Osvita.ua Высшее образование Рефераты Всемирная история Соціальний устрій Росії XVII століття. Реферат

Соціальний устрій Росії XVII століття. Реферат

Серед всіх класів і станів пануюче місце безумовне належало феодалам. У їхніх інтересах державна влада проводила заходи для зміцненню власності бояр і дворян на землю і селян, по зімкненню прошарків класу феодалів

Служиві люди оформилися в XVII столітті в складну і чітку ієрархію чинів, зобов'язаних державі службою по військовому, цивільному, придворному відомствам в обмін на право володіти землею і селянами. Вони поділялися на чини думні (бояри, окольницькі, думні дворяни і думні дяки), московські (стольники, стряпчі, дворяни московські і мешканці) і городові (дворяни виборні, дворяни і діти боярські двірські, дворяни і діти боярські городові). По заслугах, по службі і знатності походження феодали переходили з одного чина в іншій.

Дворянство перетворювалося в замкнутий клас - стан. Влада суворо та послідовно прагнули зберегти в руках дворян їх маєтки й вотчини. Вимоги дворян і заходи влади призвели до того, що до кінця століття звели різницю між маєтком і вотчиною до мінімуму. Протягом всього сторіччя уряди, з одного боку, роздавали феодалам величезні масиви земель; з іншого боку - частину володінь, більш-менш значну, перевели з маєтку у вотчину.

Великі земельні володіння із селянами належали духовним феодалам. У XVII столітті влада продовжували курс своїх попередників на обмеження церковного землеволодіння. "Укладення" 1649 р., наприклад, заборонило духівництву отримувати нові землі. Обмежувалися привілеї церкви в справах суду і управління.

На відміну від феодалів, особливо дворянства, положення селян і холопів у XVII столітті істотно погіршилося. З приватно-власників дещо краще жилося селянам палацевим, гірше усіх - селянам світських феодалів, особливо дрібних. Селяни працювали на користь феодалів на панщині ("іздєльє"), вносили натуральний і грошовий оброки. Звичайний розмір "іздєлья" - від двох до чотирьох днів у тиждень, у залежності від розмірів панського господарства, заможності кріпаків, кількості в них землі.

"Столові запаси" - хліб і м'ясо, овочі і фрукти, сіно і дрова, гриби і ягоди - возили на двори до власників ті ж селяни. Тесль і мулярів, цеглярів і інших майстрів дворяни і бояри брали зі своїх сіл.

Селяни працювали на перших фабриках і заводах, що належали феодалам чи скарбниці, виготовляли вдома сукна і полотна і т. п. Кріпаки, крім робіт і платежів на користь феодалів, несли повинності на користь скарбниці. У цілому їх обкладання, повинності були важчі, ніж у палацевих і чорносошних. Положення залежних від феодалів селян погіршувалося і тим, що суд і розправа бояр і їхніх прикажчиків супроводжувалися неприкритими насильствами, знущаннями, приниженням людської гідності.

З середини XVII століття Росію трясли могутні народні повстання, що відбувалися у відповідь на заходи уряду по посиленню експлуатації і подальшому покріпаченню селян - розростання дворянського землеволодіння, введення нових зборів і повинностей.

У 1648 р. спалахнув в Москві рух, який одержав назву "соляного бунту". Почавшись 1 червня, повстання продовжувалося кілька днів. Народ громив двори московських бояр і дворян, дяків і багатих купців, вимагаючи видати ненависних чиновників - Плещеєва, що відав управлінням столиці і главу уряду боярина Морозова. Для стабілізації положення владою був скликаний Земський собор, який прийняв рішення підготувати нове "Укладення". Хвилювання в столиці не припинялися до кінця року.

     

Могутнє, хоча і швидкоплинне повстання спалахнуло в Москві - "мідний бунт" 25 липня 1662 р. Його учасники - столичні посадські люди і частина стрільців, солдати, рейтари московського гарнізону - пред'явили царю Олексію Михайловичу свої вимоги: зниження податків, що сильно зросли в зв'язку з війнами з Польщею і Швецією, скасування мідних грошей, випущених у величезних кількостях і прирівняних до срібного. До того ж на ринку з'явилося багато фальшивих грошей. Усе це привело до сильного знецінювання мідної монети, дорожнечі, голоду. Владою було жорстоко подавлене це повстання. На початку 1663 р. скасували мідні гроші, відверто мотивуючи цю міру бажанням запобігти новому кровопролиттю.

У 1667 р. на Дону спалахнуло повстання козаків на чолі зі Степаном Разіним.

У ці ж роки не раз траплялися неврожаї, епідемії, погіршилося положення стрільців, пушкарів і ін. Багато хто бігли на окраїни, особливо на Дон. У козачих областях віддавна узвичаїлося не видавати втікачів. Основна маса козаків, особливо втікачів, жила бідно.

Висновок. Панівним класом у XVII ст. були феодальні землевласники, світські і духовні поміщики і вотчинники. Цей клас у цей період почав здобувати станову замкнутість. До іншого класу феодального суспільства відносилося селянство, що до цього часу поступово почивало зазнавати на численні категорії. Соборне Укладення 1649 р., яке оформило систему фортечної залежності і завершило розвиток кріпосницького законодавства, закріпило приватновласницьких селян за поміщиками, боярами, монастирями, підсилило на місцях залежність селян від феодалів і від держави.

В цих умовах особливого значення набуває розвиток торгівлі. У Росії утворилося кілька великих торгових центрів, серед яких виділялася Москва з її величезним торгом, з більш ніж 120 спеціалізованими рядами. Керівниками і господарями цього процесу були купці.

Зростання товарного виробництва в XVII столітті привело до різкого росту міст. Досить відзначити, що в цей період у Росії нараховувалося більш 225 міст. Різко зросла чисельність міського населення.

Тим часом у ці ж роки в країні раз у раз спалахували повстання, зокрема досить могутнє Московське повстання 1662 р. Найбільш великим виступом було повстання Степана Разіна, що у 1667 р. повів селян на Волгу.

Після селянської війни в Росії був здійснений ряд важливих державних заходів, у числі яких перехід до системи подвірного обкладання, перетворення в армії й ін.

До початку XVIII ст. в економічних відносинах Росія продовжувала відставати від головних західноєвропейських країн. Вона робила менше промислової продукції, ніж Англія, Нідерланди, Франція. Мануфактури в Росії тільки зароджувалися, серед них капіталістичні підприємства складали незначну меншість.

На економічному становищі Росії негативно позначалося те, що країна фактично не мала вільного виходу до моря. На Балтиці цілком панувала Швеція. Шлях у Західну Європу через Біле море був далеким і міг використовуватися тільки в літні місяці.

У період колоніальних захоплень, що відбувалися у світі, економічне відставання Росії від Заходу, що обумовлювало її військову слабість, грозило їй утратою національної незалежності. Для ліквідації цієї погрози і подолання господарської, військової і культурної відсталості потрібно було терміново здійснити ряд економічних реформ: ще більш зміцнити державну владу, провести європеїзацію державного управління, створити регулярну армію і військово-морський флот, побудувати торговий флот, домогтися виходу до моря, швидкими темпами рушити вперед мануфактурне виробництво, втягнути країну в систему світового ринку, підкорити цим задачам усю податкову і кредитно-грошову систему.

Література

  1. Бущик Л. П. Ілюстрована історія Росії. XV-XVII ст. - М., "Освіта", 1990.
  2. Данилова Л. В. Історичні умови розвитку російської народності в період утворення і зміцнення централізованої держави в Росії // Питання формування російської народності і нації. Збірник статей. М. -Л., АН СРСР, 1988.
  3. Дружинін Н. М. Соціально-економічні умови утворення російської буржуазної нації // Питання формування російської народності і нації. Збірник статей. М. -Л., АН СРСР, 1985.
  4. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII століття / А. П. Новосельцев, А. Н. Цукрів, В. И. Буганов, В. Д. Назаров, - М.: Видавництво АСТ, 1996.
  5. Мунчаев Ш. М., Устинов В. М. Історія Росії. Підручник для Вузів. - М.: Вид-во Інфра М-Норма, 1997.
  6. Чунтулов В. Т. і ін. Економічна історія Росії: Посібн. для екон. вузів. -М.,: Висш. шк., 1997.


09.09.2012

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!