Як оцінити роботу вчителя

Поняття якості знову стає центром професійної та громадської уваги: адже, власне кажучи, певна винагорода інноваційних шкіл і кращих учителів - це заохочення за високу якість освіти. Системний ефект адресної підтримки вчителів полягає в поширенні кращих зразків педагогічної практики на все педагогічне співтовариство

Як оцінити роботу вчителя

Який же вчитель сьогодні потрібний суспільству? Для відповіді на це запитання звернемось до критеріїв конкурсного відбору. Вони допомагають учителю оцінити свою роботу з різних позицій, визначити свій статус і своє місце в освітньому процесі. Хочу поділитися своїми спостереженнями з позиції вчителя англійської мови.

Сучасне життя висуває підвищені вимоги до якості підготовки учнів з іноземних мов, а відповідно, й до вчителя іноземної мови. Щоб успішно вирішувати задачі з оволодіння учнями освітніх стандартів, учителям іноземної мови треба докласти чимало зусиль. Прагнучи до збагнення професійної майстерності, вони з уроку в урок учать школярів учитись, розвивають їхні пізнавальні здібності, інтерес до предмета. Запропоновані в конкурсному відборі критерії оцінки роботи вчителя по суті відбивають його рівень кваліфікації, професіоналізму, результативності.

У педагогіці існує багато методик оцінки роботи вчителя. Яка з них більш об'єктивна? На мій погляд, в основі будь-якої методики лежать три головних напрями: кваліфікація, професіоналізм, продуктивність (результативність). Саме ці показники використовуються при атестації педагогічних кадрів.

Розглянути особливості участі в конкурсі вчителів іноземної мови пропоную на основі критеріїв конкурсного відбору.

1. Позитивна динаміка навчальних досягнень учнів за останні три роки.

2. Позитивні результати позаурочної діяльності учнів із навчальних предметів.

3. Позитивні результати діяльності вчителя з виконання функцій класного керівника.

4. Використання сучасних освітніх технологій, у тому числі інформаційно-комунікаційних, у процесі навчання предметів та у виховній роботі.

5. Узагальнення та поширення власного педагогічного досвіду на міському й регіональному рівні (майстер-класи, семінари, конференції, «круглі столи» й ін.).

6. Підвищення кваліфікації та професійна перепідготовка, у тому числі в аспірантурі.

7. Участь учителя в міських, регіональних, федеральних професійних конкурсах.

Пропоную зупинитись на кожному критерії, дати необхідні, на мій погляд, рекомендації та поділитися своїм досвідом.

1. Позитивна динаміка навчальних досягнень учнів припускає:

 • оцінку рівня навченості та якості навчальних досягнень у ході освоєння сучасних освітніх програм;
 • виконання учнями творчих робіт із предмета (проекти, дослідження);
 • підготовку призерів предметних олімпіад школярів.

Можлива участь школярів у інших олімпіадах, у тому числі й дистанційних, евристичній олімпіаді «Ейдос», Міжнародній олімпіаді студентів і школярів «Ерудити планети», олімпіадах, що проводяться ВНЗ.

2. Із другого напряму «Позитивні результати позаурочної діяльності учнів із навчальних предметів» оцінюються показники участі школярів у додатковій освіті. Позаурочна діяльність учителя спрямована на розвиток і задоволення потреб учнів в одержанні якісної освіти. Учитель використовує всі можливості для забезпечення самореалізації учнів, мотивованих на досягнення високих навчальних результатів.

Прикладом такої участі можуть бути творчі об'єднання, гуртки, секції, клуби, майстерні. У нашій школі протягом чотирьох років функціонує наукова спілка старшокласників «Тигель», в якій є й секція «Лінгвістика». Навчальним планом школи передбачене проведення елективних курсів і курсів передпрофільної підготовки в 9-11-х класах.

Позаурочна предметна діяльність містить у собі участь у науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, злетах, концертах різного рівня. На шкільному рівні така участь може бути представлена заходами, проведеними в рамках шкільного методичного об'єднання. Для старшокласників нашої школи проводяться традиційні щорічні науково-практичні конференції.

На міському рівні накопичено позитивний досвід організації щорічних предметних тижнів, присвячених певній тематиці, що повною мірою сприяє реалізації творчого потенціалу вчителів та учнів кожної освітньої установи. Творчі проекти учнів можна також успішно представляти на фестивалі дослідницьких і творчих робіт учнів «Портфоліо».

3. Третій критерій «Позитивні результати діяльності вчителя з виконання функцій класного керівника» передбачає такі показники:

 • Організація стійких робочих груп, органів самоврядування учнів у класі, підтримка дитячих об'єднань.
 • Участь у конкурсі «Найбільш класний»
 • Частка учнів, котрі одержали призи за розробку проектів і представлення творчих робіт (у тому числі й через Інтернет).
 • Частка учнів від загальної кількості у класі, які скоїли правопорушення та злочини.
 • Частка учнів, котрі одержали дипломи та призи за представлення установи в конкурсах художньої самодіяльності.
 • Частка учнів класу, котрі одержали дипломи та призи за перемоги у спортивних змаганнях.
 • Організація роботи з учнями в канікулярний час.
 • Участь учнів у вирішенні проблем місцевого соціуму (з указаною назвою проекту, акції).
 • Частка родин, яка постійно бере участь у житті класного колективу, від загальної кількості родин класу.

4. Конкурсний відбір кращих учителів висуває сьогодні до вчителя одну з важливих вимог - використання сучасних освітніх технологій, у тому числі інформаційно-комунікаційних, у процесі навчання предметів та у виховній роботі.

Хтось реалізує сучасні освітні технології на рівні методичних прийомів і педагогічних технологій, хтось на рівні окремих компонентів системи, хтось на рівні цілісної системи. Сьогодні вчитель, володіючи інформаційно-комунікаційними технологіями, може залучити до організації освітнього процесу різноманітні програмні засоби Microsoft Office (Word, Front Page, Power Point, Excel, Corel Draw, PhotoShop). Оснащення навчального процесу комп'ютерними програмами підвищує творчу активність учителів та учнів.

Проведення уроків у комп'ютерному класі та медіакабінеті з лінгафонним обладнанням дозволяє учням опановувати іноземну мову на якісно новому рівні. Учні мають можливість виконувати проекти у формі презентацій, надавати своїм роботам вигляд електронних документів. Навчально-методичні розробки вчителя також мають вигляд електронних документів.

5. Окрім того, велика увага приділяється узагальненню та поширенню власного педагогічного досвіду (участь у майстер-класах, виступи на семінарах, фестивалях, «круглих столах», наявність опублікованих робіт).

Даний критерій припускає проведення вчителями відкритих уроків, узагальнення досвіду роботи шляхом участі в регіональних і загальнонаціональних Інтернет-педрадах, можливість участі у фестивалі педагогічних ідей «Відкритий урок» (у 2008 році сім учителів школи брали участь у фестивалі, у тому числі два вчителі англійської мови), педагогічному фестивалі «Талант», шляхом розміщення публікацій у шкільній газеті.

6. Шостий критерій «Підвищення кваліфікації та професійна перепідготовка, у тому числі в аспірантурі» передбачає своєчасне підвищення кваліфікації (професійної перепідготовки), а також наявність кваліфікаційної категорії.

7. Участь учителя в міських, регіональних, федеральних, професійних конкурсах - сьомий критерій, за яким оцінюється діяльність учителя.

Можлива участь учителя в конкурсі «Учитель року», в інших професійних конкурсах, а також його участь у конкурсах і змаганнях педагогічних колективів (спортивних, художня самодіяльність, оформлення шкільного подвір'я тощо).

Перемогти в конкурсі не означає зупинятись на досягнутому, а значить - розвивати достоїнства, знаходитись у постійному пошуку, удосконалюватись. Запропоновані в конкурсному відборі критерії оцінки роботи вчителя по суті відбивають його рівень кваліфікації, професіоналізму, результативності.

Уведення нової системи оплати праці, яка зараз упроваджується в російських навчальних закладах, - ще один важливий напрям в оцінці роботи вчителя. Нова система має на увазі оплату всіх видів роботи вчителя, а не тільки годин (аудиторне навантаження враховується в тарифній сітці). Тепер створюється ситуація, при якій учитель може й буде одержувати гроші за проведену ним роботу з батьками, з учнями в позаурочний час, за позакласну, творчу, спортивну, гурткову роботу, за підготовку дітей до олімпіад, конкурсів, конференцій.

Рівень кваліфікації вчителя оцінюється через рівень досягнень його учнів. Для забезпечення якісної освіти необхідно сконцентрувати зусилля, творчий потенціал учителя - на що й націлює нова система оплати праці вчителя.

Підбиття підсумків і завершення реалізації нової системи оплати праці ставить перед учителем нові задачі побудови сучасної моделі освіти та визначення шляхів побудови цієї системи. Однак оцінювати роботу вчителя будуть, як і раніше, за трьома рівнями: кваліфікації, професіоналізму, результативності.

Автор: О. Нурбекьян

Освіта.ua
06.05.2009

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев