Навчальний план ліцею на поточний навчальний рік

Навчальний план Саксаганського природничо-наукового ліцею відповідає основним вимогам Законів України, Національної доктрини розвитку освіти України, а також враховує провідні тенденції суспільного розвитку незалежної України

Навчальний план ліцею на поточний навчальний рік

Пояснювальна записка

Зміст освіти в Саксаганському природничо-науковому ліцеї ґрунтується на засадах національної свідомості, здобутках вітчизняної та зарубіжної педагогіки; має гуманістичну, національну, духовну спрямованість; є демократичною в своєму розвитку.

Освіта в ліцеї ставить за мету оновлення інтелектуального національного потенціалу шляхом виховання яскравих, гуманних творчих особистостей, здатних самостійно діяти в проблемних ситуаціях, життєвих обставинах, розв'язувати складні завдання в динамічних, нестандартних умовах; розвиток вродженого особливого хисту кожного, його таланту.

Відповідно з головною метою навчальний план ліцею забезпечує повну загальну середню освіту, а також надає широкі можливості для професійної орієнтації на те, що максимально відповідає природним обдаруванням і життєвим потребам кожного ліцеїста. У зв'язку з цим у ліцеї діють два факультети: фізико-математичний та еколого-економічний.

Навчальний план кожного факультету складається з трьох частин:

  • обов'язкової, що включає засвоєння предметів базового компоненту загальної середньої освіти і профільних дисциплін;
  • вибірково-обов'язкової, що включає вивчення курсів за вибором, які розширюють і поглиблюють профільну і загальноосвітню підготовку, а також курсів для загальнокультурного розвитку;
  • необов'язкової, що включає факультативи та індивідуальні заняття.

Принциповим при формуванні базового змісту освіти є надання чільного місця дисциплінам, які несуть найбільше українознавче навантаження: українська мова як державна; українська література, як феномен української духовності і культури; історія України. Завдяки цьому здійснюється поглиблення демократизації ліцейської освіти, оновлення у її змісті національних інтелектуальних і духовних цінностей; стає ефективним перехід до української мови навчання.

Обов'язковим також є фундаментальне засвоєння дисциплін усіх циклів: гуманітарного, природничого, естетичного. З урахуванням специфіки факультету профільний цикл навчальних предметів посідає пріоритетну позицію за кількістю годин і за характером вивчення.

На фізико-математичному факультеті значне місце посідає алгебра, геометрія, фізика, інформатика. На еколого-економічному факультеті - хімія, біологія, екологія. Протягом навчального року планується суттєве оновлення змісту освіти на еколого-економічному факультеті за рахунок введення основ економічних знань в навчальні курси. Такого роду нововведення викликано настійною необхідністю підготовки учнівської молоді до продуктивного розв'язання екологічних проблем, що може бути забезпечено лише на підґрунті економічних знань. В основу складання навчальних програм покладено модульний принцип, згідно якого до більшості тем курсу математики, біології, географії конструюється економічний блок.

Половина навчального часу, призначеного для самостійного вивчення обраних ліцеїстами профільних предметів, відповідних спецкурсів і практикумів, відводиться для відпрацювання навчального матеріалу на уроках вдосконалення знань, формування умінь і навичок. При цьому класи з кількістю понад 20 учнів поділяються на групи.

Демократизація навчального процесу у Саксаганському ліцеї передбачає надання можливості вивчення ліцеїстами рідної мови, яка не є українською. З приводу цього у навчальному плані на кожному факультеті виділено час на вивчення російської мови та літератури.

Утвердження в Саксаганському ліцеї креативного навчально-виховного процесу особистісно зорієнтованої спрямованості, в умовах якого учень - не пасивний засвоювач знань, а їх активний дослідник, реалізується у навчальному плані завдяки спеціальному курсу «Основи наукових досліджень».

Наукова робота ліцеїстів забезпечує у всіх класах допрофесійну підготовку в галузі екології, розвиток винахідливості і раціоналізаторства на основі тематики даного профілю, здійснюється у формі практикумів з наукових досліджень і може бути пов'язана з діяльністю у лабораторіях науково-дослідних, вищих навчальних і проектних інститутів, промислових підприємствах, обчислювальних центрах та інших організаціях.

Освіта в Саксаганському ліцеї - не тільки форма оволодіння знаннями, а й засіб формування волелюбних особистостей, виховання розуміння філософії свободи та гуманізму як шляху до самопізнання, самореалізації, всезагального щастя. Тому навчальний план ліцею незалежно від факультету включає в себе факультативи «Психологія творчої особистості» і «Валеологія». Освіта в Ліцеї, як державному навчальному закладі, має світський характер. Це виражається не лише у відсутності навчальних курсів релігійного спрямування, а й в поширеному вивченні теорії музичної і образотворчої культури, хореографії; практичному оволодінні навичками в освітній галузі «Культурознавство».

Навчальний процес у Ліцеї здійснюється з дотриманням санітарно-гігієничних, фізичних та педагогічних умов. Тижневе навантаження на одного ліцеїста не перевищує гранично допустимих норм.

Освіта.ua
05.02.2005

Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев