1
Менеджмент: оцінка ризиків. Реферат 08.02.2011
2
Зовнішньоекономічна стратегія України: концептуальні основи. Реферат 08.02.2011
3
Стратегія експорту та імпорту в міжнародному менеджменті. Реферат 08.02.2011
4
Розробка міжнародних стратегій: основні етапи. Реферат 08.02.2011
5
Міжнародні стратегії: поняття та види. Реферат 08.02.2011
6
Зовнішньоекономічна політика України: основні засади. Реферат 08.02.2011
7
Менеджмент: планування на підприємстві. Реферат 08.02.2011
8
Планування: функції, методи та інструменти, інформаційні ресурси. Реферат 08.02.2011
9
Планування як основна функція управління. Реферат 08.02.2011
10
Планування зовнішньоекономічної діяльності: сутність, цілі та планування. Реферат 08.02.2011
11
Західноєвропейська модель менеджменту. Реферат 08.02.2011
12
Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах: японська модель менеджменту. Реферат 08.02.2011
13
Особливості північноамериканської моделі менеджменту. Реферат 08.02.2011
14
Менеджмент: еволюція управлінської думки. Реферат 08.02.2011
15
Сутність менеджменту як виду професійної діяльності. Реферат 08.02.2011
16
Менеджмент: поняття та сутність. Необхідність управління організаціями. Реферат 08.02.2011
17
Особливості процесу інтеграції України в ЄС. Реферат 08.02.2011
18
Міжнародний бізнес: періодизація. Реферат 08.02.2011
19
Зовнішньоекономічна діяльність: сутність менеджменту. Реферат 08.02.2011
20
Зовнішньоекономічна діяльність: еволюція поглядів на управління. Реферат 08.02.2011