21
Українці в Криму (XV - початок XX ст.). Реферат 03.04.2013
22
Магдебурзьке право як феодальне міське право. Реферат 03.04.2013
23
Радянсько-німецький пакт Молотова-Ріббентропа. Реферат 03.04.2013
24
Проголошення незалежності України. Реферат 03.04.2013
25
Початок перебудовчих процесів. Реферат 03.04.2013
26
"Руська трійця": М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький. Реферат 03.04.2013
27
Дмитро Іванович Корибут-Вишневецький як історична постать. Реферат 03.04.2013
28
Селянсько-повстанський рух в Україні: армія Н. Махна. Реферат 03.04.2013
29
Розклад Червоної армії, падіння радянської влади. Реферат 03.04.2013
30
Загарбання українських земель у 14-16 століттях. Реферат 03.04.2013
31
Українська державність: основні етапи розвитку. Реферат 29.03.2013
32
Українські землі після монголо-татарських навал. Реферат 29.03.2013
33
Україна на рубежі 1980-1990 рр.: господарство. Реферат 29.03.2013
34
Революційний процес в Україні: період мирного розвитку. Реферат 29.03.2013
35
Наростання внутрішньої нестабільності у країнах Східної Європи. Реферат 29.03.2013
36
Відносини усередині радянського блоку. РЕВ і ОВД. Реферат 29.03.2013
37
Встановлення комуністичних режимів. Реферат 29.03.2013
38
Північно-Східна Русь та монголо-татарське ярмо. Реферат 29.03.2013
39
Гетьманський період: освіта в Україні. Реферат 29.03.2013
40
Середній клас в Україні. Реферат 29.03.2013