1
Туристичний ринок: методика макрорегіональних досліджень. Реферат 08.06.2013
2
Дослідження ринку туристичних послуг: методичні засади. Реферат 08.06.2013
3
Національні туристичні ринки: структура та типологія. Реферат 08.06.2013
4
Курорт як туристсько-рекреаційний вузол. Реферат 08.06.2013
5
Перспективи розвитку туризму в Україні. Реферат 08.06.2013
6
Прогнози розвитку світового туризму. Реферат 08.06.2013
7
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності у туристичній діяльності. Реферат 08.06.2013
8
Облік податку на прибуток у туристичній діяльності. Реферат 08.06.2013
9
Особливості страхування в туризмі. Реферат 08.06.2013
10
Безпека туристичної подорожі. Реферат 08.06.2013
11
Правила проведення рекламної компанії та імідж туристичного підприємства. Реферат 08.06.2013
12
Організація рекламної діяльності, принципи та канали поширення реклами. Реферат 08.06.2013
13
Поняття і напрямки рекламної діяльності туристичного підприємства. Реферат 08.06.2013
14
Організація і контроль маркетингу туристичного підприємства. Реферат 08.06.2013
15
Організація і проведення маркетингових досліджень. Реферат 08.06.2013
16
Суть і зміст маркетингу в туризмі. Реферат 08.06.2013
17
Зміст і форми фінансової діяльності туристичного підприємства. Реферат 08.06.2013
18
Програмне забезпечення туризму та розваги. Реферат 08.06.2013
19
Підприємства сфери туризму: виробнича база. Реферат 08.06.2013
20
Туристичне підприємство: виробничо-технічний потенціал. Реферат 08.06.2013