Корекція мети та змісту управління

Головна місія школи в сучасних умовах - підготовка людини до осмисленого й реального сприйняття життя

Корекція мети та змісту управління

На ринку праці затребувані успішні, конкурентоздатні випускники, які освоїли різні види діяльності й демонструють свої здібності в будь-яких життєвих ситуаціях. Чи готує сьогодні школа випускника, успішно адаптованого в суспільстві? Відповідь, м'яко кажучи, насторожує. Закономірне питання: чи може безуспішний і неконкурентоспроможний педагог виховати успішного й конкурентоздатного учня? Однозначно - ні!

Як і раніше, основна частина педагогів учить основам наук, працюючи фронтально на весь клас, застосовуючи застарілі освітні технології. У більшій масі педагоги самі не можуть адаптуватись у сучасному освітньому просторі.

Закономірно, що в умовах динамізму, комплексності, масштабності суспільства гостро постає питання про зміну цілей і змісту управління освітою.

Для забезпечення якісної освіти та подолання розриву між рівнем кадрового потенціалу країни та потребами суспільства необхідно створювати механізми управління, орієнтовані на забезпечення конкурентоздатності Росії на світовому ринку праці.

Перехід на компетентнісну освіту неминучий, тому як це побудова освітньої діяльності, найбільш адекватна викликам часу.

У результаті інформаційного пошуку, власного досвіду педагогічної діяльності, аналізу соціального замовлення ми переконались у тому, що, щоб вижити, школа повинна змінитись. Для цього необхідно розкрити свої внутрішні ресурси й активно залучати зовнішні ресурси.

У нашій школі ми знайшли такі внутрішні ресурси:

1. Зберігши предметні методичні об'єднання, ми вийшли на інтеграційні служби у складі ініціативних і творчих педагогів різних предметів, об'єднаних одною ідеєю:

 • Служба освітнього маркетингу.
 • Проводячи маркетингові дослідження, спрямовані на виявлення ефективних засобів управління школою й об'єктивним розумінням ситуації, ми оперативно реагуємо на задоволення освітнього попиту, розвиток позитивного іміджу школи, підтримку корпоративної культури, проведення реклами школи.
 • Проектна служба забезпечує освоєння різних видів діяльності учнів, педагогів, батьків і демонструє досягнення нового рівня компетентностей.
 • Інформаційно-аналітична служба вибудовує свою діяльність в умовах автоматизованої информаційно-аналітичної програми «Аверс», закінчує розробку шкільного сайту в мережі Інтернет, проводить моніторинг якості освіти, вирішує питання інформаційної безпеки школярів. У даний час під керівництвом наукового керівника Н. А. Переломової, д-ра пед. наук, професора, зав. кафедрою ІПКРО у школі розроблена програма експериментальної роботи «Безпечне освоєння інформаційного простору» на 2006-2011 р.р. Служба систематизує й аналізує якість використовуваних у школі нових освітніх технологій в управлінні, навчанні, вихованні, соціалізації, психологічному супроводі.
 • Служба психолого-педагогічного супроводу вирішує проблеми діагностики, корекції, педагогічної підтримки, проводить тренінги особистісного росту, ефективного управління, розвитку м'яких навичок, досягнення успіху. Служба організує та проводить імітаційно-рольові ігри, що виявляють ключові компетентності в реальній дії, оскільки подібні ігри імітують життєві ситуації, а також організує навчальні модулі з надання допомоги учням, педагогам і батькам в усвідомленні мети та ресурсів самого себе, придбанні соціального досвіду.
 • Служба здоров'я та безпеки виконує своє призначення шляхом дослідження шкільних факторів ризику, реалізацією здоров'язберігаючих технологій у практиці педагогів школи. Визнаючи здоров'я базовим компонентом гармонійно розвиненої людини, здатної успішно виконувати різноманітні ролі у плюралістичному світі, який швидко змінюється, службою розроблений і проводиться комплекс заходів з поліпшення показників фізичного розвитку дітей, збереження здоров'я педагогів, забезпечення безпеки освітнього процесу.

2. Мотивуючи творчість й ініціативу педагогів, уводимо поетапне освоєння нової системи оплати праці, заохочуючи не за абсолютні показники, а за приріст показників, за так звані «точки росту».

3. Розглядаємо стандартизацію освіти як ефективну організаційно-педагогічна умову управління школою, оскільки вона сприяє оптимізації діяльності:

 • створює базу для забезпечення безпеки освітнього процесу;
 • забезпечує скорочення часу на виконання роботи, сприяє її раціоналізації;
 • сприяє підвищенню якості педагогічної праці;
 • регламентує виконання функцій управління за змістом і часом;
 • домагається впровадження найкращих управлінських технологій;
 • погоджує цілі, засоби та методи їх досягнення;
 • формує критерії для оцінки діяльності апарату управління;
 • допомагає об'єктивно оцінити власні погляди на ефективність управлінської діяльності;
 • сприяє об'єктивній оцінці діяльності своїх підлеглих;
 • спрощує систему контролю;
 • дозволяє вчасно одержувати оперативну інформацію;
 • створює передумови для підвищення культури праці;
 • удосконалює систему управління установою в цілому.

Діюча у школі система стандартизації дозволяє нам розробляти та підтримувати в актуальному стані єдину технічну мову, уніфіковані ряди найважливіших педагогічних процесів, типові інструкції, систему класифікаторів педагогічної інформації.

4. Беремо участь у конкурсах різного рівня - муніципального, обласного, російського, міжнародного - з метою розвитку потреби кожного учасника освітнього процесу в особистісному рості, у випробуванні ситуації успіху.

Реалізуючи задачі пріоритетного національного проекту «Освіта», ми усвідомлюємо, що сьогодні неможливо обійтись тільки внутрішніми ресурсами, власним потенціалом, необхідний вихід школи за межі власного освітнього простору.

Тому ми активно залучаємо й використовуємо зовнішні ресурси:

1. Представляємо публічні звіти школи, окремих педагогів з метою відкритості та доступності освітніх послуг, що робляться школою, шляхом:

 • Проводимо шкільний освітній форум, у рамках якого протягом тижня проводиться більше 20-ти грандіозних заходів - дні відкритих дверей, прес-конференції за участю представників влади, засновників, адміністрації школи тощо, «круглі столи» з питань освіти з керівниками освітніх установ, масові спортивні заходи за участю батьківської громадськості, майстри-класи, презентації досягнень школи, ярмарки професій, звітні концерти й т. д.
 • Розповідаємо про цікаві та значущі справи школи у ЗМІ.

2. Вирішуючи проблему соціального партнерства, ми розробили та реалізуємо програму розвитку «Конкурентоздатна освітня установа як результат якісної діяльності творчого співтовариства дітей і дорослих» під керівництвом наукового керівника Н. В. Шишаріної, канд. пед. наук, доцента кафедри педагогічної вищої школи ГОУ ВПО «ІГПУ» й концепцію виховної системи школи «Виховна система як фактор розвитку соціально компетентної особистості» під керівництвом наукового керівника Н. А. Переломової, д-ра пед. наук, професора, зав. кафедрою ІПКРО.

3. З метою залучення інтересів суспільства у школу ми створили Керуючу раду - як орган громадсько-державного управління школою. Нами реалізується ідея спільної участі в освіті й вихованні дітей.

Таким чином, у сучасний період можна говорити як про наявність певних можливостей і передумов для зміни якості управління освітньою установою, так і про насущні проблеми в поліпшенні управління школою.

Автор: С. Кирдянкина

Освіта.ua
26.12.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев