Загрузка...

Трансляція повідомлень: основні завдання та роль редактора. Реферат

Роль редактора як транслятора повідомлень. Завдання для трансляції повідомлення

Роль редактора як транслятора повідомлень

Трансляція повідомлень полягає в тому, що редактор повинен повідомлення:

 • а) "перекласти" з внутрішньої мови автора на зовнішню мову реципієнта;
 • б) проконтролювати на основі нормативної бази;
 • в) "прив’язати" до конкретних умов акту передачі (часу, місця, обставин тощо);
 • г) оптимізувати за низкою параметрів.

Трансляція - від латин. мови означає перенесення. Трансляцію здійснюють, вносячи в повідомлення виправлення.

Редактор повинен:

 • встановити, в якому відношенні до дійсності перебуває інформація повідомлення;
 • перевірити істинність тих тверджень повідомлення, значеннями модальності яких є "реальність" (істинність лише найважливіших тверджень).

Завдання для трансляції повідомлення

Редактор повинен досягати вказаної мети шляхом виконання низки завдань. Найважливіші з них:

 • Адаптація повідомлень (пристосувати мову повідомлення та інформацію до мови тої групи реципієнтів, для якої воно призначене).
 • (Реципієнт - фізична особа, яка сприймає повідомлення: читачі, слухачі, глядачі).
 • Адвербіалізація повідомлень - пристосувати інформацію до того місця, часу, ситуації, в яких реципієнти сприйматимуть повідомлення.
 • Нормалізація повідомлень - привести норми повідомлення, реалізовані автором, у відповідність до тих норм, якими користується реципієнт (лінгвістичні, орфографічні, орфоепічні, граматичні, пунктуаційні).
 • Рецепціація повідомлень - реалізувати в повідомленні лише механізми сприйняття інформації, відкинувши норми її породження.
 • Інтерпретація повідомлень - (тексти класиків, тексти деяких документів) - дати коментарі до повідомлення, щоб пояснити незрозумілі речення. Редактор не має права вносити виправлень у сам текст.
 • Уніфікація - для понятійних повідомлень. Дати елементи повідомлення згідно зі стандартами.
 • Політизація - надати або усунути певне політичне забарвлення.
 • Естетизація - привести у відповідність із нормами прекрасного.
 • Етизація - узгодити повідомлення з нормами моралі, нормами професійної етики.
 • Мімізація - зменшити кількість відхилень у повідомленні.


02.10.2011

Загрузка...