Загрузка...

Стратегія експорту та імпорту в міжнародному менеджменті. Реферат

Переглянувши стратегії експорту і імпорту на підприємстві можна сказати, що вони досить вдало складені і за допомогою них підприємство отримує додатковий прибуток

Стратегія експорту. Як відомо експорт обумовлений рядом важливих причин, які необхідно враховувати підприємству під час здійснення такої політики. Перш за все необхідно сказати, що підприємство на, якому я проходжу практику досить вдало розмістилось стосовно сировини (будівельні матеріали, граніт, лабрадор і таке інше); тобто сировини достатньо і для національних виробників і для іноземних.

Свою сировину підприємство експортує в країни близького та далекого зарубіжжя з допомогою посередників, а також спираючись на свій міжнародний досвід роботи зі своїми покупцями.

Міжнародну діяльність підприємство почало з експорту своєї продукції за кордон, в зв'язку зі стимулом збільшити свої доходи від продажу товарів та надання послуг. Також підприємство розглядає експортні поставки на багато ринків як диверсифікацію збуту. Тобто, виходячи з того, що темпи економічного зростання для кожного ринка індивідуальні, така диверсифікація ринків, які обслуговує підприємство дозволяє йому компенсувати низькі темпи росту продажу на національних чи іноземних ринках за рахунок високих темпів росту продаж на інших ринках.

Починаючи свою експортну діяльність, підприємство зіткалося з рядом труднощів. Ось чому до початку експортної діяльності необхідно розробити хорошу стратегію експорту. Однак до початку розробки стратегії підприємство ознайомилось з проблемами експорту його сировини і готової продукції.

Перш за все на підприємстві розглянули потенційні пастки, в які воно могло б попасти. Керівництво фірми перш за все розглянуло питання про проблеми мови, тобто було поповнено штат працівників працівниками, які знають потрібні іноземні мови. Потім було розглянуто питання, щодо:

 • Про набір кваліфікованих експертів по експорту і було розроблено основний план міжнародного маркетингу до початку експортної діяльності;
 • Вибрали зарубіжних агентів і оптовиків;
 • Модифікували продукцію в відповідності з державним регулюванням і культурою інших країн;
 • Чітко побудували політику ведення експортної діяльності з іноземними оптовиками, що і з конкурентами на внутрішньому ринку.

Підприємство, коли починало свою міжнародну діяльність, віддало перевагу тим ринкам (Росія, Грузія, Німеччина, Білорусія), для яких необхідно мінімальні зусилля для адаптації продукту і корегування маркетингової стратегії.

В цілому процес вибору іноземних ринків підприємство здійснювало на базі зростаючого по ступеню деталізації аналізу, зміст якого представлений на мал.

Також необхідно розглядати, як підприємство буде доставляти товари на ринок. Підприємство чітко розділило всі функції, хто буде виконувати наступні функції (співробітники компанії чи інші фірми по договору):

 • Стимулювання збуту, отримання заказів;
 • Виконання кредитних досліджень;
 • Організація перевезень вантажів за кордон;
 • Підтримка персоналу фірми, який займається збутом продукції.

Підприємство, спираючись на своїх посередників по експорту продукції трохи полегшило свою експортну діяльність. Посередники даного підприємства виступають в ролі агентів, які представляють інтереси експортера-підприємства.

Підприємство здійснює продаж своєї продукції шляхом - прямого продажу, тобто керівництво хоче встановити більш жорсткий контроль над функціями маркетингу і отримання більшого прибутку. Підприємство продає свою продукцію агенту по продажу, який працює за комісійні, отримуючи при цьому досить високий прибуток, не продаючи свій товар кінцевому споживачу.

 

Макроаналіз
Економічний стан
Політична середа
Соц. -культурна середа
Географічні особливості

 

Перспективи

 

Загальний аналіз перспектив ведення бізнесу
Можливості росту ринка
Розмір ринка Податки

 

Можливі перспективи

 

Аналіз специфічних факторів ведення бізнесу
Можливості росту ринка
Розмір ринка
Податки

 

Ймовірні перспективи

 

Аналіз адекватності цільових ринків потенціалу і конкурентним перевагам

 

Країни-цільові ринки в порядку пріоритетності

 

Малюнок 3. Ступінь деталізації аналізу.

Стратегія імпорту. Стосовно стратегії імпорту підприємства можна спочатку сказати, що воно займається такою політикою в малій мірі, лише закуповує обладнання для переробки каміння. Але все ж таки проводячи діяльність стосовно імпорту фірма враховує аспекти двох видів: процедурні і стратегічні. До процедурних перш за все відносяться митні правила та нормативи стосовно імпорту.

Проводячи імпортну політику підприємство зрозуміло, що без експерта в цьому напрямку не обійтися і вони взяли на роботу брокера по імпорту. Важливу роль в імпорті грають таки документи:

 • Розписки за товари, які передані транспортно-експедиційній компанії для перевезення до кінцевого призначення;
 • Контракти на представлення послуг зі сторони транспортно-експедиційної компанії;
 • Документи, які завіряють право власності на товар.

Отже, проводячи стратегію імпорту, підприємству допомагає його брокер; він приводить до мінімуму митні послуги та мито, для чого робить:

 • оцінює товари таким чином, що вони підпадають під таку категорію, в якій діє більш сприятливий митний режим;
 • визначає категорію таким чином, що вона попадає під скидки;
 • намагається отримати відстрочки сплати мита, використовуючи митні склади і вільні зони для зовнішньої торгівлі;
 • обмежує відповідальність імпортера, правильно вказуючи країну виробника товару.

Переглянувши стратегії експорту і імпорту на підприємстві можна сказати, що вони досить вдало складені і за допомогою їх підприємство отримує додатковий прибуток.

Література

 1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" //Відомості ВРУ. -1991. -№29.
 2. Закон України "Про митну справу в Україні" //Відомості ВРУ. -1992- №29.
 3. Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление: принципы и международная практика. - К.: Абсолют -В, 1998.
 4. Білоус ОГ., Панченко Є.Г. Менеджмент: конкурентоздатність і ефективність. - К.: Знання, 1992.
 5. Карлоф Б. Деловая стратегия. -М.: Экономика, 1991.
 6. Международный менеджмент: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2000.
 7. Менеджмент внешнеэкономической деятельности. -К.:1998.
 8. Мескон М.Х., Альберт М. Основи менеджмента. -М.: Дело, 1992.
 9. Монден Я. "Тоета": Методы эфективного управления. -М.: Экономика, 1989.
 10. Панченко Є.Г. Міжнародній менеджмент: Навч. посібник. -К.:КДЕУ, 1996.
 11. Панченко Є.Г., Гаврилюк О.В. стратегія розвитку міжнародного підприємництва ті іноземних інвестицій в Україні. - К.:Інститут світової економіки та міжнародних відносин АН України, 1992.
 12. Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. - К.: Основи, 1997.
 13. Поручник А.М. Интеграция Украины в мировое хозяйство. - К.: КГЭУ, 1994.
 14. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник. - К.: Фенікс, 1998.
 15. Ханд Д. Планирование и котроль: концепция контролинга. - М.: Финансы и статистика, 1997.


08.02.2011

Загрузка...