Стратегія управління освітою в місті

Утілюючи в життя основні положення Національної доктрини розвитку освіти, спираючись на основні засади регіональної програми вдосконалення управління освітою в Донецькій області, відділ освіти міста приділяє увагу впровадженню інноваційних технологій в управління закладами

Інноваційна структура управління розглядається як система, що саморозвивається. Вона передбачає передусім удосконалення та розвиток регіональних форм управління, єдність управління та співуправління, формування нових відносин між закладом і середовищем, раціональний розподіл функціональних обов'язків, активне включення у процес управління вчителів, батьків, учнів, громадськості.

У місті створюються відповідні умови для пошуку нових форм управління як за формою, так і за структурою в кожному навчальному закладі. Основою нової моделі управління є співпраця, взаємодія державного (адміністративного) та громадського управління, які передбачають активну взаємодію та партнерські відносини. Перехід від державного до державно-громадського управління - один із головних напрямів формування системи управління освітою.

Педагогічні колективи загальноосвітніх закладів міста здійснюють поступовий перехід до нової моделі управління, ураховуючи свої резерви, упроваджуючи принципи демократизації управління. У кожному закладі розроблена своя структура управління. Вона міститься в концепції розвитку закладу та враховує його статус, контингент учнів, традиції школи. Спільним для всіх є те, що система управління школою функціонує завдяки чіткому розподілу влади на «законодавчу» та «виконавчу». Ознакою демократизації управління в закладах є організація співуправління вчителів, учнів, батьків; забезпечення паритетності адміністративного та громадського управління школою, забезпечення звітності управлінських органів.

У всіх школах плідно працюють ради закладу, їх вищій орган - конференції, на яких вирішуються стратегічні питання, питання впорядкування мережі навчальних закладів міста. З ініціативи учасників загальношкільних конференцій вивчається питання зміни статусу закладу - реорганізація школи І-ІІ ступенів у школу І-ІІІ ступенів, створення навчально-виховного комплексу «Дошкільний заклад-загальноосвітня школа». Таким чином, ураховуючи фінансовий ресурс галузі, демографічну ситуацію, є надія запобігти болісній ситуації закриття шкіл, зберегти будівлі за освітнім призначенням.

Окрім того, ради закладів вирішують широке коло питань. Разом з адміністрацією вони визначають завдання розвитку школи, прогнозують профільне та поглиблене навчання, вносять пропозиції до міської ради про відкриття профільних класів, їх матеріальну підтримку.

Для розв'язання поточних питань у складі ради діють постійні комісії (або сектори) зв'язків із сім'єю, суспільством, державними інститутами, комісії з питань підвищення ефективності навчально-виховного процесу, комісія сприяння духовному, фізичному, моральному розвитку, фінансово-господарча комісія, комісія з розвитку закладу й інші. Робота рад у школах свідчить про позитивні зміни на шляху переходу до державно-громадського управління: створюються умови для залучення громадськості до розв'язання шкільних проблем, активізується колективна думка, що сприяє демократизації освітніх процесів у закладах. Закладами встановлені партнерські відносини з громадськими організаціями, партіями у проведенні культурних і розважальних заходів, налагоджена співпраця з центром зайнятості, службою у справах неповнолітніх, депутатами міських і селищних рад, міськими центрами здоров'я, сім'ї та молоді.

З метою залучення додаткових джерел фінансування, установлення партнерських відносин із підприємствами, установами в місті відновлена система шефських зв'язків, складено соціальні договори. На сьогодні спонсорську допомогу надають 70 % підприємств міста. Активно співпрацюють з адміністраціями шкіл україно-канадське підприємство «Донбас-Ліберті», філія «Харцизький автодор», ВАТ «Харцизький трубний завод», ВАТ «Силур», завод харчоканцентратів Спільна робота дає позитивні результати - купуються оргтехніка, комп'ютери, меблі, фінансуються поточні та капітальні ремонти.

В умовах переходу від державного до громадсько-державного управління відділ освіти спрямовує діяльність закладів на наукову, культурно-просвітницьку інтеграцію. Відносно наукової співпраці слід відзначити роботу закладів освіти нового типу, які встановлюють зв'язки з вищими навчальними закладами на взаємовигідних умовах (із Харківським авіаційним інститутом, Донецьким національним університетом (кафедра історії, біології), Краматорською машинобудівною академією, з інститутом штучного інтелекту). Вищі навчальні заклади та школи зацікавлені в позитивних наслідках спільної діяльності.

Активізувалась інтеграція з культурним середовищем; укладаються угоди про співпрацю з німецьким товариством м. Донецька, Зуївським ландшафтним парком, культурно-спортивним комплексом Харцизького трубного заводу. Кожна школа визначила об'єкти співпраці, які увійшли в освітньо-виховний простір школи, - позашкільні заклади, ветеранські організації, осередки мікрорайонів.

У місті створені умови для реалізації батьківського та дитячого самоврядування. Міська асоціація батьківської громадськості, міська рада старшокласників співпрацюють з відділом освіти на підставі угоди. Плідна взаємодія сприяє покращенню морального й матеріального забезпечення учнів, педагогів, впливає на зміни взаємовідносин у колективі, підвищення результативності навчально-виховного процесу у школі, значущості родинних свят.

Взято курс на відродження родинного виховання через розширення поля позитивного спілкування в  родині, реалізацію планів та організацію спільних дій батьків і дітей. У загальноосвітніх школах - єдиному соціальному інституті, через який проходять практично всі діти, складаються різноманітні форми взаємодії з родиною в пізнавальній та трудовій діяльності, форми відпочинку, діє програма батьківської підтримки всіх категорій дітей.

У структурі державно-громадського управління діє учнівське самоврядування. Основою його діяльності є колективна організаторська діяльність. У кожного учня є реальна можливість брати участь у вирішенні важливих питань шкільного життя, планування творчих справ на всіх рівнях. У школах відпрацьовуються активні форми дитячого самоврядування: парламентсько-президентська республіка, парламентсько-козацька республіка, учком, учнівська рада, рада старшокласників. Таким чином школярі набувають початкові навички колективної управлінської діяльності. Правильна організація учнівського самоврядування сприяє тому, що учні привчаються самостійно організувати, планувати, оцінювати результати своєї діяльності, але, щоб навчити школяра цих дій, у школах організовано психологічний, педагогічний супровід їх діяльності. Його здійснюють педагог-організатор, заступники директора з виховної роботи, класні керівники.

У школах плідно працюють дитячі організації: «Алі вітрила», «Берегиня», «Веселка», «Союз підлітків», «Країна мрій», «Країна нашої молодості», «Пролісок», «Еко-пролісок». У школі № 25 понад 10 років працює піонерська організація «Дружна країна». Діяльність цих дитячих організацій різнопланова, захоплююча: організація дозвілля, волонтерський рух, соціалізація підлітків, творчі звіти класів, презентація колективу, проведення церемоній. В організації дитячої діяльності додержується один із важливих принципів виховання - забезпечення активної позиції учнів у житті та колективній діяльності.

У місті послідовно увійшла у практику роботи така форма, як презентація діяльності директора закладу, його звітування перед учасниками навчально-виховного процесу на загальношкільній конференції, перед територіальною громадою, на громадських зборах мікрорайону.

Перехід від державного до державно-громадського управління - процес довготривалий. Відділ освіти, кожна школа вибирають найбільш оптимально діючі моделі управління. Це шлях пошуку, спроб, на якому ми набуваємо свій досвід роботи з утілення об'єктивної технології державно-громадського управління.

Автор: М. Матвєй


05.08.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев