Адміністративна модель учнівського самоврядування

Авторська модель заступника директора з виховної роботи однієї зі звичайних шкіл м. Бєлгорода Ганни Володимирівни Борисової стала переможцем конкурсу та нагороджена дипломом II ступеня. Зважуючи на те, що проблема учнівського самоврядування є актуальною для переважної більшості сучасних українських шкіл, пропонуємо вашій увазі публікацію, що допоможе практично налагодити таку діяльність.

Адміністративна модель учнівського самоврядування

Зараз іде процес формування нової системи освіти. Модернізація школи виводить на перший план ідею індивідуально-розвивального виховання. Це вимагає виявлення та розвитку потенційних можливостей кожної дитини, створення умов для самореалізації особистості. Виховання в дітях таких якостей, як ініціативність, самостійність, уміння вести за собою, сміливість, доброзичливість, креативність, цілеспрямованість, стає не менш цінним, ніж оволодіння конкретною предметною діяльністю. Це порозумівається тим, що в сучасних умовах стає затребуваною людина, здатна брати активну участь у перетворенні навколишньої дійсності; яка не боїться брати на себе відповідальність, тобто мати позицію лідера.

Муніципальна середня школа № 18 відкрита в серпні 1964 року. Зараз у школі навчається 524 учні, із них: у початковій школі — 147; у середній ланці — 247; у старшій ланці — 130.

Освітній процес здійснюють 31 учитель, із них: із вищою категорією — 16; з першою категорією — 6; із другою категорією — 7; відмінників народної освіти — 6; нагороджених грамотами міністерства — 2, медалями — 2.

Виховну роботу організують сім учителів початкової школи, 17 класних керівників, три вихователя групи подовженого дня, старша вожата, 15 керівників гуртків і спортивних секцій. Серед 24-х класних керівників школи 12 мають великий досвід роботи як класного керівника, активно застосовують у своїй роботі нові технології виховної роботи.

Школа розташована у «спальному» районі, на околиці міста Бєлгорода. Вона є єдиним вогнищем культури в мікрорайоні. Навколишній соціум різнорідний, але переважає орієнтація на матеріальні, а не моральні цінності. Багато неблагополучних родин, де один, а то й обоє батьків зловживають спиртним. Усе це створює особливе мікросередовище, що й обумовлює потреби школярів.

Проведений моніторинг виявив такі протиріччя, притаманні учнівському середовищу нашої школи:

 • між потребою школярів у освоєнні нових соціальних ролей та уявленнях, часом перекручених, про них;
 • між потребою у громадсько-активній діяльності учнів у різних видах соціальної діяльності та відсутністю відповідних умов її реалізації;
 • між потребою в самоствердженні та недостатніх знаннях про те, як це можна зробити;
 • між природною потребою бути улюбленим і захищеним і дійсним становищем дитини.

Виникнення в 1996 році дитячої громадської організації СХІД «Спілка хлопчиків і дівчинок» стало початком розв’язання виниклих протиріч, тому що саме СХІД дав можливість учням брати участь у соціально-значущій діяльності. Така діяльність допомагає: навчитися спілкуватися, придбати досвід соціальної взаємодії з іншими людьми, освоїти нові соціальні ролі, визначити правові та моральні норми.

За сім років існування СХІД став для школи, учнів, з одного боку, виключно важливим середовищем самореалізації, з другого — найважливішим фактором соціалізації, із третього — дійсним інструментом захисту прав та інтересів дітей. СХІД став сприйматись кожним його членом не інакше як «Мій СХІД», а в найближчому оточенні — як «Наш СХІД». Таким чином, СХІД одержав загальне визнання.

Опитування громадської думки школярів показало, що 79 % респондентів уважають, що проявити свою неповторність, реалізувати власну ініціативу, одержати суспільне покликання, навчитись вести за собою, а при необхідності бути відомим можна, беручи участь у діяльності СХІДу. Однак виразити себе через діяльність СХІДу можуть тільки 45 % учнів. Виникла природна потреба створення у школі дитячого самоврядування, що дає можливість включення фактично всіх учнів у гуманістичні стосунки, що реалізуються у процесі діяльності.

Розділ 1. Опис моделі учнівського самоврядування

Становлення учнівського самоврядування у школі почалося з роботи ініціативної групи одинадцатикласників, що запропонувала провести анкетування серед учнів школи з метою виявлення бажаючих включитись у творчу роботу. З бажаючих шляхом демократичних виборів була сформована велика шкільна рада. На першому засіданні обрали голову та сформували робочу групу з розробки моделі майбутнього самоврядування. У роботі цієї групи брали участь вожата школи, заступник директора з виховної роботи.

З огляду на досвід самоврядування, накопичений дитячою організацією СХІД, була обрана власне адміністративна модель, ядром якої залишається СХІД. Її створення йшло і «від науки», і «від практики».

1. Цілепокладання

При побудові моделі дитячого самоврядування була сформульована мета: «Реалізація інтересів і потреб учнів у школі».
Для досягнення цієї мети були поставлені задачі:

 • виявити реальні потреби учнів;
 • зробити шкільне життя цікавим і захоплюючим;
 • розвивати індивідуальні якості дітей через різні форми позакласної й позаурочної діяльності;
 • створювати умови, що сприяють розвитку особистісних якостей учнів, їхньої соціалізації й адаптації в суспільстві;
 • створити єдиний колектив учнів і вчителів на основі співробітництва.
 • Визначено принципи діяльності:
 • добровільності;
 • творчої активності;
 • самодіяльності;
 • ігри та романтики;
 • виборності органів самоврядування;
 • змінюваності;
 • педагогічного керівництва.

Організаційний блок

Шкільне самоврядування має кілька рівнів:

1-й рівень — індивідуальний.

Кожний учень школи має право обирати й бути обраним в органи учнівського самоврядування з урахуванням особистого бажання й рекомендації класного колективу, а також виявляти ініціативу при проведенні будь-якої справи, як шкільної, так і класної.

2-й рівень — рівень первинного колективу.

Усі учні є членами класного колективу, тому основні питання, пов’язані з життєдіяльністю, вирішуються в первинному колективі. Усі члени класного колективу відповідно до своїх інтересів вибирають собі напрям діяльності, якою збираються займатись. Кожна група обирає зі свого складу голову й заступника. Із представників складається рада класу. Усі члени ради по черзі виконують роль голови ради. Рада класу має змінний склад, щоб кожний учень міг випробувати свої можливості, проявити ініціативу в будь-якій діяльності і щоб не було можливості захворіти на «зоряну» хворобу.

Рада класу відповідає:

 • за справи всередині класу;
 • за участь у загальношкільних справах;
 • готує інформацію та пропозиції у вищі органи самоврядування.

Вищим органом самоврядування у класі є загальні збори класу, що збираються раз на місяць, а при необхідності й частіше.

На загальних класних зборах:

 • планується робота класного колективу;
 • підбивається підсумок роботи за визначений проміжок часу;
 • обираються два представники класу у велику шкільну раду — ВШР.

Вибори представників у ВШР проходять у такий спосіб: усі бажаючі висувають свої кандидатури та представляють свою програму. Потім усі члени класного колективу голосують за тих, кого вважають гідними. Ті, хто набрав більшість голосів, одержують право представляти клас у ВШР.

На цьому рівні учнівське самоврядування взаємодіє безпосередньо з класним керівником, який представляє інтереси педагогічного колективу та класного батьківського комітету. Для рішення найбільш важливих питань збираються збори учнів, батьків і вчителів-предметників, які працюють у даному класі.

3-й рівень — рівень колективу освітньої установи.

Головним законодавчим органом є велика шкільна рада, що збирається один раз на місяць. До складу ВШР входить по два представники від кожного з 5–10-х класів, лідер дитячої організації СХІД, а також група найбільш активних одинадцатикласників, які створять «Раду одинадцятикласників», представник педагогічної громадськості.

Функціями великої шкільної ради є:

 • спільне з адміністрацією та педагогічною радою рішення питань, що стосуються інтересів школи, учнів;
 • розробка проектів нових законів;
 • контроль дотримання наявних законів, традицій;
 • контроль виконання прийнятих рішень;
 • проведення вертикально-горизонтального аналізу роботи класів;
 • підготовка аналізу та пропозицій до ради освітньої установи;
 • аналіз роботи комісій.

Протоколи ВШР веде секретар ради.

На першому в новому навчальному році засіданні шляхом самовисування обираються голова ВШР, керівники комітетів, а також формується виконавчий орган.

Паралельно з ВШР функціонує рада СХІДу. Функції та компетенція цих двох рад розмежовані: рада СХІДу контролює й координує роботу дитячої організації. Однак обидва ці органи є рівноправними партнерами в розвитку шкільного самоврядування.

Виконавчим органом є рада «Лідер», що збирається раз на тиждень протягом усього навчального року. До складу ради «Лідер» входять також представники дитячої організації.

Функціями ради «Лідер» є:

 • колективне висування ідей у класах;
 • колективне обговорення й вибір прийнятних ідей;
 • колективне планування та прогнозування результатів;
 • вибір ради справи, розподіл доручень;
 • підготовка справи, інструктаж і навчання виконавців;
 • проведення роботи;
 • колективний аналіз та оцінка;
 • колективне визначення перспектив.


Особливою структурою тісно взаємодіючої з ВШР з радою «Лідер» і з радою СХІДу є «Рада одинадцатикласників», члени якої є «ветеранами» СХІДу, генераторами ідей, але в силу свого статусу випускника не мають можливості активно працювати у структурах самоврядування.

Вищим органом є віче — загальні збори учнів, що збирається один раз на рік у травні для рішення всіх питань життя учнівського колективу:

 • затверджує статут і вносить у нього зміни;
 • приймає програму діяльності на рік;
 • формує ВШР.


На цьому рівні учнівське самоврядування взаємодіє безпосередньо з вожатою, заступником директора з виховної роботи, які входять до складу ВШР, і представниками піклувальної ради.

Вищий рівень: освітня установа.

Загальне керівництво установою здійснює виборний орган, рада установи, який складається з 13-ти осіб. Із них сім членів від педагогічного колективу, чотири члени від батьків, два члени від учнів 9–11-х класів. Головою ради може бути кожний із 13-ти членів ради. Рада установи обирається конференцією терміном на два роки. Конференція заслуховує звіт ради установи та її голови.

Повноваження ради установи:

 • затверджує концепцію розвитку установи, розроблені довгострокові освітні програми;
 • затверджує локальні акти установи;
 • затверджує правила для учнів;
 • затверджує положення про структурні підрозділи;
 • затверджує бюджет установи (кошторис доходів і витрат);
 • затверджує структуру установи за представленням директора;
 • приймає рішення з інших найважливіших питань життя установи, не віднесених до компетенції директора.

Засідання ради установи скликаються не рідше одного разу за півріччя. Рішення приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів облікового складу ради установи. Рішення ради установи є обов’язковими для всіх членів трудового колективу.

Безпосереднє керівництво установою здійснює директор, який пройшов відповідну атестацію і призначений засновником.

Додаток

Типове положення про представницький орган учнівського самоврядування

Затверджено радою (конференцією) навчального закладу
«___» ______ 200_ р.


1. Загальні положення

1.1. Велика шкільна рада (ВШР) є виборним органом учнівського самоврядування освітньої установи.

1.2. ВШР функціонує на підставі діючого законодавства, статуту школи та дійсного положення.

2. Цілі та задачі великої шкільної ради

2.1. Метою діяльності ВШР є реалізація освітньою установою права учнів на участь в управлінні.

2.2. Задачами діяльності ВШР є:

2.2.1. Представлення інтересів учнів у процесі управління школою.

2.2.2. Підтримка й розвиток ініціативи учнів у шкільному житті.

2.2.3. Захист прав учнів.

3. Функції великої шкільної ради

3.1. Виступає від імені учнів при рішенні питань життя школи: вивчає й формулює думки школярів з питань шкільного життя, представляє позицію учнів в органах управління школою, розробляє пропозиції з удосконалення навчально-виховного процесу.

3.2. Сприяє реалізації ініціатив учнів у позаурочній діяльності, створює умови для їх реалізації.

3.3. Сприяє вирішенню конфліктних питань: бере участь у рішенні шкільних проблем, узгодженні інтересів учнів, учителів і батьків, організує роботу із захисту прав учнів.

4. Права великої шкільної ради

ВШР має право:

4.1. Проводити на території школи збори, у тому числі й закриті, та інші заходи не рідше одного разу на тиждень.

4.2. Розміщати на території школи інформацію у відведених для цього місцях і у шкільних засобах інформації, одержувати час для виступів своїх представників на класних годинах і батьківських зборах.

4.3. Направляти в адміністрацію школи письмові запити, пропозиції й одержувати на них офіційні відповіді.

4.4. Знайомитися з нормативними документами школи та проектами та вносити до них свої пропозиції.

4.5. Одержувати від адміністрації школи інформацію з питань життя школи.

4.6. Представляти інтереси учнів перед адміністрацією школи, на педагогічних радах, зборах, присвячених рішенню питань життя школи.

4.7. Проводити зустрічі з директором школи й іншими представниками адміністрації не рідше одного разу на місяць.

4.8. Проводити серед учнів опитування та референдуми.

4.9. Виступати з ініціативою проведення дисциплінарного розслідування стосовно працівників школи, брати участь у проведенні дисциплінарного розслідування у відношенні педагогів за фактами порушення прав учнів.

4.10. Направляти своїх представників для роботи в колегіальних органах управління школою.

4.11. Організовувати роботу громадських приймалень учнівської ради, збір пропозицій учнів, проводити відкриті слухання, порушувати питання про рішення піднятих учнями проблем перед адміністрацією школи, іншими органами й організаціями.

4.12. Приймати рішення з розглянутих питань, інформувати учнів, адміністрацію школи й інші органи про прийняті рішення.

4.13. Користуватись організаційною підтримкою посадових осіб школи, які відповідають за виховну роботу, при підготовці та проведенні заходів учнівської ради.

4.14. Вносити в адміністрацію школи пропозиції з удосконалення навчально-виховного процесу у школі.

4.15. Вносити в адміністрацію школи пропозиції про заохочення й покарання учнів, а при розгляді адміністрацією школи питань про дисциплінарний вплив стосовно учнів давати висновок про доцільність його застосування.

4.16. Опротестовувати рішення адміністрації школи, що стосуються учнів, прийняті без урахування пропозицій учнівської ради.

4.17. Опротестовувати рішення адміністрації й інших органів управління школою, дії працівників школи, що суперечать статуту школи.

4.18. Створювати органи преси.

4.19. Брати участь у рішенні питань про призначення педагогів на посаду класного керівника та звільнення з цієї посади.

4.20. Установлювати стосунки й організовувати спільну діяльність з учнівськими радами інших навчальних закладів.

4.21. Направляти представників учнівської ради на засідання органів управління школою, що розглядає питання про дисциплінарні провини учнів.

4.22. Використовувати оргтехніку, засоби зв’язку й інше майно школи за узгодженням з адміністрацією.

4.23. Брати участь у вирішенні конфліктних питань між учнями, учителями та батьками.

4.24. Вносити пропозиції у план виховної роботи школи.

4.25. Представляти інтереси учнів в органах та організаціях поза школою.

4.26. Брати участь у формуванні складу шкільних делегацій на заходах міського рівня й вище.

4.27. Здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства та статуту школи.

5. Порядок формування та структура великої шкільної ради

5.1. ВШР формується на виборній основі терміном на один рік.

5.2. До складу ВШР входять учні 5–11-х класів по два представники від класу.

5.3. ВШР самостійно визначає свою структуру, обирає зі свого складу її голову.

5.4. У складі ВШР можуть бути сформовані комісії й ініціативні групи.

6. Заключні положення

6.1. Дійсне положення набирає чинності з моменту затвердження.

6.2. Зміни в дійсне положення вносяться загальними шкільними зборами — віче за пропозицією ВШР.

Автор: Г. Борисова


05.01.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев