Osvita.ua Высшее образование Рефераты Всемирная история Адміністративні перетворення Петра I. Реферат

Адміністративні перетворення Петра I. Реферат

З 1708 р. Петро почав перебудовувати старі органи влади і управління і замінювати їх новими. В результаті до кінця першої чверті XVIII ст. склалася наступна система органів влади і управління

Вся повнота законодавчої, старанної, і судової влади зосередилася в руках Петра, який після завершення Північної війни отримав титул імператора. У 1711 р. був створений новий найвищий орган виконавчої і судової влади - Сенат, що володів і значними законодавчими функціями. Він принципово відрізнявся від свого попередника - Боярської думи.

Члени ради призначалися імператором. В порядку здійснення виконавчої влади Сенат видавав укази, що мали силу закону. У 1722 р. на чолі Сенату був поставлений генерал-прокурор, на якого покладався контроль за діяльністю всіх урядових установ. Генерал-прокурор повинен був виконувати функції "ока держави". Цей контроль він здійснював через прокурорів, що призначаються до всіх урядових установ. У першій чверті XVIII ст. до системи прокурорів додалася система фіскалів, очолювана оберфискалом. У обов'язки фіскалів входило донесення про всі зловживання установ і посадових осіб, що порушували "казенний інтерес".

Ніяк не відповідала новим умовам і завданням наказова система, що склалася при Боярській думі. Виниклі в різний час накази (Посольський, Стрілецький, Помісний, Сибірський, Казанський, Малоруський і ін.) сильно розрізнялися по своєму характеру і функціям. Розпорядження і укази наказів часто суперечили один одному, створюючи неймовірну плутанину і надовго затримуючи вирішення невідкладних питань.

Замість застарілої системи наказів в 1717-1718 рр. було створено 12 колегій, кожна з яких відала певною галуззю або сферою управління і підкорялася Сенату. Головними вважалися три колегії: Іноземна, Військова і Адміралтейство. У компетенцію Комерц-, Мануфактур- і Берг - колегії входили питання торгівлі і промисловості. Три колегії відали фінансами: Камер-колегія - доходами, Штатс - колегія - витратами, а Ревізіон - колегія контролювала надходження доходів, збір податей, податків, мит, правильність витрачання установами відпущених ним сум. Юстиц-колегія відала цивільним судочинством, а Вотчинна, установлена декілька пізніше, - дворянським землеволодінням. Був створений ще Головний магістрат, що відав всім населенням посадника; йому підкорялися магістрати і ратуші всіх міст. Колегії отримали право видавати укази по тих питаннях, які входили в їх ведення.

Окрім колегій було створено декілька контор, канцелярій, департаментів, наказів, функції яких були також чітко розмежовані. Одні з них, наприклад Герольдмейстерська контора, що відала службою і наданням чинів дворян; Преображенський наказ і Таємна канцелярія, що відали справами про державні злочини, підкорялися Сенату, інші - Монетний департамент, Соляна контора, Межова канцелярія і ін. - підкорялися одній з колегій.

У 1708 - 1709 рр. була почата перебудова органів влади і управління на місцях. Країна була розділена на 8 губерній, що розрізнялися по території і кількості населення. Так, Смоленська і Архангелогородська губернії своїм розміром мало відрізнялися від сучасних областей, а Московська губернія охоплювала весь густонаселений центр, територію сучасних Володимирської, Іванівської, Калузької, Тверської, Костромської, Московської, Рязанської, Тульської і Ярославської областей, на якій жила майже половина всього населення країни. До числа губерній увійшли Петербурзька, Київська, Казанська, Азовська і Сибірська.

На чолі губернії стояв губернатор, що призначався царем, зосереджував в своїх руках виконавчу і судову владу. При губернаторові існувала губернська канцелярія. Але положення ускладнювалося тим, що губернатор підкорявся не тільки імператорові і Сенату, але і всім колегіям, розпорядження і укази яких часто суперечили один одному.

Губернії в 1719 р. були розділені на провінції, число яких дорівнювало 50. На чолі провінції стояв воєвода з канцелярією при нім. Провінції, у свою чергу, ділилися на повіти з воєводою і канцелярією повіту. Якийсь час в царювання Петра адміністрація повіту була замінена виборним земським комісаром з місцевих дворян або відставних офіцерів. Його функції обмежувалися збором подушної податі, спостереженням за виконанням казенних повинностей, затриманням збіглих селян. Підкорявся земський комісар провінційної канцелярії.

     

У 1713 р. місцевому дворянству було надано вибирати по 8-12 ландратів (радників від дворян повіту) в допомогу губернаторові, а після введення подушної податі були створені полкові дистрикти. Військові частини, що мешкали в них, спостерігали за збором податей і присікали прояви незадоволеності і антифеодальні виступи.

Розпис чинів 24 січня 1722 р., табель, про ранги вводив нову класифікацію люду, що служить. Все нові установлені посади - все з іноземними назвами, латинськими і німецькими, окрім вельми небагато, - збудовані по табелі в три паралельні ряди: військовий, статський і придворний, з розділенням кожного на 14 рангів, або класів.

Аналогічні сходи з 14 ступенями чинів вводилися у флоті і придворній службі. Цей засновницький акт реформованого російського чиновництва, ставив бюрократичну ієрархію, заслуги і вислуги, на місце аристократичної ієрархії породи, родовідної книги. У одній із статей, приєднаних до табелі, з наголосом пояснено, що знатність роду сама по собі, без служби, нічого не означає, не створює людині ніякого положення, людям знатної породи ніякого положення не дається, поки вони государеві і вітчизні заслуг не покажуть.


12.10.2012

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!