколінням в усній формі. Варто розуміти, що установчі збори можуть проходити в кілька етапів.

Розробка документів організації. Статут, на жаль, не може передбачити всі сторони життя організації, тому виникає необхідність (але тільки якщо вона дійсно виникає) у ряді додаткових документів, що описують життя організації. Приклад: пам'ятка, яку має робити черговий командир, критерії молодшого інструкторства, положення про значки.

Вибір форм діяльності. Для структурних одиниць організації дуже важливо визначити, чим вони займаються. Без цього пропадає всякий сенс розподілу на структурні одиниці (а найчастіше і сенс організації взагалі). Для кожного виду структурної одиниці необхідний свій вид діяльності. Для прикладу: «п'ятірка» бере участь в упорядкуванні?, за рішенням ради чергових командирів (ЧК) проводить і інші заходи. «Рада справи» організує КТД. Загін молодших інструкторів працює на зборах і в таборах, проводить навчання дітей предметам острівного курсу. Профільний загін займається профільною діяльністю (журналісти випускають газету, рольовики розробляють та організують рольові ігри тощо). Загін старших інструкторів (дорослих) шукає фінансування, супроводжує інші загони на виїздах, шукає бази для таборів і зборів. Відкрита декларація форм діяльності дозволяє тим, хто вступає в організацію, визначитись, в яку структурну одиницю він хоче потрапити.

Зміна форм діяльності. Строк 2-3 місяці. Необхідність у даному етапі може виникнути приблизно через рік функціонування організації.

Зміна форм діяльності - це своєрідне коректування тих рішень про форми діяльності, які були прийняті на етапі утворення організації. Це коректування може бути плановим і позаплановим (або взагалі відсутнім). Якщо організація грамотно проектувалась, то в запасі в організаторів є недозатребувані на першому етапі форми діяльності, які вони цілком можуть запропонувати, коли виникла в цьому необхідність. Наприклад, у «Острові скарбів» протягом двох років не було профільних загонів (усім було досить цікаво працювати і у «п'ятірках» і в «радах справ»), але через 1,5 року діти, які стояли у джерел організації, відчули, що діяльність у «п'ятірках» уже не реалізує їхньої потреби в самовираженні (стало нецікаво), тоді на черговій раді присвячених було запропоновано створити ДТО (довгострокові творчі об'єднання), що пізніше стали називатись профільними загонами.

Стабільна робота організації. Строк три роки. Даний етап характеризується відносною стабільністю: уже знайдені оптимальні для зовнішніх умов форми роботи, розроблені всі основні документи, вибрані форми діяльності всіх улаштовують, є достатнє фінансування. Однак для освоєння нових форм діяльності та поширення досвіду роботи не вистачає внутрішніх ресурсів.

Розширення організації. Строк два роки. Розширення організації відбувається, коли накопичується достатній внутрішній ресурс для освоєння нових форм діяльності й поширення досвіду. Даний етап характеризується великою кількістю труднощів: освоєння нових форм діяльності вимагає більшого фінансування, нових кадрів.

Додавання нових форм діяльності. Так само як і у випадку зміни форм діяльності, тут необхідна своєчасна підготовка. Ще в період стабільної роботи організації можна вибирати нові види діяльності й шукати для їх реалізації необхідні засоби. Також можна створювати базу для впровадження цих форм. Під базою тут мається на увазі підготовка дітей до впровадження нових видів діяльності та їх часткова апробація.

Приклад: як нові види діяльності (ми їх називаємо напрямами) в «Острові...» вибрали екологію й кіно. В організації ще немає цих напрямів, однак окремі (начебто пробні) справи вже проводяться: проведені два КТД «Рівнобіжні світи» та «День екології», на зимові канікули організація виїжджала до профільного екологічного табору; знятий перший навчальний фільм про журналістику, змонтований фільм про одні зі зборів. Апробація нових видів діяльності дозволяє приблизно оцінити їх трудомісткість й інтерес до них дітей.

Контакти з обміну досвідом з іншими організаціями. Накопичення внутрішнього ресурсу дозволяє працювати інструкторам і в інших організаціях, що сприяє освоєнню нових КТД, педагогічних інструментів та інших форм. Також робота з іншими організаціями дозволяє проводити з ними спільні заходи, що виводить дітей на зовсім новий рівень самосвідомості.

Залучення нових шкіл до діяльності організації. При надлишку педагогічних кадрів можливе створення осередків організації в нових школах. 3,5-4 роки саме той строк, коли старші члени організації (з дітей) стають студентами та повертаються в організацію в новій якості.

Після закінчення останнього етапу починається етап стабільної роботи, після якого знову починається етап розширення організації. Подібна циклічність буде продовжуватись протягом усього життя організації. Можливий варіант установлення довгострокової стабільності, але є підстави думати, що це одна з ознак розпаду організації (вона перестала розвиватись).

Автори: А. Лаврищев, В. Лєбєдєв, Д. Путімцев, Ю. Путімцева

Освіта.ua
22.02.2009

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев