Планування атестації педагогічних кадрів

Атестація вчителя чи не найвідповідальніша складова професійного зростання кожного педагога. Фахівці Донецького обласного ІППО підготували матеріали для безпосередньої практичної роботи

Планування атестації педагогічних кадрів

Планування атестації вчителів поділяється на перспективне та поточне. Перспективний план курсової перепідготовки та атестації - обов’язковий документ, відповідно до якого дотримується черговість атестації вчителів. Він потребує щорічного коригування з метою уникнення закінчення дії рішення попередньої атестації.

Перспективний план курсової перепідготовки (К) й атестації (А)


Правовою підставою для регулювання атестаційного процесу є накази про створення атестаційної комісії, про атестацію вчителів, які подали заяви до атестаційної комісії, про підсумки атестації, що видаються керівником закладу.

Кількісний і персональний склад атестаційної комісії затверджується наказом керівника освітньої установи за погодженням із радою та комітетом профспілки навчального закладу, органу державного управління освітою (Типове положення про атестацію педагогічних працівників України). Наказ навчального закладу "Про створення атестаційної комісії" видається на підставі наказу органу освіти вищого рівня до 20 вересня.

Підставою для наказу "Про атестацію вчителів", який видається після 10 жовтня, є рішення атестаційної комісії, прийняте на засіданні, де розглядаються заяви вчителів, які підлягають атестації, складаються графік роботи атестаційної комісії та плани індивідуальної підготовки та проходження атестації педагогічними працівниками.

Наказ "Про результати атестації" видається на підставі рішення атестаційної комісії, де шляхом голосування було прийнято рішення про відповідність (або відповідність за умови чи невідповідність) посаді, яку займають педагогічні працівники; установлення, підтвердження (непідтвердження) кваліфікаційної категорії; присвоєння, підтвердження (непідтвердження) педагогічного звання.

Якщо атестаційні матеріали педагогічного працівника були розглянуті й рішення було прийняте атестаційною комісією вищого рівня, то наказ у навчальному закладі видається на підставі наказу атестаційної комісії вищого рівня. Зміст наказу в тижневий термін доводиться до відома педагогічного працівника, який атестується, та подається до бухгалтерії для нарахування йому заробітної плати згідно з результатами атестації з дня прийняття рішення атестаційної комісії (Типового положення про атестацію педагогічних працівників України).

Наприкінці навчального року проводиться аналіз атестаційного процесу. Виявляються недоліки в роботі атестаційної комісії, в оформленні атестаційної документації, підготовці атестаційних матеріалів, розробляються шляхи їх усунення. На підставі зазначеного видається підсумковий аналітичний наказ "Про підсумки атестації".

План роботи атестаційної комісії приймається на засіданні комісії та затверджується головою атестаційної комісії. У ньому повинні бути передбачені конкретні заходи, спрямовані на якісне, компетентне організаційне та методичне забезпечення атестаційного процесу. Він повинен бути чітким і обов’язковим для виконання членами атестаційної комісії.

Необхідно також передбачити заходи, спрямовані на вивчення нормативно-правової бази, що сприятиме комфортному супроводу атестації, допоможе уникнути суперечливих та конфліктних ситуацій.

Орієнтовний план-графік
організаційних заходів закладу освіти щодо атестації педагогічних працівників

1. Ознайомити працівників із Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України. Оформлення куточку атестації.

до 18 вересня
Директор, заступник директора
Список ознайомлення

2. Співбесіди з педагогічними працівниками щодо чергової та позачергової атестації, що оформляються протоколом.

10‑18 вересня
Заступник директора
Матеріали фахової діяльності педагога в між атестаційний період

3. Створення атестаційної комісії закладу освіти.

16‑18 вересня
Директор
Наказ

4. Оформлення списку чергової атестації згідно з графіком і ознайомлення з ним медпрацівників під розпис.

до 18 вересня
Заступник директора
Подання до атестаційної комісії

5. Подання адміністрації щодо позачергової атестації (претензії).

до 21 вересня 2012 р.
Директор
Подання

6. Прийом заяв щодо позачергової атестації для підвищення кваліфікаційної категорії та (або) присвоєння педагогічних звань.

21 вересня – 10 жовтня
Заступник директора
Заяви працівників

7. Прийом зав про чергову атестацію.

21 вересня – 10 жовтня
Заступник директора
Заяви працівників

8. Перевірка наявності документів про підвищення кваліфікації медпрацівників, які атестуються.

21 вересня – 10 жовтня
Заступник директора
Ксерокопії документів

9. Засідання атестаційної комісії закладу освіти:

Розподіл обов’язків членів атестаційної комісії.

Складання плану її роботи.

21 вересня
Керівники методоб’єднань (циклових комісій, кафедр), заступник директора
Протокол № 1

10. Розгляд матеріалів міжатестаційної діяльності претендентів на атестацію, що оформляється протоколом (як правило для вищої категорії).

до 30 вересня
Керівники методоб’єднань (циклових комісій, кафедр), заступник директора
Висновок щодо підтримки (непідтримки) атестації, що оформляється протоком

11. Подання адміністрації щодо чергової атестації, що оформляється протоколом.

до 12 жовтня
Директор
Подання до атестаційної комісії (відсутність чи наявність претензій)

12. Співбесіди з педпрацівниками щодо індивідуальних планів проходження атестації.

до 12 жовтня
Заступник директора
Індивідуальні плани

13. Підготовка атестаційних документів, що оформляється протоколом.

до 12 жовтня
Заступник директора
Атестаційні листи, інші документи

14. Засідання атестаційної комісії:

Розподіл членів комісії за медпрацівниками.

Затвердження списку атестації (чергова, позачергова, з подання адміністрації).

Затвердження планів індивідуальної роботи медпрацівників, які атестуються.

Розгляд можливих заяв медпрацівників.

Затвердження графіка атестації (подальше ознайомлення з ним медпрацівників під розпис).

Атестація, що оформляється протоколом.

13‑14 жовтня
Голова атестаційної комісії
Протокол № 2

15. Подання до районної (міської) атестаційної комісії щодо розгляду питань про:

Підтвердження (непідтвердження) вищої кваліфікаційної категорії.

Підтвердження (непідтвордження) педагогічних звань.

до 14 жовтня
Директор
Подання

16. Реалізація рішень атестаційної комісії щодо атестації педагогів.

15 жовтня
Директор
Наказ

17. Підготовка інформаційних матеріалів щодо атестації медпрацівників за Типовим положення про атестацію до районної (міської) атестаційної комісії.

26‑27 жовтня
Заступник директора
Клопотання, індивідуальні плани проходження атестації

18. Вивчення професійної діяльності медпрацівників, які атестуються. Виконання заходів згідно з графіком роботи атестаційної комісії.

1 листопада – 20 березня
Голова атестаційної комісії
Протоколи, аналітичні матеріали, відгуки тощо

19. Надання до районної (міської) комісії атестаційних матеріалів щодо роботи медпрацівників, які атестуються обласною атестаційною комісією.

18‑22 січня
Заступник директора
Атестаційні матеріали

20. Оформлення атестаційних матеріалів.

10‑20 березня
Секретар атестаційної комісії
Атестаційні листи

21. Ознайомлення медпрацівників з атестаційними листами.

за 10 днів до засідання атестаційної комісії
Секретар атестаційної комісії
Атестаційні листи

22. Засідання атестаційної комісії закладу освіти щодо підсумків атестації.

22 березня ‑ 02 квітня
Голова атестаційної комісії
Протокол

23. Подання до районної (міської) атестаційної комісії щодо розгляду питань стосовно присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних звань.

до 3 квітня
Голова атестаційної комісії
Клопотання

24. Реалізація рішень атестаційної комісії щодо атестації педагогів.

21 квітня
Директор
Наказ

25. Аналіз підсумків атестації, підготовка звітної та статистичної документації.

22 квітня‑10 травня
Заступник директора
Аналітичні матеріали

Графік засідань атестаційної комісії складається з урахуванням обов’язкових засідань, дати й місця проведення яких мають бути визначені.

Атестаційний процес починається з рішення, яке приймає педагогічний працівник.

Наводимо орієнтовний алгоритм дій педагогічного працівника, який атестується:

1. Вивчення Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

до 10 вересня

2. Співбесіда щодо проходження атестації.

10-18 вересня

3. Надання до атестаційної комісії заяви працівника та документів щодо підвищення кваліфікації.

до 10 жовтня

4. Ознайомлення з поданням керівника установи щодо позачергової атестації медпрацівників, які знизили рівень професійної діяльності.

до 10 жовтня

5. Ознайомлення з графіком атестації під розпис.

20‑25 жовтня

6. Складання та узгодження індивідуального плану підготовки та проходження атестації.

25‑30 жовтня

7. Виконання індивідуального плану підготовки та проходження атестації.

жовтень-квітень

8. Участь у оформленні атестаційних матеріалів.

грудень-січень

9. Ознайомлення з атестаційним листом під розпис.

за 10 днів до засідання атестаційної комісії

10. Участь у засіданні атестаційної комісії.

За планом роботи

11. Отримання атестаційного листа з рішенням комісії відповідного рівня.

у тижневий термін після засідання комісії

*Якщо педагогічний працівник виявляє бажання пройти позачергову атестацію з метою підвищення категорії або присвоєння педагогічного звання, він надає відповідну заяву та матеріали.

**У разі позачергової атестації педпрацівника з ініціативи адміністрації навчального закладу відповідне подання надається до атестаційної комісії не пізніше 10 жовтня. Працівник має бути ознайомлений із ним під розпис.

Педагогічний працівник, який атестується, разом з адміністрацією закладу освіти бере участь в підготовці таких атестаційних документів:

  • заява;
  • копія посвідчення про підвищення кваліфікації;
  • копія документів про освіту (у разі потреби - копія свідоцтва про шлюб);
  • інформація про результативність фахової діяльності;
  • довідка про рішення ВКК (у разі клопотання про подовження терміну дії попередньої атестації);
  • подання адміністрації закладу освіти (у разі наявності претензій до фахової діяльності педагогічного працівника).

Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників педагоги подають заяви щодо проходження атестації до 10 жовтня. Слід зазначити, що "переписування" заяв, а також порушення встановленого терміну їх подання - до 10 жовтня кожного поточного року - не допускається за жодних умов. Для запобігання порушень атестаційні заяви бажано фіксувати в Журналі реєстрації.

Заяви, які були подані педагогічними працівниками, підлягають розгляду на предмет відповідності бажань вчителів пройти атестацію і нормативно-правових вимог. Розгляд заяв від вчителів відбувається на засіданні атестаційної комісії освітнього закладу і оформлюється відповідним протоколом. У протоколі засідання атестаційної комісії має бути відображено розгляд кожної заяви окремо.

До заяви, як правило, додається копія посвідчення про підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, акредитованих у встановленому порядку на здійснення підвищення кваліфікації, виданого не раніше п’яти останніх років.

За бажанням педагога разом із заявою в атестаційну комісію можуть бути подані додатки, які включають матеріали, документи, здатні об’єктивно відобразити рівень професійної компетентності, позитивну ґрунтовну методичну та практичну діяльність у міжатестаційний період.

Звертаємо увагу на неприпустимість відмови у проходженні чергової чи позачергової атестації тим працівникам, які мають на це право. Відмова може мотивуватися тільки визначеним у Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників України порядком, про що необхідно повідомити особам, які подали заяву. У разі відмови в прийомі заяви педагогічного працівника на проходження атестації в поточному навчальному році обов’язковим є письмове обґрунтування.

Позачергова атестація проводиться не раніше як через рік із дня видання керівником навчального закладу, органом державного управління освітою відповідного наказу за підсумками атестації після попередньої атестації для осіб, які:

  • виявили бажання підвищити раніше встановлену їм кваліфікаційну категорію для працівників, яким не передбачені кваліфікаційні категорії, - підвищити посадовий оклад (ставку заробітної плати);
  • порушили питання про присвоєння їм педагогічного звання за умов, зазначених у Типовому положенні;
  • знизили в міжатестаційний період рівень своєї професійної діяльності (за наявності аргументованого подання керівника або ради навчального закладу).

Для осіб, які раніше не атестувалися, позачергова атестація допускається за умови роботи в даному навчальному закладі не менше одного року. Ця вимога не поширюється на педагогічних працівників, які мають вчені звання або наукові ступені за наявності трирічного науково-педагогічного стажу.

Звертаємо увагу, що позачергове підтвердження кваліфікаційних категорій, педагогічних звань, тарифних розрядів не передбачається Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України.

Освіта.ua
21.09.2012

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Катерина
Все добре, але по всьому тексту замість "педпрацівників" зустрічаються "медпрацівники".