Про раду освітньої установи

Рада загальноосвітньої установи працює в тісному контакті з адміністрацією та громадськими організаціями освітньої установи й відповідно до діючого законодавства

1. Загальні положення

З метою сприяння здійсненню самоуправлінських початків, розвитку ініціативи колективу, реалізації прав автономії освітньої установи в рішенні питань, що сприяють організації освітнього процесу й фінансово-господарської діяльності, розширенню колегіальних, демократичних форм управління, і втілюючи в життя державно-громадські принципи управління, створюються та діють органи самоврядування: конференція та рада освітньої установи. Рада загальноосвітньої установи працює в тісному контакті з адміністрацією та громадськими організаціями освітньої установи й відповідно до діючого законодавства. Рада при муніципальному органі управління освітою здійснює необхідне сприяння роботі органів самоврядування освітньої установи.

2. Конференція

2.1. Вищим органом самоврядування освітньої установи є конференція освітньої установи.

2.2. Делегати з правом вирішального голосу обираються на конференцію зборами колективів учнів (вихованців) II та III ступенів, педагогів та інших працівників освітньої установи, батьків і представників громадськості в достатній кількості (до п'яти осіб) від кожної з перерахованих категорій.

2.3. Конференція:

 • обирає прямим відкритим голосуванням раду освітньої установи, її голову, визначає строк їхніх повноважень;
 • приймає статут освітньої установи та вирішує питання про внесення в нього необхідних змін;
 • визначає основні напрями вдосконалювання й розвитку освітньої установи, вибір навчальних дисциплін і курсів освітнього процесу;
 • розглядає пропозиції про зміну типу освітньої установи, мову навчання;
 • затверджує джерела додаткового фінансування й розглядає питання про зміцнення, розвиток матеріально-технічної бази освітньої установи;
 • обговорює впровадження профілів початкової професійної підготовки учнів (вихованців);
 • при необхідності створює тимчасові чи постійні комісії, установлює їх повноваження, затверджує їх положення;
 • заслуховує звіти ради освітньої установи.

2.4. Конференція проводиться не рідше одного разу на рік.

3. Рада освітньої установи

3.1. У період між конференціями рада освітньої установи здійснює загальне керівництво.

3.2. Рада освітньої установи:

 • організує виконання рішень конференції освітньої установи;
 • обговорює перспективний план розвитку освітньої установи;
 • голова ради разом із директором представляє інтереси освітньої установи в державних, муніципальних, громадських органах управління, а також, поряд із батьками (особами, які їх заміщають), інтереси учнів, забезпечуючи соціально-правовий захист неповнолітніх;
 • за поданням методичної (педагогічної) ради освітньої установи обговорює необхідність і введення профілів диференціації навчання (гуманітарного, природно-математичного та ін. напрямів), профілі виробничого навчання;
 • установлює розпорядок роботи освітньої установи, тривалість навчального тижня й навчальних занять відповідно до вченого плану та графіка навчального процесу, вибирає за узгодженням з органом муніципального управління освітою графік канікул і встановлює строки їхнього початку;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку освітньої установи;
 • підтримує громадські ініціативи з удосконалення й розвитку навчання та виховання молоді, творчі пошуки педагогічних працівників в організації дослідно-експериментальної роботи;
 • визначає шляхи взаємодії освітньої установи з науково-дослідними, виробничими, кооперативними організаціями, добровільними спілками, асоціаціями, творчими союзами, іншими державними, недержавними, громадськими інститутами з метою створення необхідних умов для різнобічного розвитку особистості учнів (вихованців) і професійного росту педагогів;
 • заслуховує адміністрацію з питань про раціональну витрату бюджетних асигнувань на діяльність освітньої установи; указує джерела фінансування; погоджує централізацію й розподіл коштів освітньої установи для перспективи її розвитку та соціального захисту працівників, учнів (вихованців) освітньої установи;
 • заслуховує звіти про роботу директора установи, його заступників та інших працівників, вносить на розгляд конференції пропозицію з удосконалення роботи адміністрації; знайомиться з підсумковими документами з перевірки органами управління освітою діяльності даної освітньої установи й заслуховує виконання заходів щодо усунення недоліків у її роботі;
 • у рамках чинного законодавства вживає необхідних заходів, що захищають педагогічних працівників та адміністрацію від необґрунтованого втручання в їх професійну й посадову діяльність, необмежуючи автономності освітньої установи, її самоврядності; взаємодіє з цих питань з адміністрацією муніципалітету, громадськими організаціями.

Усі рішення ради освітньої установи вчасно доводять до відомості колективу загальноосвітньої установи, батьків (осіб, які їх заміщають) і засновників.

3.3. До складу ради освітньої установи можуть входити представники педагогічних працівників, учнів (вихованців) II та III ступенів, громадськості, батьків (осіб, які їх заміщають), представники засновника. Норма представництва в раді й загальна чисельність членів ради визначаються конференцією колективу освітньої установи з урахуванням думки засновника. При чергових виборах склад ради, як правило, обновляється не менш ніж на третину. Щорічна ротація ради - не менше третини складу кожного представництва.

3.4. Рада освітньої установи збирається не рідше чотирьох разів на рік. Члени ради виконують свої обов'язки на громадських засадах. Конференція освітньої установи може достроково вивести члена ради з її складу.

3.5. Рішення ради освітньої установи, прийняті в межах її компетенцій і відповідно до законодавства, обов'язкові для адміністрації, усіх членів колективу.

3.6. Член ради освітньої установи може вимагати обговорення будь-якого питання, якщо його пропозицію підтримає третина членів усього складу ради.

Освіта.ua
05.05.2007

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев