Загрузка...

Основні характеристики людини в різні періоди вікового розвитку. Реферат

У рефераті подано відомості про основні характеристики людини в різні періоди вікового розвитку (період ранньої дорослості, середньої дорослості)

Характеризуючи людину в різні періоди вікового розвитку, доцільно акцентувати увагу на таких ознаках, як:

 • пізнавальні процеси (суб’єктивні форми відображення людиною об’єктивної дійсності, які дають людині знання про оточуючий світ і про себе саму, сюди належать процеси відчуття, сприйняття, пам’яті, уяви, мислення);
 • почуття (особливий вид емоційних переживань);
 • емоції (суб’єктивні реакції людини на вплив внутрішніх і зовнішніх подразників);
 • мотиви (збуджувачі, які спонукають активність людини, сюди відносяться установки, ідеали);
 • потреби (необхідність чи недостатність чогось що є необхідне для підтримки життєдіяльності організму, внутрішній двигун активності);
 • поведінка (система реакцій відповідей людини у вигляді складних і простих дій, проступків);
 • "Я-концепція" (сукупність всіх уявлень, які є в людини про себе самого як індивіда, особистості і суб’єкта діяльності).

Основні характеристики людини в період ранньої дорослості

Розвиток пізнавальних психічних процесів в цей період носить нерівномірний характер. Розвиток психофізіологічних функцій досягає свого оптимуму до 25 років. Розвиток інтелектуальних характеристик продовжується протягом всього періоду ранньої дорослості, причому доросла особистість в стані сама контролювати хід свого інтелектуального розвитку і досягати висот професійної майстерності і творчості. Розвиток сфери почуттів відбувається на фоні вирішення головних проблем дорослості – досягнення ідентичності і близькості. Близькість – основа любові.

Кохання складається із таких емоцій, як інтерес – збудження, і задоволення – радість. Можливе почуття ревності, яке виражається емоціями гніву, злості. В період ранньої дорослості людина переживає новий комплекс емоцій: емоції батьківських відносин (радість спілкування з дитиною, почуття довір’я, захоплення, турботи, готовність дати дитині своє тепло, ніжність, підтримка дитини). В цілому емоційна сфера вже сформувалася і вона є стабільною. В цей вік найважливішими потребами є утворення сім’ї, народження дітей, вибір професійного шляху.

Бажання утворити сім’ю може бути обумовлена такими мотивами: кохання, духовна близькість, матеріальний розрахунок, психологічна відповідність, моральна необхідність. Найбільш значними мотивами вибору професії є практичні міркування, батьківські установки, бажання реалізувати свої здібності, цікавість до професії, її престижність і орієнтація на ту систему цінностей, яка утворилася. У 30 років на зміну романтичним цінностям приходять більш практичні, на перший план виступають зовнішні фактори мотивації праці у вигляді заробітної плати. Багато уявлень про себе, які формує "Я-концепція" в цей період продовжують збагачуватися досвідом сексуального партнера, батька, професіонала, громадянина.

Поведінка в період ранньої дорослості пов’язана із оволодінням професійною діяльністю і самовдосконаленням в ній, створенням власної сім’ї, вихованням дітей, а також з проведенням вільного часу, відпочинковою діяльністю. Кожна сфера людської активності характеризується специфічним характером діяльності і спілкування. Ведучим фактором розвитку в період ранньої дорослості є трудова діяльність, а головними завданнями цього віку є професійне самовдосконалення і створення сім’ї.

Основні характеристики людини в період середньої дорослості

У людей, які досягнули віку середньої дорослості (40 – 60 років), помітне відносне зниження характеристик психофізіологічних функцій. Проте це не впливає на працездатність і дозволяє зберегти творчу активність. Особливості інтелектуального розвитку і показники інтелектуальних можливостей багато в чому залежать від особливостей самої особистості, від її життєвих установок, планів і життєвих цінностей. Головна особливість цього віку – досягнення мудрості (володіння широкими фактичними і процедурними знаннями, вміння оцінювати події і інформацію в більш широкому контексті і здібності справлятися з невизначеністю).

     

Середній вік може бути періодом розквіту сімейного життя, кар’єри, творчих здібностей, проте люди все частіше почали задумуватися про те, що вони є смертними і що їх час пройшов. Праця стає важливим джерелом людських почуттів. Майже всі емоції пов’язані з ходом трудової діяльності, її успіхами чи невдачами. Стрес відіграє важливу роль в розвитку багатьох хвороб. Цей вік також пов’язаний з тим, що люди втрачають свою другу половинку, в наслідок смерті, розлучення, або рішення жити окремо, в їхньому житті проходять такі неприємні події як достроковий вихід на пенсію чи хвороби. В цьому віці люди часто піддаються депресії і почуттю самотності.

Основними мотиваціями виступають: реалізація свого творчого потенціалу; необхідність передати знання наступному поколінні; турбота про збереження близьких відносин з рідними і друзями; підготовка до спокійного і забезпеченого життя в старості. Беручи до уваги всі ці чинники відбувається коректування системи цінностей в трьох пов’язаних між собою сферах: особистісній, сімейній і професійній. Різкі соціальні і життєві зміни в будь-якій із цих сфер (передчасний вихід на пенсію, скорочення на роботі, втрата дитини чи члена подружжя, вимушений переїзд на нове місце життя) можуть викликати мотиваційну кризу.

Критичною точкою мотиваційної кризи є втрата людиною центрального життєвого мотиву – сенсу життя і утворення вакууму, подолати таку кризу допомагає потреба в самоповазі, і самореалізації. Поведінкові особливості обумовлені тим, що у віці середньої дорослості ведучим видом діяльності є праця. До цього віку більшість людей накопичують достатньо великий досвід у вибраній професійній діяльності, який дозволяє компенсувати вікові зміни в організмі. Відносини із чоловіком чи дружиною стабілізуються, на перший план виходять проблеми допомоги з однієї сторони дітям, які вступають у доросле життя з іншої своїм похилим батькам. Більшу частину вільного часу люди витрачають на додаткові заробітки і забезпечення побуту, тому самореалізацію у відпочинку можуть дозволити собі не всі.

В цілому покоління 40-літніх стає авторитетом як для тих хто молодший, так і для тих хто є старшим за них. Батьки ними вже не керують, діти в них ще не сумніваються. Впевненість в своїх силах дозволяє їм приймати відповідальні рішення з такою легкістю, яка раніше була їм недоступна. Ось чому категорію 40 – 60-літніх називають поколінням керівників.

Література

 1. Волков Ю. Г., Добреньков В. И., Кадария Ф. Д., Савченко И. П., Шаповалов В. А. Социология молодежи: Учебное пособие / под ред. проф Ю. Г. Волкова. – Ростов-н /Д.: Феникс, 2001.
 2. Головатый Н. Ф. Соціологія молодежи: Курс лекций. – К., 1999.
 3. Головенько В. А. Український молодіжний рух у ХХ столітті. – К., 1997.
 4. Кравченко А. И. Социология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб. заведений. – М. Издательский центр "Академия", 2002.
 5. Павловский В. В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. – М.: Академический Проект, 2001.
 6. Про становище молоді в Україні. Щорічна доповідь президента України Кабінету Міністрів та Верховній Раді України.
 7. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003.


22.05.2012

Загрузка...