Управління освітою з урахуванням специфіки школи та району

Інноваційна структура управління передбачає розвиток регіональних форм управління, єдність управління та співуправління, формування нових відносин між закладом і середовищем, раціональний розподіл функціональних обов'язків, активне включення у процес управління вчителів, батьків, учнів, громадськості

Управління освітою з урахуванням специфіки школи та району

Освіта ХХІ століття вимагає нових підходів і методів, перебудови навчально-виховного процесу. Сучасна модель освіти в державі переорієнтовує навчально-виховний процес на зростання компетентного випускника, духовно здорової творчої особистості, здатної продуктивно мислити, вирішувати проблеми майбутнього життя.

На етапі самовизначення держави школа достатньою мірою може самостійно визначати напрям свого розвитку в межах основних нормативно-правових документів з питань освіти. Постає проблема: як розвиватися школі в сучасних умовах, як не втратити учнів, які першочергові завдання вирішувати, як удосконалювати існуючу систему педагогіки, наповнюючи її новим змістом?

Маріупольська СЗШ І-ІІІ ступенів № 38 - звичайна загальноосвітня школа. Специфіка полягає в тому, що заклад є майже селищним усередині міста, освітні послуги надаються всім учням, які проживають у мікрорайоні. На початок 2007/08 навчального року у школі 13 класів, 306 учнів. Головна мета діяльності закладу - підготовка компетентних випускників, створення достатніх можливостей для розвитку навчальних, творчих здібностей учнів, стимулювання потреб у виборі майбутньої професійної діяльності, формування основних компетенцій.

З огляду на мету діяльності закладу, ураховуючи його специфіку, виникла ідея організації профільного навчання учнів 10-11-х класів (технологічний профіль) на базі Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Типовий навчальний план організації профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОНУ № 306 від 20.05.2003 року) передбачає 5-6 годин трудового навчання (технологій) для учнів 10-11-х класів. З метою реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі, задоволення допрофесійних і професійних запитів учнів, ураховуючи можливість використання інформаційних ресурсів навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, педагогічний колектив школи пішов шляхом співпраці з Маріупольським технікумом Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського.

Навчальна співпраця двох закладів полягає в тому, що заняття з профільних дисциплін для учнів школи проводять викладачі технікуму. З огляду на технологічний профіль старшої школи, з урахуванням запитів учнів та їхніх батьків, можливостей технікуму було прийнято рішення про організацію профільних класів за напрямом «Технології харчування». З метою організації роботи профільних класів щороку між адміністраціями навчальних закладів укладається договір про навчальну співпрацю. Договір розповсюджується на навчання лише одного класу й діє протягом двох навчальних років.

В угоді про співробітництво передбачаються такі заходи з організації роботи двохрічного класу технологічного профілю:

 • складання та затвердження навчального плану та програм;
 • формування викладацького складу з числа кваліфікованих викладачів технікуму;
 • підготовка та проведення спільних зборів учителів школи, викладачів технікуму, учнів, їхніх батьків із питань навчання й виховання учнів профільного класу;
 • проведення спільних виховних заходів;
 • надання допомоги у проведенні профорієнтаційної роботи;
 • отримання учнями, які досягли достатнього та високого рівня навчальних досягнень, посвідчення «Кухар ІІІ розряду».

Згідно з угодою про співпрацю учні технологічного класу, які показали високі досягнення в навчанні (у тому числі з профільних предметів), зараховуються на навчання в технікумі на пільгових умовах відповідно до правил прийому до технікуму. Для таких учнів державна підсумкова атестація у школі враховується як вступні іспити до технікуму.

Кваліфікаційний рівень викладачів технікуму, які викладають у профільних класах школи (профільні предмети), такий (усього працюють 8 викладачів):

 • Вища кваліфікаційна категорія - 4.
 • Звання «викладач-методист» - 1.
 • І кваліфікаційна категорія - 3.

Предмети, що викладаються у профільних класах

Назва предмета

Разом годин

10-й клас

11-й клас

1

Технології харчування

72

36

36

2

Організація обслуговування

20

20

-

3

Технологічне обладнання

12

12

-

4

Санітарія

14

14

-

5

Товарознавство продовольчих товарів

30

-

30

6

Основи маркетингу

44

20

24

7

Комп'ютеризація

72

15/15

21/21

8

Основи економіки

40

-

40

9

Практика

120

30/30

30/30


Результативність профільного навчання

Навчальний рік

Випущено учнів з 11-го класу

Із загальної кількості учнів, які закінчили 11-й клас

Мають достатній і високий рівень із профільних предметів

Отримали посвідчення «Кухар ІІІ розряду»

Вступили до технікуму на пільгових умовах

2004/05

23

15/65 %

10/43 %

2/9 %

2005/06

32

19/59 %

15/47 %

6/19 %

2006/07

21

14/67 %

17/81 %

5/24 %


За результатами підсумкового оцінювання в кінці навчального року підсумкова оцінка з профільних предметів виставляється в атестат учня.

Організаційні питання роботи профільних класів на базі технікуму:

 • заняття проводяться в аудиторіях, лабораторіях технікуму;
 • викладачі, які викладають у профільних класах, є сумісниками;
 • оплата здійснюється згідно з чинним законодавством, за фактично відпрацьовані години.

Організація внутрішньошкільного контролю навчально-виховної роботи у профільних класах:

 • здійснюється адміністрацією школи, завідуючим відділенням технікуму, класним керівником;
 • об'єкти контролю:

1) стан відвідування учнями навчальних занять (класний керівник, заступник директора школи);

2) стан викладання профільних дисциплін (адміністрація технікуму);

3) рівень навчальних досягнень учнів (заступник директора школи);

4) проведення адміністративних контрольних робіт (заступник директора школи, завідуючий відділенням);

 • результати внутрішньошкільного контролю організації профільного навчання відображаються в аналітичних довідках, наказах, заслуховуються на нарадах при директорі, педагогічній раді, методичній раді НМЦ управління освіти міської ради.

Автор: В. Мірошниченко

Освіта.ua
05.09.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев