Як поставити психотехніку собі на службу

Зазвичай обмірковуй "що", але ще більше обмірковуй "як"! Цей принцип, сформульований Ґете, як найкраще підходить для визначення суті міжособистісних стосунків. У сучасному світі, що з кожним місяцем і з кожним днем міняється все швидше, особливо важливим стає володіння ефективними стратегіями досягнення своїх цілей

Як поставити психотехніку собі на службу

Однією з найпоширеніших практичних технологій, що існують у галузі людського навчання, спілкування та змін, є НЛП - нейролінгвістичне програмування. Воно допомагає використовувати можливості мислення й мови для одержання тих результатів, яких ви дійсно хочете для себе, свого колективу та своєї організації. За допомогою НЛП можна підвищити самоконтроль над своїм мисленням і поведінкою, підсилити потенціал у досягненні успіхів, розширити свою самосвідомість, розвинути творчі здібності керівника.

Проблема недостачі часу знайома кожній людині. Але саме для керівника вона особливо актуальна. Часу не вистачає, його важко розподілити, він пролітає непомітно. За допомогою НЛП можна опанувати деякі конкретні технології, які якщо і не знімуть проблему часу цілком, то, у кожному разі, дозволять багато в чому її вирішити.

Питання часу в НЛП ставиться в чітку залежність від кожної людини. Тобто не можна заздалегідь сформулювати конкретні рекомендації та поради, які були б однаково корисними кожному керівнику. Кожний з нас уявляє, відчуває, використовує час по-своєму. Комусь для ефективної роботи необхідний твердий і близький строк, у той час як інший більш успішно буде організовувати свою діяльність у вільному режимі. Деякі люди добре вміють будувати довгострокові плани, а іншим важко прогнозувати що-небудь далі, ніж на наступний тиждень. Одні встають о п'ятій ранку й до обіду роблять усі найбільш важливі справи, а інші починають продуктивно працювати тільки після заходу сонця. Ми всі зовсім по-різному сприймаємо час, і від цього залежить, як ми переживаємо сьогодення, плануємо майбутнє, пригадуємо минулі події.

Одним з основних постулатів НЛП є утвердження тісного зв'язку слів і наших переживань. Пригадайте дитячий вірш: «Тільки скажеш „лимон", відразу стане кисло». Здавалося б, знайомий нам віддавна факт. Однак у дорослому житті користуємось ми ним зовсім нечасто. У той же час слова відіграють дуже важливу роль у нашому житті, допомагаючи стежити за переживаннями, наклеювати на них ярлики та поділяти на категорії. Якщо б ми не забували про це, у нас з'являлась би можливість використовувати ці ярлики як картотеку, щоб «викликати» переживання певного роду, коли нам це корисно.

Пригадайте, що ви звичайно говорите про час. Вам його не вистачає? Ви не знаєте, де його взяти? Ви відкладаєте щось до кращих часів? Щодня ми використовуємо певні метафори, щоб виразити свій стосунок до часу. І якщо ви звернете увагу на ті висловлення, які вимовляєте, кажучи про час, то почнете розуміти деякі з обмежень, які самі собі інколи створюєте.

Перегляньте список найбільш уживаних у стосунку до часу тверджень:

  • «Ніколи немає часу» (мається на увазі, що час - це дефіцитний товар).
  • «Час проти нас» (у часу є спрямовані проти нас фізична форма й енергія).
  • «У мене на це немає часу» (час - це майно, якого нам не вистачає).
  • «Я не можу знайти на це часу» (час можна знаходити, але нам це не вдається).
  • «Час не на нашому боці» (час може віддавати перевагу чиїйсь стороні, але, на жаль, чужій).
  • «Час нікого не чекає» (час ні з ким не рахується).

Вимовляти ці фрази може здатись цілком необразливим заняттям, але варто пам'ятати, що це завжди впливає на нашу поведінку. Інтерпретація часу за допомогою метафор може диктувати нам образ дій у навколишньому оточенні, формувати власне унікальне переживання світу. Постійно повторюючи «мені бракує часу», «ніколи немає часу», навряд чи ви допоможете собі в досягненні намічених результатів. Підсвідомо ви програмуєте себе на неуспіх, наділяєте час тими якостями (дефіцитність, ворожість тощо), що стають перешкодою для досягнення мети.

Банк часу. Окрім обмежень, які ми самі собі часом створюємо, використовуючи «негативні» висловлення, не можна не згадати і про деякі «корисні» метафори. Ще Уінстон Черчілль казав про те, що час і гроші здебільшого взаємозамінні. І, подібно до обходження з грошовими одиницями, ми постійно кудись вкладаємо час, витрачаємо його. Усе це корисні метафори, що допомагають нам правильно розподіляти час, планувати його та думати про майбутнє. Наприклад, хвилини й години, витрачені на планування своєї діяльності, прийняття рішень, ніколи не будуть зайвими. Саме вони найкраще окупаються.

Розглянемо, куди найбільш доцільно вкладати час, щоб він приніс виграші та привів до особистих досягнень. Якщо вірити фахівцям у галузі НЛП, існує три основних сфери «вкладень» часу: у себе, у свою команду й в інших. Зупинимось коротко на кожному з них.

Час, вкладений у себе. У першу чергу необхідно вкладати час в оцінку зворотного зв'язку. Найчастіше керівники управляють життям організації практично навмання, відгукуючись на потреби в міру їх виникнення, виділяючи час на планування тільки очевидних речей, наприклад, нових проектів, відпусток, навчальних курсів тощо. Однак для успішного керівництва цього недостатньо. Як, утім, недостатньо аналізувати прожитий день на практично підсвідомому рівні, зрідка пригадуючи про нього по дорозі додому. Необхідно щодня приділяти хоча би трохи часу на обмірковування того, що відбулося за день, щоб оцінити зворотний зв'язок і спробувати витягти з цього уроки зараз і в майбутньому.

Іншим дуже важливим аспектом вкладення часу в себе є формулювання мети та майбутніх результатів. Можна заперечити, що мета давно задана, і ви самі розумієте всю безглуздість роботи без чітко сформульованої мети. Однак не можна забувати про те, що і вона може змінитись під впливом обставин. Усі організації проходять через зміни, тому необхідно регулярно переглядати бажані результати вашого підрозділу, порівнюючи їх із глобальним керівним напрямом.

Ще одним пунктом вкладення часу, про яке найчастіше забувають, є канали та методи передачі інформації. І в наш час, коли комунікація стоїть на порядку денному кожного, регулярна оцінка каналів і методів передачі інформації стає життєво необхідною. У міру переміщення людей на посадах, появи нових осіб у ваших лініях зв'язку можуть з'явитися слабкі місця, які треба регулярно оновлювати. Час, витрачений на оцінку, побудову та зміцнення вашої мережі передачі інформації, завжди впливає на позитивні результати.

Останнє вкладення часу в себе, на якому ми зупинимось, - це особистий розвиток. Як показують дослідження, якщо мозок перестає стимулюватись розмаїтістю досвіду, тобто припиняє навчатись, починається його старіння. Таким чином, необхідно заздалегідь витрачати якийсь час на те, щоб знайти можливість для навчання, свідомо й цілеспрямовано планувати особистісний розвиток.

І всі описані галузі рекомендується вкладати як мінімум 30 хвилин на день, найкраще на початку кожного дня, і хоча би третину години на початку кожного місяця. Різним людям, звичайно, потрібний різний час у залежності від обсягу відповідальності. Але правило таке: чим більше обсяг, тим більше потрібно часу для обмірковування, оцінки та прийняття рішень із цих питань.

Час, вкладений у свою команду. Керівника часто порівнюють з диригентом, який керує оркестром: ви повинні витримувати й задавати ритм, точно визначати, кому й коли «грати свою партію». Тому, окрім самоорганізації, певний час необхідно вкладати й у свою команду.

Першим пунктом вкладення є слухання. У той час коли член вашої команди спілкується з вами, ви повинні слухати його - щоби зрозуміти, а не тільки щоб відповісти. Якщо ви будете цікавитись тим, що ваші підлеглі та колеги роблять і кажуть, виявляти до них і до їхніх проблем увагу, то витрачений час обов'язково повернеться до вас повагою й ефективною роботою.

Певний час необхідно також присвятити побудові стратегії обміну інформацією зі своїми співробітниками, покупцями, постачальниками тощо. Стратегія повинна бути побудована на основі наміченого результату, до неї повинні входити методи виявлення та збору зворотного зв'язку, слова й образи, що представляють вашу команду у вигідному світлі, корисна інформація для інших. У вас є проблема обміну інформацією між двома підрозділами? Кращий спосіб вирішити її - улаштувати зустріч тих, хто виконує кожний вид роботи, щоб вони змогли зрозуміти і співпереживати умовам праці один одного.

Подібно часу, вкладеному в особистий розвиток, не можна забувати і про розвиток вашої команди. Час, вкладений у визначення потреб навчання та планування розвитку, гарантує, що члени вашої команди будуть продовжувати вчитись новому, і їхнє вміння буде завжди на рівні, необхідному для виконання нових задач.

Час, вкладений в інших. Цілком очевидно, що необхідно вкладати певний час у розвиток і підтримку відносин із замовниками. Правда, тут варто знайти певний баланс, щоб витраченого в цій галузі часу не виявилося занадто багато.

Важливим вкладенням часу є також підтримка поінформованості про те, які зміни відбуваютьсь у вашій організації. Адже рано чи пізно кожна зміна вплине й на вашу команду. Тому не можна чекати, поки вас застануть зненацька, краще заздалегідь бути підготовленим до новин.

Щоби бути в курсі сучасних поглядів на особистісний розвиток і вашу конкретну професію, необхідно вкладати час в оволодіння професійними ресурсами та джерелами інформації. Для цього варто вступити до професійної асоціації, що дає інформацію про останні розробки у вашій галузі, або регулярно переглядати професійні журнали. Плануючи вкладення часу, необхідно пам'ятати висловлення Мольєра: «Хто виграв час, той виграв усе».

Кожний із нас володіє певними способами уявлення часу - минулого, сьогодення й майбутнього. Ці способи забезпечують основу наших здібностей, визначають напрямок думок і дій, впливають на нашу роботу й особисте життя. Кажучи про когось, що він живе минулим чи майбутнім або, навпаки, тільки сьогоднішнім днем, ми маємо на увазі певний спосіб сприйняття дійсності й образ його життя.

Орієнтація на сьогодення, минуле й майбутнє дозволяє нам досягати успіхів у певних галузях, але в той же час може бути і джерелом обмежень. Тому, незважаючи на величезну кількість прикладених зусиль, деякі проблеми будуть нерозв'язаними, поки ми не змінимо свій спосіб репрезентації часу.

Автор: Н. Абросімова

Освіта.ua
05.05.2009

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев