Osvita.ua Высшее образование Рефераты Менеджмент Показник рівня логістичного обслуговування. Реферат
Загрузка...

Показник рівня логістичного обслуговування. Реферат

Важливим критерієм, який дозволяє оцінити систему сервісу, як з позиції постачальника, так і з позиції одержувача послуг, є рівень логістичного обслуговування

Розрахунок показника рівня логістичного обслуговування виконують за такою формулою:

Р = m / М х 100,

де Р – рівень логістичного обслуговування;

М – кількісна оцінка теоретично можливого обсягу логістичного сервісу;

m – кількісна оцінка фактично наданого обсягу логістичного сервісу.

Приклад. Підприємство роздрібної торгівлі реалізує комплектуючі до комп’ютерів. Загальна номенклатура комплектуючих для комп’ютерів даної марки нараховує 20 видів, з яких на підприємстві постійно наявні 10 видів. Рівень сервісу підприємства складає: ? = 10 / 20 х 100 = 56%.

Для оцінки рівня логістичного обслуговування обираються найбільш значимі види послуг, тобто послуги, надання яких поєднується із значними витратами, а ненадання – з істотними втратами на ринку.

Рівень обслуговування можна оцінювати також спів вставляючи час на виконання логістичних послуг, які надаються фактично в процесі постачання, з часом, який необхідно було б затратити для надання всього комплексу можливих послуг у процесі того ж постачання.

Приклад. У таблиці 1 наведено загальний список послуг, які фірма може надати в процесі реалізації своєї продукції, а також час, необхідний для надання кожної окремої послуги. Однак фактично фірма надає тільки послуги №№ 1, 3, 7, 8, 10.

Таблиця 1. Перелік послуг, які фірма може потенційно надати

Номер послуги

Час, необхідний для надання послуги, люд./год.

1

5

2

2

3

9

4

3,5

5

0,5

6

6

7

4

8

7

9

1

10

8

 

Рівень обслуговування, який надає дана фірма, складає:

Р = 71,7%.

Починаючи від 70% і вище затрати сервісу зростають експоненціально залежно підрівня обслуговування, а якщо останній сягає 90% і вище, сервіс стає невигідним. Фахівці підрахували, що за умови підвищення рівня обслуговування від 95% до 97% економічний ефект підвищується на 2%, а витрати зростають на 14%.

У той же час, зниження рівня обслуговування нижче “порога оптимальності”, який встановлюється індивідуально, веде до збільшення сукупних втрат, які зумовлюються погіршенням якості логістичного сервісу.

Таким чином, зростання конкурентоспроможності підприємства, викликане зростанням рівня обслуговування, супроводжується з одного боку, зниженням втрат на ринку, а з іншого – підвищенням витрат на сервіс. Завдання логістичної служби полягає у пошуку оптимальної величини рівня обслуговування.

На ринку логістичних послуг спостерігається стійка тенденція до зростання вимог споживачів щодо їх комплексності та якості.

До ключових параметрів якості логістичного обслуговування відносять:

 • час від отримання замовлення постачальником до постачання продукції споживачу (замовнику);
 • гарантовану надійність постачання за будь-яких умов;
 • реальну можливість доставки за першою вимогою замовника;
 • наявність необхідних запасів у логістичній системі;
 • стабільність матеріально-технічного забезпечення клієнтів;
 • максимальна відповідність виконанню замовлень вимогам клієнтів;
 • прогресуючий ступінь доступності виконання замовлень у діючий логістичній системі;
 • зручність подання замовлення в логістичній системі в будь-який час;
 • якнайшвидше підтвердження замовлення, прийнятого постачальником для виконання;
 • об’єктивність цін на логістичні послуги;
 • регулярність інформування клієнтів про рівень і структуру витрат на логістичне обслуговування;
 • наявність у логістичній системі можливостей надання постійним клієнтам товарних кредитів і прихованих знижок у вигляді логістичних послуг, які надаються безкоштовно;
 • високу ефективність технології вантажопереробки на складах та інших трансформаційних об’єктах логістичної системи;
 • забезпечення високої якості пакування товарної продукції;
 • прогресуючу можливість здійснення пакетних і контейнерних перевезень.


26.12.2010

Загрузка...

Чтобы получать первым
все новости от «Osvita.ua»
в Facebook — нажмите «Нравится»

Освіта.ua

Спасибо,
не показывайте мне это!