1
Ключові показники розвитку національних економік і показники інтернаціоналізації. Реферат 14.05.2011
2
Принципи МЕВ і політичне середовище їх реалізації. Реферат 14.05.2011
3
Міжнародні економічні відносини: суб’єкти, форми та рівні. Реферат 14.05.2011
4
Міжнародні транспортні коридори і Україна. Реферат 14.05.2011
5
Реальний стан створення національної мережі МТК. Реферат 14.05.2011
6
Інтеграція транспортних мереж України у міжнародну транспортну систему. Реферат 14.05.2011
7
Роль і місце України в реалізації транспортної політики Європейського Союзу. Реферат 14.05.2011
8
Критські міжнародні транспортні коридори. Реферат 14.05.2011
9
Коротка історія відродження МТК. Реферат 14.05.2011
10
Міжнародні транспортні коридори. Реферат 14.05.2011
11
ЗЕД України: суть, мета і принципи державного регулювання. Реферат 13.05.2011
12
Пріоритети України в процесі набуття членства в НАТО на перспективу. Реферат 13.05.2011
13
Проблема регіональної безпеки України на шляху до Північноатлантичного Альянсу. Реферат 13.05.2011
14
Євроатлантична інтеграція України у внутрішньому вимірі. Реферат 13.05.2011
15
Міжнародна економічна інтеграція. Реферат 13.05.2011
16
Сучасне світове господарство: суть та структура. Реферат 13.05.2011
17
Світовий ринок озброєнь: статус України. Реферат 13.05.2011
18
Форми міжнародних економічних відносин: міжнародна торгівля. Реферат 13.05.2011
19
Міжнародні валютні відносини: суть та інструменти регулювання. Реферат 13.05.2011
20
Міжнародні розрахунки та світова валютна система. Реферат 13.05.2011