План роботи школи "Троїцька середня загальноосвітня школа" на 2007/08 навчальний рік

З огляду на те, що проблеми української та російської освіти майже однакові, матеріали наших колег по цеху напередодні "великих перегонів" планування роботи школи на наступний навчальний рік, на наш погляд, можуть бути корисними для директора

План роботи школи "Троїцька середня загальноосвітня школа" на 2007/08 навчальний рік

РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

У Троїцькій середній загальноосвітній школі у 2006/07 навчальному році працювали 15 учителів, 2 вихователі ГПД, старша піонерська вожата, бібліотекар. 14 педагогів мали вищу освіту, 2 - середньоспеціальну, 2 - середню.

На 1 вересня 2007 року мають вищу кваліфікаційну категорію 3 педагоги, першу - 12, другу - 2.

У минулому навчальному році вчитель мови та літератури підтвердив першу кваліфікаційну категорію, майстер виробничого навчання - другу. Учитель географії та викладач-організатор ОБЖ вперше атестувались на II кваліфікаційну категорію.

Усі вони успішно підтвердили заявлений рівень кваліфікації. Для оцінки успішності педагогічної діяльності вони вибрали форму атестації у вигляді проведення двох відкритих уроків і позакласного заходу.

Категорія

2004/05 навчальний рік

2005/06 навчальний рік

2006/07 навчальний рік

Вища категорія

1

1

 

Перша категорія

1

3

 

Друга категорія

 

 

2


На початок 2006/07 навчального року всі педагоги школи мають кваліфікаційні категорії: вищу - 3, першу - 11, другу - 4 вчителі.

Протягом 2006/07 навчального року закінчили курси підвищення кваліфікації вчитель хімії та біології (ПІБ) як учитель біології, викладач-організатор ОБЖ як учитель фізичної культури, учитель мови та літератури.

Закінчили курси підвищення кваліфікації

2004/05 навчальний рік

2005/06 навчальний рік

2006/07 навчальний рік

 

3

6

3


З метою підвищення педагогічної майстерності проводився шкільний конкурс «Учитель року». У ньому брали участь усі педагоги, які атестуються. Перше місце за підсумками конкурсу зайняла (ПІБ), учитель російської мови та літератури. На жаль, ніхто не брав участь у районному конкурсі.

У 2006/07 навчальному році проводилась перестановка кадрів. У зв'язку зі звільненням учителя фізичної культури його години фізичної культури став вести викладач-організатор ОБЖ.

Тижневе педагогічне навантаження педагогів складає від 9 до 27-и годин. Багато вчителів мали сумісне навантаження, керували роботою секцій, гуртків, факультативів тощо.

Протягом навчального року педагоги школи працювали в чотирьох методичних об'єднаннях: початкових класів, гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, класних керівників. У рамках даних методичних об'єднань проводилися взаємовідвідування уроків. У кожного був план із самоосвіти. Звіти із самоосвіти заслуховувались на засіданні методичних об'єднань.

Методична тема 2006/07 навчального року «Упровадження нових педагогічних технологій у навчання, виховання та управління».

Проводилась інноваційна діяльність. У минулому навчальному році освоювали нові педагогічні технології такі вчителі:

1. Учитель російської мови та літератури «Проблемне навчання на уроках російської мови та літератури».

2. (ПІБ) «Розвиток критичного мислення через читання та письмо».

3. (ПІБ) майстер виробничого навчання «Метод проектів».

4. «Комп'ютерні технології у викладанні фізики» (ПІБ).

Учителі продовжили працювати, використовуючи елементи методик: диференційованого навчання (ПІБ), інтегрованого навчання (ПІБ), технології Лисенкової (ПІБ), ігрового навчання (ПІБ, учителі початкових класів) і т. д. При проведенні елективних курсів із профільних та елективних предметів найбільш широко використовується метод проектів.

У змісті освіти інновації виявлялись через планування годин шкільного компонента. Були розроблені навчальні програми факультативних курсів:

1. «Росія - наша Батьківщина», 5-й клас (ПІБ),

2. «Народні ремесла» (5-6-й клас, ПІБ).

Програми елективних курсів:

1. «Соціальна екологія», 9-й клас.

2. «Що ми знаємо про небесні тіла», 9-й клас.

3. «Хімія навколишнього середовища», 9-й клас.

4. «Моя майбутня професія», 9-й клас.

5. «Література російського зарубіжжя», 11-й клас.

6. «Поза сторінками російської класики», 10-й клас.

(ПІБ) був розроблений новий навчальний курс «Краєзнавство» у 8-му класі, (ПІБ) «Мистецтво» в 9-му класі (освітня галузь «Мистецтво»).

Педагогами школи накопичений досвід викладання на основі матеріалу із краєзнавства (історія, географія, біологія, література, технологія). Програму з біології в 6-му класі та географії в 7-му класі розширили за рахунок уведення матеріалу із краєзнавства.

Досвід педагогів школи узагальнювався на засіданнях методичних об'єднань школи, педагогічних радах. Були проведені творчі звіти (ПІБ):

1. (ПІБ) - «Південна Америка. Географічне положення. Історія відкриття й дослідження материка», 7 кл., географія; «Міграція населення» - 8 клас.

2. (ПІБ) - «Робота і потужність струму», 9 кл., «Випар і конденсація» - 7 кл.

3. (ПІБ) - «Загальні поняття про особистісні якості індивіда», 8 кл., технологія.

Уроки більшості педагогів відрізняють високий рівень педагогічної майстерності, творча активність дітей. На жаль, у 2006/07 навчальному році знизилась активність проведення відкритих уроків. Не дали жодного відкритого уроку (ПІБ).

Аналіз уроків показав, що навчання дітей в основному розраховане на дітей середнього рівня, недостатньо розвивальних вправ, розрахованих на дітей просунутого рівня. Цим пояснюються невисокі показники на районних предметних олімпіадах.

Традиційним видом методичної роботи є проведення предметних тижнів. Ця форма позакласної роботи використовується у школі систематично, тому є ефективною. У 2006/07 навчальному році були проведені предметні тижні: ОБЖ, історії, біології, російської мови та літератури.

У 2006/07 навчальному році було проведено три тематичні педагогічні ради:

1. «Учитель-професіонал».

2. «Моделі учнів різних ступенів навчання».

3. «Педагогіка підтримки у процесі її розвитку в рамках особистісно зорієнтованого навчання».

До участі в педагогічній раді залучалась більшість членів педагогічного колективу.

Рекомендації:

1. Кожному вчителю розробити план роботи з обдарованими дітьми.

2. У наступному навчальному році продовжити роботу з упровадження у шкільну практику нових технологій навчання.

ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО ТА КОНТРОЛЬ

Робота школи здійснювалась на підставі річного плану роботи, складеного в текстовому та графічному вигляді. План роботи був досить продуманий і реально здійсненний.

Відповідно до графіка внутрішньошкільного інспектування за станом викладання та якості навчальних досягнень адміністрацією школи були здійснені такі види контролю:

1. Класно-узагальнюючий (5 і 8-й класи);

2. Фронтальний контроль («Викладання предметів естетичного циклу», «Викладання технології», «Викладання хімії»);

3. Тематичний контроль («Перевірка техніки читання», «Використання інновацій у шкільній практиці», «Виконання практичної частини навчальних програм із фізики, хімії, біології», «Профільна орієнтація школярів», «Адаптація учнів до навчання в першому класі»);

4. Персональний контроль («Контроль роботи вчителів, які не забезпечили високий рівень навчальних досягнень»);

5. Попередній контроль («Викладання іноземної мови на початковому етапі навчання»).

При кожному виді контролю планувалась перевірка роботи зі слабовстигаючими й обдарованими учнями з предметів.

Вивчалось ведення шкільної документації: класних журналів, щоденників, робочих зошитів учнів. Здійснювались перевірки тематичного планування та рівня проходження навчальних програм. Проводились контрольні роботи «на вході», «на виході», за підсумками чверті. Проводилися зрізи знань із географії, російської мови, математики, хімії, фізики, історії.

План роботи школи забезпечував взаємодію та координацію зусиль усіх учасників педагогічного процесу, спрямовувався на досягнення мети. Підсумки перевірок обговорювались на педагогічних радах, нарадах при директорі та заступнику директора.

За підсумками перевірок видавались накази, але з навчальної роботи їх було недостатньо. План роботи школи був виконаний приблизно на 85 %.

Рекомендації: у новому навчальному році більше видавати наказів із навчальної роботи.

ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Навчально-матеріальна база школи задовольняє мінімальні потреби реалізованих загальноосвітніх навчальних програм. Основна споруда школи являє собою типову восьмирічну школу. Вона функціонує з 1980 року. Із 1996 року почав діяти комплекс «Школа-дитячий садок» в окремому двоповерховому пристосованому будинку, де розміщаються дитячий садок і кабінети 1 і 2-х класів.

Виділено й оформлено кабінети, накопичений необхідний навчальний матеріал у початкових класах, у кабінетах ОБЖ, англійської мови, географії, російської мови. Рівень оснащеності кабінетів: літератури, математики, фізики, інформатики, біології, хімії складає 40-50 % від норми. Обладнано комп'ютерний клас, спортивний зал, майстерню, кабінет механізації. Є шкільний краєзнавчий музей, кабінет природи.

Усі вчителі-предметники намагаються підвищити матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу: працюють над оформленням тематичних папок, виготовленням роздавального матеріалу, таблиць, стендів, використовують навчально-методичну літературу, дидактичні матеріали.

Протягом багатьох років кращим кабінетом визнавався кабінет літератури (завідує кабінетом ПІБ). Кабінет обладнаний ТЗН: графопроектором, діапроектором, магнітофоном, програвачем. З усіх тем російської мови 5 і 9-х класів оформлені опорні конспекти. Розроблено тематичні папки, у тому числі і з краєзнавства. Накопичено багатий роздавальний матеріал. У кабінеті завжди чисто, затишно, багато квітів, створена тепла домашня атмосфера.

У доброму стані кабінет математики (завідувачка ПІБ). Практично до кожного уроку вчитель готує роздавальний матеріал, широко використовує додаткову літературу, дидактичні матеріали. Є макети багатогранників, тіл обертання, виготовлених як самими учнями, так і фабричного зразка. Оформлено стенди «Учись учитись», «Зразки оформлення контрольних робіт», «Квадрати натуральних чисел від 10 до 99» тощо. Із технічних засобів навчання є епідіаскоп, діаскоп.

Велика робота проведена в кабінетах англійської мови, ОБЖ. Учителем англійської мови (ПІБ) був виготовлений роздавальний матеріал широкого спектра, систематизовано устаткування. Викладач-організатор ОБЖ (ПІБ) багато праці вклав у виготовлення стендів.

Недостатньо поповнюються дидактичним змістом кабінети математики (ПІБ), географії (ПІБ), російської мови (ПІБ).

Кабінет російської мови був обладнаний новими учнівськими партами, кабінет інформатики - комп'ютерними столами. У 2006/07 навчальному році з районного бюджету були виділені кошти на придбання нового комп'ютера. Тепер у класі інформатики вісім комп'ютерів. Кабінет відповідає санітарно-гігієнічним нормам, що відзначено перевірками СЕС. У 2003 році школа приєдналась до мережі Інтернет, у 2006/07 навчальному році активно користувалась послугами електронної пошти.

За рахунок бюджетних засобів, засобів педагогів школи придбані компакт-диски з навчальними програмами з різних предметів.

За рахунок спонсорської допомоги були придбані штори у вчительську, кабінет директора, рекреацію на II поверсі.

Забезпеченість підручниками за рахунок шкільного фонду - 90 %. У 2006/07 навчальному році до бібліотеки надійшло нових підручників на загальну суму ___ рублів із фонду підтримки книгозабезпечення. На батьківські кошти придбано підручників на суму ___ рублів.

За весняний і літній періоди 2006/07 навчального року проведено капітальний ремонт котельної. Зроблено косметичний ремонт шкільних приміщень і меблів.

На повсякденні потреби школи витрачено 3000 рублів (кошти зароблені школярами).

АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ

У минулому навчальному році школа працювала над виховною проблемою «Формування в учнів потреби в навчанні та саморозвитку, розкриття творчого потенціалу учня, розвиток культури та моральності учнів».

Вирішувати цю проблему багато в чому допомагала нова редакція обласної концепції виховної діяльності на 2006/11 роки. Вона своєчасна й актуальна, містить у собі напрями роботи з дітьми, які раніше, можливо, не вимагали такої уваги. Пріоритетними напрямами є турбота про фізичне, психічне й моральне здоров'я дітей. Результатом усієї роботи школи має бути випускник школи, вихований як особистість й індивідуальність, орієнтована на творчість, самопізнання та самовиховання, на вічні абсолютні цінності, з почуттям громадянина, патріота своєї Батьківщини, політичною культурою, з духом свободи та демократії, особистим достоїнством.

Робота педколективу школи, спрямована на досягнення поставленої мети, будується на основі діагностики, корекції діяльності, на доборі найбільш діючих форм виховної роботи. Велика частина педагогічного впливу на дитину - це профілактична робота: залучення учнів у гуртки, секції; виховання пізнавальних інтересів через елективні курси, профільне навчання, предметні тижні, позакласні заходи; організація дозвілля дітей через їх участь у виховних програмах, у колективних творчих справах (КТС). Головна заслуга даної методики полягає в тому, що КТС припускає одночасне включення до неї великої кількості учасників різного віку й орієнтує на творчу турботу про навколишній світ, на вічні моральні цінності.

З огляду на рекомендації нової концепції виховної діяльності, ми працювали в ряді напрямів.

Формування світосприймання на основі розвитку пізнавального потенціалу. Це один із головних напрямів роботи школи з учнями. Учителі, класні керівники намагались виховувати в дітях свідому навчальну дисципліну, ставлення до навчання як до головної навчальної праці, виховували повагу до знань, багато говорили про престиж освіченості.

Удалими формами роботи в цьому напрямі служать предметні тижні, районні та шкільні олімпіади, робота гуртків. Добре було організовано тиждень ОБЖ «Гімн предмету», де були проведені: навчально-тренувальна евакуація за сигналом тривоги, конкурс малюнків, кросвордів, газет із теми ОБЖ, «Веселі туристичні старти» для 6-8-х класів, змагання з воєнно-прикладних видів спорту для 9-11-х класів.

Запам'ятався також тиждень історії (ПІБ). Упродовж тижня були проведені конкурс малюнків, вікторина, відкриті уроки, підсумкові заходи - історична гра. На жаль, до олімпіад у нас не вироблене належне ставлення, тому немає й результатів.

Ми постійно займаємось пошуком нових форм позаурочної діяльності з предметів. Входить у традицію свято «За честь школи», де ми називаємо «Учнів року» з різних предметів, «Клас року». «Класом року» названо 9-й клас (класний керівник ПІБ), де найбільш стабільні навчальні показники.

Учнями року названі: (ПІБ).

Однак не спостерігається прагнення кожного вчителя зацікавити школярів своїм предметом. Предметні тижні стали рідким явищем, позакласні заходи з предмета проводять не всі. А всім добре відомо, що сполучення визначеної та позаурочної форм дає кращі результати та залишається в пам'яті дітей.

Формування мотиваційно-ціннісної поведінки. Цей блок орієнтований на фізичне, сімейне, моральне, цивільне (патріотичне), екологічне, естетичне, трудове виховання.

Це основні напрями, з яких розроблені плани виховної роботи класних керівників. Спираючись на ці напрями, визначено й тематичні періоди. Їх було традиційно п'ять: «Ми знову разом», «Під дахом дому свого», «Доля Росії - моя доля», «Дерзайте, ви талановиті!», «Як прекрасний цей світ, подивись!»

Торік ми виокремили сімейне виховання, зв'язок школи й родини на перше місце. 2006/07 рік був присвячений Року родини під девізом «Мир дому твоєму».

Для повноцінного проходження процесу навчання й формування особистості дитини необхідний відповідний мікроклімат між педагогами, учнями та їхньою родиною. Школа повинна бути провідною та спрямовуючою організацією стосовно родини. Педагогічний колектив у роботі з батьками використовував різноманітні форми спільної діяльності: педагогічний лекторій, День Матері, День працівників сільського господарства, новорічні свята, свята першого й останнього дзвоника, випускний бал, День селища Троїцьке, свято 8 Березня, День захисників Батьківщини, свято «Тато, мама, я - дружна сім'я», «Бабусина арифметика» тощо.

Але не можна стверджувати, що налагоджено повний контакт із батьками учнів. Є недоробки, які необхідно усунути:

 • витримувати графік проведення класних батьківських зборів (не рідше одних на чверть);
 • займатись освітою батьків («Педагогічний лекторій», актуальні питання виховання);
 • працювати в тісному контакті з батьківським комітетом;
 • використовувати інші форми роботи з батьками (відкриті уроки, спільні заходи, сімейні конкурси тощо).

Ми плануємо усталити зв'язок родини, школи, соціуму й разом виховувати наших дітей. Для цього розроблено проект «Культурно-освітній простір сільського школяра».

Безліч заходів у школі, на класних годинах було присвячено вихованню моральності. Це поняття є показником вихованості особистості, яка формується.

Результат морального виховання - це свідома (чи несвідома) дисципліна, повага до праці та людей праці, культура спілкування, культура мови, екологічна культура, відповідальність особистості за свої вчинки, зовнішній вигляд учнів.

Класні керівники визначають рівень вихованості своїх учнів. У цілому аналіз показує, що в наших дітей спостерігається стабільний, середній і вищий за середній рівень вихованості. Але в кожному класі є учні, в яких із моральністю великі проблеми. Вони - вічна наша турбота.

Напруженою була робота із правового виховання. В основному вона мала профілактичний характер. Але з трьома ученицями доводилося займатись постійно. На шкільному обліку стоять: (ПІБ).

Профілактична робота з попередження правопорушень повинна бути постійною, щоденною. Наша задача - утримати «важких», проблемних підлітків від помилок, уберегти від поганого впливу, допомогти вирости хорошими людьми.

Громадянське та патріотичне виховання. Виховання громадянськості й патріотизму - один з основних напрямів нашої роботи. Педагогічний колектив формує у школярів такі риси особистості, як повага до держави, любов до Батьківщини, прагнення до миру, почуття власного достоїнства, прояв патріотичних почуттів.

Ця робота проводиться не тільки на уроках, а й у позакласних заходах.

Це традиційні шкільні справи, районні й обласні заходи:

 • робота шкільного краєзнавчого музею - (ПІБ);
 • краєзнавча науково-пізнавальна діяльність із предметів;
 • уроки мужності;
 • воєнно-спортивна гра «Блискавка» - (ПІБ);
 • конкурсна програма «А нуж-бо, хлопці!» - (ПІБ);
 • «Уперед, хлопчиська!» - (ПІБ);
 • декада «Вахта пам'яті»;
 • свято «День Перемоги»;
 • зустрічі з учасниками ВВВ - класні керівники;
 • похід по містах бойових дій 160/89 - (ПІБ);
 • День села Троїцьке й інші заходи;
 • конкурси творчих робіт;
 • районний фестиваль дитячої творчості й ін.

Патріотичне виховання у школі має чітко позначену лінію «рідна школа - рідне село - рідна країна».

Це стратегічна ідея виховної системи Троїцької середньої школи.

Трудове виховання

Це орієнтація учнів на активну трудову діяльність, робота із професійної орієнтації. І хоча сільські школярі не ледарі, учителі, класні керівники багато сил приділяють цьому важливому напряму.

Щорічно ми залучаємо учнів у такі справи:

 • Суспільно-корисна трудова діяльність.
 • Екологічний марафон «Цвіти, Земле!» (прибирання шкільного подвір'я, споруди, садиби) - розбивка клумб, посадка квітів, догляд за лісосмугами вздовж дороги, догляд за парками, пам'ятниками, різні форми самообслуговування, робота в учнівській виробничій бригаді, на пришкільно-дослідницькій ділянці.

Розвитку трудових навичок підпорядковані також робота гуртка «Умілі руки» (ПІБ); факультатив «Народні ремесла» (ПІБ).

Профільне навчання курсу «Оператор ЕОМ» сприяє самовизначенню старшокласників.

Екологічне виховання

Сприяє ціннісному ставленню до природи, людей, власного здоров'я. Вихованню цих якостей особистості допомагала участь школярів у таких заходах:

 • збір насінь плодово-ягідних культур;
 • День птахів;
 • День Землі;
 • санітарно-гігієнічні й оздоровчі заняття;
 • екологічні акції «Зелений патруль», «Живе срібло», «Шкільне лісництво», «Лісова аптека», «Тиждень добра» тощо;
 • екологічний марафон «Цвіти, Земле!», у ході якого наведений порядок навколо школи, на квітниках, на пришкільно-дослідницьких ділянці, біля пам'ятника, у парку; обрізані гілки та побілені стовбури дерев уздовж траси.

Учні школи показали добрі трудові навички, виявили зацікавленість у якісно виконаній роботі, інтерес до природоохоронної діяльності.

Незважаючи на позитивну роботу зі школярами, екологічна ситуація в селі, у школі бажає кращого. Частіше можна спостерігати споживче ставлення до природи, ніж дбайливу турботу.

Усьому педколективу є над чим попрацювати в новому навчальному році:

1. Постійно займатись вихованням екологічної культури у школярів (здоров'я, житла, спілкування, взаємодії з навколишнім світом).

2. Класним керівникам, вихователям включати до плану роботи екологічні ігри, бесіди з питань екології, конкурси та виставки малюнків, плакатів, кросвордів на екологічні теми.

3.         Учителям проводити науково-практичні конференції, предметні тижні, де звучали би питання екології.

4. Учителю праці (ПІБ) проводити операції «Годівниця», виготовляти з дітьми совки, учити робити мітелки, швабри, підставки для квітів.

5. Бібліотекарю школи (ПІБ) організувати виставки книг про природу, вікторини, ранки.

6. Частіше практикувати походи, екскурсії на природу, дні туризму, дні здоров'я.

У 2006/07 навчальному році проблема здоров'я дітей залишилась актуальною, тому спортивно-оздоровча робота була одним із провідних напрямів роботи школи.

Педколектив і працівники школи намагалися створити реальні санітарно-гігієнічні та соціально-психологічні умови у школі, що сприяють зміцненню здоров'я, - дотримувався тепловий і світловий режим, у приміщеннях школи підтримувалась чистота, було організовано здорове, різноманітне харчування учнів у школі, здійснювалися заходи, що попереджають поширення інфекційних захворювань серед учнів.

Було збільшено обсяг рухового навантаження учнів на уроці та поза уроком:

 • щодня до занять проводилась фіззарядка;
 • проводились фізкультхвилинки на уроках, але несистематично;
 • спортивні часи, «Веселі старти», екскурсії, рухливі ігри;
 • спортивні секції тощо.

Школярі протягом року брали участь у спортивних змаганнях:

 • День здоров'я, День туризму;
 • «Веселі старти»;
 • спортивні свята;
 • спортивні змагання з міні-футболу, баскетболу, триборства, волейболу.

Окрім підвищення рухової активності учнів протягом року велась пропаганда здорового способу життя. Класні керівники провели з учнями цикл класних годин про здоровий спосіб життя у формі вікторин, бесід, КВК.

У новому навчальному році в позакласній спортивно-масовій роботі необхідно досягти масовості учнів у спортивних секціях. Спортивно-масову роботу розширити та доповнити таким змістом і заходами:

 • проведення чотири рази на рік «Дня здоров'я» - спортивного свята за участю всього шкільного колективу як комплексу естафет, змагань, туризму;
 • організація різних внутрішньошкільних змагань, «Веселих стартів» серед учнів, між учителями й учнями, спортивних зустрічей батьків та учнів;
 • використання часу перерв для розширення рухової активності (через рухливі та спортивні ігри);
 • формування спортивних традицій, відкриття спортивних сезонів, виявлення кращих спортсменів, найдужчих, кращих стрибунів тощо;
 • пропаганда здорового способу життя, навчання способам оздоровлення організму;
 • побудова системного обліку стану здоров'я учнів і простежування перерв.

Протягом року вчителі намагались керувати розвитком школярів, створювали умови для їх самореалізації. Це яскраві, емоційні КТЗ, нестандартні уроки, неформальне спілкування. Такі моменти стають точками морального розвитку дитини.

Радує, що діти чуйні до проведення великих колективних справ, відповідально готуються до таких заходів, активні, самостійні.

Прекрасно пройшли День учителя, День Матері, осінній бал, новорічні свята, День туризму, свято «За честь школи», спортивні свята, свята прощання зі школою.

Крім шкільних заходів учні стали постійними учасниками великих святкових концертів до Дня працівників с/господарства, до Дня захисника Батьківщини, до 8 Марта, до Дня села.

КТЗ школи доповнюють спортивні секції, гуртки: «Народні ремесла», «Умілі руки», танцювальний, «Соловейко», «Монітор», краєзнавчий. У школі стала нормою участь майже кожного учня хоча б в одній секції або гуртку і практично в усіх шкільних виховних програмах, що свідчить про сформованість потреби у здоровому змістовному дозвіллі більшості учнів.

У результаті роботи за підсумками навчального року - ряд призових місць:

 • обласний конкурс «Юність. Наука. Культура» - грамота;
 • триборство - 4-е місце;
 • районний конкурс «Громадянин Воронезького краю - громадянин Росії» - грамота;
 • змагання з баскетболу - 4-е місце;
 • обласний конкурс «Моя мала Батьківщина» - 2-е місце;
 • обласний конкурс піонерських сценаріїв - 1-е місце;
 • районна краєзнавча анкета «Історія та традиції вашого населеного пункту» - грамота;
 • районна акція «Захист прав дитинства» - грамота;
 • міжрегіональна акція «Весняний тиждень добра» - диплом;
 • районна акція «З гордістю за минуле, з турботою про сьогодення, з вірою в майбутнє» - грамота;
 • районний конкурс «Елька збирає друзів» - грамота;
 • районний конкурс «Здатна й талановита молодь» - два лауреати.

З метою розвитку демократичних начал у школі діють рада дружини, рада старшокласників, до складу ради школи введені учні 10-11-х класів. Ці органи дитячого самоврядування є діючою допомогою педколективу й адміністрації школи в питаннях організації дозвілля учнів, створення здорової психологічної атмосфери в дитячому середовищі, профілактики правопорушень. Але робота штабів самоврядування бажає кращого. І це прямо залежить від учителя-куратора.

Стабільність у виховній роботі забезпечують традиційні ключові комплексні справи і, безумовно, діяльність педагогів і класних керівників, які представляють сьогодні досвідчений і професійно грамотний колектив.

Стратегія роботи на новий навчальний рік, з огляду на рекомендації обласної концепції виховання, досить ясна: дитина повинна бути насамперед здоровою, володіти сучасними технічними засобами комунікації, зорієнтованою на професійне самовизначення, уміння робити вибір, знати та поважати закон, знати права свої та чужі.

Традиційно важливим залишається для нас виховання моральної духовної особистості, екологічно компетентної, культурної.

І, віддаючи данину сьогоденню, ми повинні розвивати якості самостійності та творчої активності, що будуть затребувані у близькому майбутньому.

ЗАДАЧІ НА 2007/08 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Уважати пріоритетним напрямом цивільне виховання, працюючи за темою року «Рік родини».

2. На основі накопиченого досвіду продовжити роботу з посилення виховного впливу на учнів у орієнтації на вічні моральні цінності, у вихованні екологічної та фізичної культури, потреби у творчості, у здорових міжособистісних відносинах.

3. Постійно вивчати інтереси та потреби молоді у формах дозвілля, створювати конкурентоздатні програми, орієнтовані на формування стійких інтересів, перешкоджати падінню інтересу дітей і молоді до культурних і духовних цінностей.

4. Продовжити пошук найбільш діючих форм роботи із соціалізації учнів, у тому числі із профорієнтації.

5. Розширити форми та ступінь участі учнів школи у виробленні молодіжної політики в мікрорайоні с. Троїцьке.

6. Підсилити педагогічний вплив на виховання учнів у родині, обновити форми та зміст роботи з батьками.

ОСНОВНІ ЦІЛІ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • формування цивільно-патріотичної свідомості, розвиток почуття причетності до долі Батьківщини, формування моральної позиції;
 • розвиток пізнавальних інтересів, потреби в пізнанні культурно-історичних цінностей, розвиток творчої активності;
 • залучення учнів до роботі з відродження, збереження та збільшення культурних, духовно-моральних цінностей, накопичених поколіннями.

В основу позанавчальної виховної діяльності покласти напрями обласної комплексної програми цивільного й патріотичного виховання, а також комплексної програми «Сходи-чудо»(1-4-і кл.) і програм:

 • «Мій край - мої джерела» (5-7-й клас);
 • «Ми - росіяни» (8-11-й клас).

Освіта.ua
05.06.2008

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев