Osvita.ua Высшее образование Рефераты Философия Світогляд як процес чуттєво-практичного відношення людини до світу. Реферат
Ведущие компании и учебные заведения Предложения получения образования от ведущих учебных заведений Украины и зарубежья. Лучшие вузы, компании, образовательные курсы, школы, агентства. По вопросам размещения информации обращайтесь по телефону (044) 200-28-38.

Світогляд як процес чуттєво-практичного відношення людини до світу. Реферат

У рефераті розглянуто поняття світогляду, його функції та різні типи світогляду, що склалися історично

Світогляд – система принципів, поглядів, цінностей, ідеалів і переконань, які визначають направлення діяльності та відношення к дійсності окремої людини, соціальної групи, класу або суспільства в цілому.

Світогляд складається із елементів, які належать усім формам сусп. свідомості; велику роль у ньому відіграють філософські, наукові, політичні, моральні та естетичні погляди. В усіх антагоністичних сусп. велику роль у формуванні світогляду відіграє релігія. Філософські погляди та переконання складають фундамент всій системи світогляду: саме філософія виконує функції свідомості, раціонально-уявленого виявлення та обґрунтування світоглядних настанов. Головним питанням світогляду є основне питання філософії – це проблема відношення мислення до буття, свідомості до матерії. В залежності від його вирішення розпізнають два основних види світогляду:

  • матеріалістичний;
  • ідеалістичний.

Світогляд є відображенням суспільного буття. У класовому суспільстві він виражає класовий характер, де пануючим являється світогляд пануючого класу. В соціалістичному суспільстві світогляд зберігає свою класову природу, проте с. робочого класу починає виступати як світогляд всього суспільства, його науково-теоретичну і ідейно-політичну основу складає марксизм-ленінізм. В умовах соціалізму свідоме і цілеспрямоване виховання комуністичного світогляду виступає як одне із головних завдань діяльності комуністичної партії та держави.

Для якісної характеристики світогляду суттєва наявність у ньому не тільки знань. а й переконань.

Важливу роль у с. психологічних, соціально-психологічних та емоційних моментів обумовлено тим, що вони визначають риси характеру і настрою людини, а в остаточному підсумку - готовність до дії, до боротьби за принципи свого с.

Власне переконання, зростаючі на основі знань, являються джерелом активності особи, групи, класу. Тут с. стикається з мораллю.

Розрізняють типи світогляду:

  • рівень знань – світогляд повсякденного досвіду, науковий світогляд;
  • сфера життя – сусп.-політ., природно-науковий світогляд;
  • час виникнення – міфологія, релігія.


03.12.2010

Ведущие компании и учебные заведения Предложения от ведущих учебных заведений Украины и зарубежья. Только лучшие вузы, компании, образовательные курсы, школы, агентства.

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!