Щодо формування пропозицій до обсягів державного замовлення на 2010 рік

Лист МОН №1/9-928 від 30.12.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
(Зі змінами внесенеми згідно Листа МОН №1/9-1 від 12.01.2010)
(Внесені зміни згідно Листа МОН №1/9-191 від 22.03.2010)

№1/9-928 від 30 грудня 2009 року

Керівникам вищих навчальних закладів
І-ІV рівнів акредитації, підпорядкованих
Міністерству освіти і науки України

Щодо формування пропозицій до обсягів
державного замовлення на 2010 рік

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 р. № 266 "Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням" та з метою формування обсягів державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2010 році просимо до 1 лютого 2009 року надіслати до міністерства пропозиції за встановленою формою з використанням спеціально розробленого програмного забезпечення.

При формуванні проектних показників прийому до вищих навчальних закладів за кошти державного бюджету просимо врахувати прогнозоване зменшення чисельності випускників загальноосвітніх шкіл, а також регіональні потреби у фахівцях з вищою освітою.

Враховуючи факти невідповідності регіональних ринків освітніх послуг та ринків праці, перевиробництва підготовки фахівців з окремих напрямів підготовки і спеціальностей, ускладнення з працевлаштуванням випускників, просимо проектні показники обсягів прийому на навчання та випуску фахівців у 2010 році погодити з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та регіональними центрами зайнятості.

Наголошуємо, що при визначенні контрольних показників прийому за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра Міністерством освіти і науки будуть враховуватися лише ті ліцензії на напрями підготовки (спеціальності), які отримано вищим навчальним закладом до 31 березня 2010 року.

Крім цього, з метою оптимізації підготовки кадрів, просимо не подавати пропозиції щодо обсягів державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра з напрямів підготовки (спеціальностей) менше ніж 15 місць, а також з непрофільних для вищого навчального закладу.

Обсяги державного замовлення на прийом молодших спеціалістів необхідно формувати за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста", а випуск за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507 "Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" з урахуванням змін і доповнень за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Обсяги прийому бакалаврів необхідно формувати за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра". Обсяги прийому та випуску спеціалістів, магістрів, а також випуск бакалаврів необхідно формувати за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507 "Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями".

Також звертаємо увагу, що проектні показники державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра повинні визначатися, виходячи з обсягу випуску бакалаврів у поточному році з урахуванням результатів їх навчання і можливості вищого навчального закладу забезпечити якісний рівень освіти. Сумарна кількість місць державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра не повинна перевищувати обсягу випуску бакалаврів, які навчаються за державним замовленням.

Проектні показники відокремлених структурних підрозділів повинні бути враховані у проектних показниках базового вищого навчального закладу.

Пропозиції щодо обсягів прийому та випуску фахівців вищими навчальними закладами повинні формуватися за допомогою програмного забезпечення "Обсяги прийому та випуску фахівців вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації - 2010 рік".

Напрями підготовки (спеціальності), за якими передбачається підготовка бакалаврів і молодших спеціалістів з присвоєнням кваліфікації вчителя, у програмному забезпеченні повинні позначатися знаком (*).

Звертаємо увагу керівників вищих навчальних закладів на дотримання відповідності пропозицій щодо обсягів державного замовлення показникам випуску і працевлаштування, за профільними спеціальностями на відповідність показників державного замовлення реальним потребам регіональних ринків праці.

Водночас, просимо у пропозиціях організацію прийому на навчання за кошти державного бюджету за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за скороченими термінами навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста не передбачати.

Підготовлену форму на паперових носіях та копії ліцензій (1 прим.) необхідно надіслати до департаменту вищої освіти за підписом керівника вищого навчального закладу, а інформаційну базу даних - до Відділення інформаційно-аналітичних систем Управління науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій і змісту освіти міністерства за адресою: ministry@mon.gov.ua, або на магнітних носіях.

Про всі наступні зміни ліцензованих обсягів підготовки просимо невідкладно інформувати департамент вищої освіти.

Необхідне програмне забезпечення для автоматизованого формування, передачі та обробки пропозицій в електронному вигляді можна отримати за вказаною адресою, а консультаційну допомогу за телефонами 486-13-16, 486-71-98 та 236-21-69 (з питань програмного забезпечення).

Міністр       І.О. Вакарчук


30.12.2009

Популярні новини
Опубликован рейтинг вузов «ТОП-200 Украина 2021» Представлен пятнадцатый академический рейтинг украинских высших учебных заведений
Восемь украинских вузов – в рейтинге QS World University Rankings Университеты Украины в основном сохранили свои места в мировом рейтинге вузов
В Украине откроют Президентский университет В Украине создадут университет, который должен обеспечить подготовку лидеров для стратегических отраслей
Вузы смогут зарабатывать на коммерциализации исследований Правительство поддержало идею совершенствования механизма государственной поддержки инновационной деятельности
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев