Про затвердження Типового навчального плану спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов

Наказ МОН № 182 від 13.03.06 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
(Втратив чинність на підставі наказу МОН №834 від 27.08.10 р.)

№ 182 від 13 березня 2006 року

Про затвердження Типового навчального
плану спеціалізованих шкіл з
поглибленим вивченням іноземних мов

З метою забезпечення умов для розвитку здібностей та обдарувань учнів відповідно до вимог Закону України "Про загальну середню освіту", Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" від 4 липня 2005 року № 1013/2005 наказую:

1. Затвердити Типовий навчальний план спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, розроблений Українською асоціацією викладачів зарубіжної літератури (додається), і ввести його в дію з 2006/2007 навчального року.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома і керівництва директорів загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Із введенням в дію нового Типового навчального плану спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов вважати таким, що втратив чинність, додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.05.2005 р. № 291.

4. Опублікувати зазначений наказ в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України", газеті "Освіта України" та розмістити на сайті міністерства.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник міністра       В.О. Огнев'юк

Додаток
до наказу МОН України
від 13.03. 2006 р. № 182

Типовий навчальний план спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Загальноосвітній цикл

Українська мова

7

7

7

7

3,5

3

3

2

2

2

2

2

Українська література

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

Історія України

-

-

-

-

1

1

1

1,5

1

1

1

2

Всесвітня історія

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

Я і Україна

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Етика

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

Правознавство

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

Економіка

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Людина і світ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Художня культура

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

Естетика

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Математика

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

2

Природознавство

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

Біологія

-

-

-

-

-

-

2

2

2,5

1,5

2

-

Географія

-

-

-

-

-

2

2

1,5

1,5

1,5

-

-

Фізика

-

-

-

-

-

-

1

2

2

2

2

-

Астрономія

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Хімія

-

-

-

-

-

-

1

2

1,5

1

1

-

Людина і природа

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

1

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

Інформатика

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Основи здоров'я

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

Захист Вітчизни

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

Р а з о м

19

19

19

19

20

22,5

24,5

24,5

26

23

22

18

2. Цикл профільних предметів

Іноземна мова

3

3

3

4

5

5

5

5

5

5

5

5

Друга іноземна мова

-

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

Література країни, мова якої вивчається поглиблено

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

Країнознавство

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

Спецкурси (ділова іноземна мова, технічний переклад, ін.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

Разом

3

3

3

4

8

8

8

8

8

10

11

13

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

3

3

2

-

-

-

0,5

-

-

-

2

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

20

21

23

23

27

30

32

33

33

33

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

23

25

25

25

28

30,5

32,5

33

34

33

33

33

 

Примітки:

1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів.

2. У спеціалізованих школах з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин час на вивчення української та рідної мов і літератур визначається згідно з додатком 5 до наказу МОН України від 29.11.2005р. № 682 та додатками 4, 21 до наказу МОН України від 09.03.2005 р.№145. За необхідності, для цієї мети можуть використовуватись також години варіативної складової та частково час, передбачений на вивчення другої іноземної мови.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов створюються згідно запитів та потреб учнів і функціонують в структурі загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів.

Зарахування учнів до шкіл цього типу здійснюється на конкурсній основі, з урахуванням нахилів, інтересів та здібностей дітей. З цією метою може проводитись співбесіда з дитиною або тестування згідно з нормативними документами та рекомендаціями МОН України (див. Інструкцію про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затверджену наказом МОН України від 19.06.2003 р. № 389).

Типові навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов розроблені на основі Типових навчальних планів початкової школи (затверджені наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682) та Типових навчальних планів для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної школи (затверджені наказом МОН України від 09.03.2005 р. №145).

Порівняно з чинними навчальними планами спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.05.2005 р. № 291, до них внесено певні зміни, а саме: за рахунок варіативної складової та незначного скорочення часу на деякі непрофільні предмети в межах Державного стандарту загальної середньої освіти відновлено час (по 2 години на тиждень у кожному класі) на вивчення зарубіжної літератури.

У спеціалізованих школах з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин час на вивчення української та рідної мов і літератур визначається згідно з додатком 5 до наказу МОН України від 29.11.2005 р. № 682 та додатками 4, 21 до наказу МОН України від 09.03.2005 р.№ 145. За необхідності, для цієї мети можуть використовуватись також години варіативної складової та частково час, передбачений на вивчення другої іноземної мови.

Новий Типовий навчальний план спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов уводиться в дію з 1 вересня 2006 року поступово, в міру переведення загальноосвітніх навчальних закладів на нову структуру та зміст середньої освіти. У 2006/07 навчальному році за ним будуть працювати 1-6 класи.

З усіх інших питань організації навчальних занять спеціалізовані школи користуються положеннями пояснювальних записок до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказами МОН України від 01.03.2004 р. № 162 та від 29.11.2005 р. № 682.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти       П.Б. Полянський


15.03.2006

ДПА в 9 и 11 классах в 2024 году проводиться не будет Выпускники 9 и 11 класса в следующем году не будут сдавать государственную итоговую аттестацию
Пятиклассники в 11 регионах не получили учебники по языку Процесс доставки в школы учебников, напечатанных за донорские средства, несколько усложнен
Правительство возобновило финансирование реформы НУШ Средства направят на оборудование, учебную литературу и повышение квалификации учителей
Задания НМТ по математике вызвали трудности у выпускников У выпускников школ возникли трудности по решению стандартных задач по математике
Комментарии
Аватар
Осталось 2000 символов. «Правила» комментирования
Имя: Заполните, или авторизуйтесь
Код:
Код
Нет комментариев