Острів скарбів

Продовження публікації методичних матеріалів дитячо-юнацької організації

Структура діяльності організації

 • На початку кожного навчального року рада посвячених оцінює результати роботи минулого року (згідно із задачами та метою організації) та планує діяльність організації на наступний рік.
 • На базі шкіл формуються дружини.
 • Рада посвячених дружини на початку кожного року планує діяльність своєї дружини.
 • До планування дружинних справ куратори п'ятірок проводять соцопитування своєї п'ятірки за пропозиціями у план роботи.
 • Посвячені дружини піклуються про поповнення організації молодими кадрами, виконання остров'янами дружини законів «Острова», навчанні нових остров'ян навичкам у рамках обов'язкової програми «Острова», виконання плану роботи та системи ЧТД (чергування творчих доручень).
 • На початку кожного місяця вибирається ЧК (черговий командир) дружини.
 • Дружина поділяється на п'ятірки та профільні загони.
 • У п'ятірці від трьох до семи осіб. Якщо протягом року у п'ятірці стало більше семи осіб, то наприкінці року вона зобов'язана розділитись на дві п'ятірки.
 • Щомісяця п'ятіркою обирається черговий командир.
 • П'ятірка бере участь у системі ЧТД.
 • П'ятірки беруть участь у загальношкільних, загальноострівних справах усім своїм складом, за винятком справ, що потребують формування інших структурних одиниць.
 • ЧК дружини та п'ятірок організують діяльність дружини у свій період через ради ЧК відповідно до плану роботи.
 • ЧК дружин вчасно інформують один одного про зміни плану роботи дружини впродовж періоду, повідомляють про час і місце проведених у школі заходів.
 • За організацію загальноострівних справ відповідають загони старших і молодших інструкторів.
 • У період шкільних канікул «Острів скарбів» виїжджає в табори та на збори.
 • За організацію матеріально-фінансової бази зборів і таборів відповідає загін старших інструкторів.
 • Загін старших інструкторів організує великі табірні справи, а також інструктивні табори для загону молодших інструкторів.
 • За організацію програми зборів у таборах відповідає загін молодших інструкторів.

Структура роботи дружини

 • П'ятірки дружини беруть участь у системі ЧТД, розробленій радою посвячених дружини.
 • Остров'яни беруть участь у справах школи й «Острова» відповідно до плану роботи, як у складі п'ятірок, так і в особистому порядку.
 • Для підготовки справ у школі або дружині формуються ради справ (за необхідності).
 • У раду справи обов'язково входить інструктор.
 • Участь у раді справи не звільняє остров'янина від участі в ЧТД.
 • Після року роботи в «Острові» (у складі п'ятірки) остров'янин може вибрати собі замість системи ЧТД справу, яку він полюбив.
 • Дозвіл на відсторонення від ЧТД може дати тільки рада посвячених дружини.
 • Якщо у дружині є більше двох осіб, бажаючих займатись однією справою й затверджених на звільнення від ЧТД, то вони можуть вийти зі своїх п'ятірок і сформувати профільний загін.
 • Профільний загін курирує один з інструкторів.
 • Профільний загін звітує про свою роботу на зборах дружини.

Черговий командир п'ятірки (ЧК5) є координатором і представником своєї п'ятірки. Обирається зі складу п'ятірки на зборах п'ятірки.

ЧК5 зобов'язаний:

 • З'ясувати план роботи «Острова» у раді ЧК на свій період й організовувати участь п'ятірки у виконанні цього плану.
 • Вчасно й точно інформувати свою п'ятірку про майбутню діяльність (мати список телефонів та інші відомості про п'ятірку).
 • Брати участь у роботі РЧК (ради чергових командирів) і фіксувати її рішення.
 • Організовувати регулярні збори п'ятірки.
 • Організовувати роботу п'ятірки з виконання ЧТД і разових доручень РЧК.
 • На зборі після показу ЧТД:
 • оцінюється ЧК5 і ЧКД (черговий командир дружини);
 • підбиваються підсумки роботи п'ятірки й «Острова» за такими критеріями: чи з інтересом працювали чи без нього, чи рівномірно були розподілені обов'язки й час, спонтанно проходила підготовка до справ чи планомірно, чи багато було упущено і чи були враховані минулі помилки, чи задоволені підсумками роботи.
 • Підтримувати авторитет посади ЧК5.
 • Рівномірно розподіляти роботу між учасниками п'ятірки.
 • У випадку непрацездатності ЧК призначити свого представника.
 • ЧК5 має право:
 • Дати доручення кожному з остров'ян своєї п'ятірки, що є необхідним і яке можна здійснити.
 • Попередити будь-якого остров'янина про його непорядну поведінку.
 • Кожному з остров'ян, які порушили закони «Острова», може видати «чорну мітку» негайно. За вимогою одного з учасників конфлікту буде призначений розбір при участі двох і більше посвячених і п'ятірки (за необхідності).
 • Відсторонити від участі у визначеній справі кожного з п'ятірки у випадку порушення законів «Острова».
 • Звернутися за порадою, допомогою чи підтримкою до кожного з комісарів або посвячених.
 • Бути представником своєї п'ятірки на РЧК.
 • ЧК5 відповідає за свої дії перед п'ятіркою й РЧК. Рішення ЧК5 може бути скасоване тільки ним самим або після переобрання.

Черговий командир дружини є координатором роботи остров'ян усередині однієї дружини й обирається з числа остров'ян дружини на підставі висування чи самовисування кандидатур на зборах дружини або РЧК.

ЧКД зобов'язаний:

 • З'ясувати в ради посвячених план роботи на свій період.
 • Проконсультуватися з ким-небудь із комісарів з питання про свою роботу.
 • Перед кожною радою чергових командирів дружини (РЧК) з'ясувати в усіх зацікавлених осіб питання для рішення на РЧК і скласти порядок денний.
 • Проводити РЧК за складеним порядком денним, чітко фіксувати всі рішення.
 • Організувати випуск оперативного «Інформбюлетеня» за рішеннями РЧК.
 • Контролювати виконання рішень РЧК п'ятірками й окремими остров'янами.
 • Починати кожну чергову РЧК зі звіту про результати виконання рішення минулого.
 • У випадку зміни ситуації коректувати рішення РЧК особисто або через проведення позачергових зборів (у найбільш важливих випадках).
 • Стежити за періодичністю й відвідуваністю РЧК, за дотриманням прав присутніх.
 • Рівномірно розподіляти між п'ятірками разові доручення.
 • Організувати еквівалентну заміну собі у випадку хвороби й т. п.
 • Підтримувати авторитет посади ЧКД.
 • Проводити особисто або через представника масові заходи дружини, якщо немає спеціальної ради справи.
 • Спланувати та провести чергові збори дружини.

ЧКД має право:

 • Дати доручення кожному з остров'ян своєї дружини та будь-якій структурній одиниці дружини, яке є необхідним і його можна здійснити.
 • Попередити будь-якого остров'янина про його непорядну поведінку.
 • Видати «чорну мітку» кожному з остров'ян, які серйозно й неодноразово порушали закони «Острова скарбів».
 • Відсторонити від участі у визначеній справі кожного з остров'ян у випадку порушення законів «Острова». Звернутися за порадою, допомогою чи підтримкою до кожного з комісарів або посвячених.
 • Вирішального голосу у спірних моментах РЧК. ЧКД відповідає за свої дії перед РЧК і загальними зборами дружини.

Рада чергових командирів дружини є робочим органом координації діяльності дружини. На раді чергових командирів дружини (РЧКД) мають право бути присутніми тільки ЧК5, особи, які їх заміняють, і запрошені ЧКД. При спірному голосуванні на РЧКД остаточне рішення віддається ЧКД.

Обов'язки

 • РЧКД розподіляє планову роботу у дружині, у тому числі традиційні доручення, між «п'ятірками».
 • Відповідає за проведення справ дружини, якщо немає спеціальної ради справи.
 • Планує та проводить дрібні справи дружини на додаток до основного плану.
 • Аналізує поточну роботу дружини, ЧКД і п'ятірок.
 • Коректує в разі потреби діяльність дружини.

Права

 • Може замінити п'ятірці ЧТД на аналогічне доручення.
 • Виносить глобальні питання життя дружини й «Острова» на раду посвячених.
 • Винести на збори дружини та раду посвячених питання про існування п'ятірки.
 • Видати «чорну мітку» остров'янину дружини або цілій п'ятірці.

Чергування традиційних доручень

Ігри з початковою школою. Проведення різних творчих справ з учнями молодшої школи (1-3-й клас). Готує справу п'ятірка, а малята тільки беруть участь. Прикладами таких справ можуть бути варіанти телевізійних ігор, таких як «Поле чудес», «Угадай мелодію», «Любов з першого погляду» й інші. Можливе проведення простої ігротеки: ігри з дітьми на змінах або після уроків, у школі чи поруч із нею. «Іграми» також можуть уважатись розучування і виконання пісень із дітьми. Проведення «Гри» дуже важливе, тому що знайомить молодші класи з діяльністю «Острова скарбів» і залучає до нього нових остров'ян.

Рекомендації:

1. Вибрати вік, з яким ви хочете працювати.

2. Визначити, що ви збираєтесь проводити: варіант телевізійної гри, ігротеку, пісні чи що-небудь інше.

3. Поговорити з учителем того класу, в якому ви збираєтесь проводити «гру»: розповісти про задуми, визначити час проведення, урахувати його побажання, можливо, попросити допомоги, якщо вона необхідна.

4. Розробити «гру», продумавши, яке приміщення і які матеріали необхідні для її проведення. Виготовити необхідні матеріали.

5. Після проведення «ігор» визначити, чи сподобалась вона дітям, що було добре, що необхідно врахувати наступного разу. Дізнатись про думку вчителя.

6. Дати свої замітки та фотографії тим, хто випускає газету й відповідає за літопис. (Не забудьте на проведення справи взяти фотоапарат.)

7. Постарайтеся зайняти новий клас, а не той, з яким грала попередня п'ятірка.

8. Про варіанти ігор, тексти пісень завжди можна спитати в посвячених остров'ян.

Чергування є творчим дорученням, просто треба до нього ставитись відповідно. Задачею чергової п'ятірки є не тільки чистота приміщення «Острова», а й усі технічні питання, що постають у процесі діяльності: оформлення актового залу, приведення у святковий вигляд приміщення «Острова» й багато чого іншого, про що цю п'ятірку інформує чергком «Острова». Організація чаювання - теж задача чергових.

Рекомендації:

 • Не обов'язково прибирати у приміщенні «Острова» щодня, головне, щоб там завжди було чисто.
 • При прибиранні приміщення необхідно: підмести, вимити підлогу, полити квіти, забрати речі, що валяються, розставити меблі (стільці та столи), навести порядок на стінах, помити посуд, викинути сміття з відра, вилити воду з іншого.
 • Якщо інші п'ятірки залишають за собою багато бруду, інформувати про це чергкома «Півострова» або повісити оголошення на дошку оголошень.
 • Установити чергування у п'ятірці із прибирання приміщення «Острова».
 • При підготовці чаювання прикинути, скільки на це необхідно грошей і як їх можна отримати (наприклад, узяти з каси «Півострова», запитати чергкома, зібрати з остров'ян).
 • Вчасно закупити чай і «до чаю» й до зборів, порізати та розкласти все це, також закип'ятити воду.

Літопис викладу всіх подій, що відбуваються на «Острові скарбів». Для літопису в нас існує спеціальна папка з файлами-вкладишами всередині, усі матеріали літопису містяться в ній.

Рекомендації:

 • Прийняти літопис від попередньої п'ятірки.
 • У літописі містяться опис справ, що проходили, замітки з газет про ці справи (можна й не з газет), фотографії, порядок денний зборів, що проходили, та їх рішення, оголошення, запрошення, шматки декорацій, обривки погонів і шевронів - загалом усі матеріали, що використані при роботі «Острова».
 • Якщо ніхто з вас не був на яких-небудь зборах або заході, то необхідно одержати інформацію про них від інших.

Фотогазети робляться на аркушах формату А2 й підшиваються одна до одної. Фотогазети - це найбільш наочна й барвиста історія «Острова», вона потрібна як вам (щоби пригадати справи днів, що пройшли), так і тим, хто прийде після вас.

Рекомендації:

 • З'ясувати, що таке формат А2.
 • Якщо ніхто з вас не був на якому-небудь заході, то необхідно одержати інформацію про нього від інших (повторення).
 • Фотогазета робиться стандартного розміру, вона повинна відбивати життя «Острова», остров'ян і нашої школи.
 • Ідучи на яку-небудь справу, подумайте, чи не забули ви фотоапарат і ручку з листочком, щоб зафіксувати те, що буде відбуватись.
 • Питання закупівлі плівки, паперу, фломастерів тощо, а також оплати друкування фотографій вирішуються з чергкомом «Острова» або з інструкторами.

Газета. Однією із форм спілкування організації (якою ми і є) і людей, які нас оточують, є газета. Через газету діти, поки з нами незнайомі, зможуть довідатись про наше існування і про ті справи, які ми проводимо. Вибір форми газети (стінна, фігурна, радіогазета) віддається п'ятірці, відповідальній за це ЧТД.

Рекомендації:

 • Газету можна випустити на комп'ютері! Таку газету можна розмножити та продавати. Консультації у профільному загоні журналістики.
 • Використовуйте матеріали, що залишились від минулої п'ятірки та від поїздок.
 • Якщо ви не знаєте, як повинна виглядати та чи інша форма газети (стінна, об'ємна, комп'ютерна), то не соромтеся звертатись до посвячених остров'ян та інструкторів.
 • Газета повинна відповідати прийнятим стандартам.
 • Працюйте в тісному контакті з п'ятіркою, що відповідає за літопис і фотогазету, це допоможе й вам, і їм.
 • Газета повинна відбивати все життя «Острова».
 • Використовуйте фотографії та малюнки.
 • В «Острівній» газеті можуть бути матеріали не тільки остров'ян, однак не варто переписувати все поспіль будь-звідки.
 • Не забувайте, що «Острів» існує не тільки в нашій школі.
 • Питання закупівлі канцтоварів, друкування фотографій вирішуються з чергкомом «Острова» й інструкторами.

Сюрприз - це маленька творча мініатюра або гра на наших щомісячних зборах. Прикладами сюрпризів можуть стати: сценка, конкурс, гра з тими, хто зібрався, добірка пісень і багато чого іншого. Головне, від чого варто відштовхуватись при підготовці сюрпризу, це від самого слова «сюрприз», ви готуєте сюрприз для всіх інших. Якщо під час вашого ЧТД на «Острові» або у школі проходить який-небудь захід, схожий за своїм змістом на творчу мініатюру, то в якості «сюрпризу» рада ЧК може вам доручити підготовку та проведення цієї справи. Прикладами таких справ можуть стати: концерт, новорічний маскарад, капусник тощо. Однак це не означає, що в рамках цієї справи ви робите все. Ви стаєте радою справи цього заходу й маєте право роздавати завдання іншим п'ятіркам чи окремим остров'янам, і ваша задача не зробити все самим, а організувати цю справу разом з іншими.

Рекомендації:

 • Уникайте повторення форм - якщо попередня п'ятірка проводила гру, то не варто проводити гру і вам - це нудно.
 • Сценки не обов'язково придумувати самим - можна взяти вже написану ким-небудь.
 • Організувати справу - це значить продумати: її зміст (що ми будемо робити); її форму (це буде гра, диспут, кругосвітка чи щось інше); коли необхідно закінчити підготовку; кого необхідно попередити; які приміщення будуть потрібні і як узяти від них ключі; які матеріали необхідні і хто їх буде готувати; чия допомога вам буде потрібна.
 • Напишіть список задач, які необхідно вирішити.

Соцопитування. Унаслідок того що ми існуємо не в замкнутому просторі, а в суспільстві, нам необхідно постійно спілкуватись. А в тому, щоби краще довідатись про інтереси дійте та їхні погляди на життя, нам допоможе соціологічне опитування.

 • При проведенні соцопитування можна використовувати диктофон.
 • Визначте заздалегідь опитувану групу (остров'яни, інструктори, восьмикласники й т. д.). Соцопитування - робота з великою групою!!!
 • Виберіть тему опитування. Підберіть, чітко сформулюйте й запишіть запитання.
 • Продумайте, як фіксувати відповіді для наступної обробки.
 • Обробіть відповіді й оформіть результати.
 • Продумайте форму представлення результатів і коментарі до них (газета, інформаційний листок, телегра «100 до 1» тощо).

Автори: А. Лаврищев, В. Лебєдєв, Д. Путімцев, Ю. Путімцева

Освіта.ua
31.10.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев