Україна за часів незалежності. Реферат

Україна в умовах незалежності. Нові тенденції в культурному і духовному житті. Зміни в системі освіти

Україна в умовах незалежності

Головні завдання

Формування органів державної влади

Створення національної економіки

Відродження національної культури

Становлення України як суверенної держави на міжнародній арені

 

Як відбувалося вирішення головних завдань України в умовах незалежності, які успіхи були досягнуті, в чому полягали труднощі становлення незалежної держави ви дізнаєтесь з таблиць, які вміщено далі.

Формування органів державної влади незалежної України (1991-1994 рр.)

У відповідності з Декларацією про державний суверенітет, Україна - демократична держави, влада в якій здійснюється за принципом її розподілу на три гілки:

 • законодавчу;
 • виконавчу;
 • судову.

Законодавча влада України - Верховна Рада. До 1994 р. продовжувала роботу Верховна Рада, обрана ще в 1990 р В 1994 р. було обрано нову Верховну Раду. В Верховній Раді більшість депутатів складали члени КПУ (В 1991 р. КПУ було заборонено на підставі звинувачення у причетності до заколоту, але в 1993 р. була створена нова КПУ, яку очолив П. Симоненко).

Виконавча влада України - Кабінет Міністрів на чолі з Прем'єр-міністром. Виконавчу владу призначає Президент за згодою Верховної Ради. Виконавча влада за період з 1991 по 1994 pp. кілька разів змінювалась, а в 1993 р. вся повнота виконавчої влади за рішенням Верховної Ради була надана Президенту України Л. Кравчуку. Л. Кравчука було обрано Президентом України загальнонародним голосуванням 1 грудня 1991 р.

В 1992-1994 р у всіх областях, містах Києві, Севастополі було введено посаду представників Президента - вищих посадових осіб виконавчої влади.

Судова влада України - система судів, що контролювалась Генеральною прокуратурою, потребувала реформування, але здійснити реформу судової системи не вдалося.

В 1991-1992 p. було законодавче оформлено процес створення національної армії, а також Служби безпеки, органів і військ внутрішньої служби, Національної гвардії, прикордонної варти.

В 1994 р. Президентом України було обрано Л. Кучму. В 1992-1993 p. Л. Кучма був Прем'єр-міністром. Після відставки з поста Прем'єр-міністра він очолював Раду промисловців і підприємців України.

Формування органів державної влади відбувалося в демократичних умовах:

Вибори Президента і Верховної Ради здійснювались на альтернативній основі, були загальними, рівними, таємними.

В засобах масової інформації широко висвітлювались всі питання, що були пов'язані з формуванням органів державної влади.

Нові тенденції в культурному і духовному житті

Наприкінці 80-х - на початку 90-х років культура вперше за більш аніж 70 років позбулася ідеологічного підпорядкування комуністичній партії. Це створювало умови для національного відродження у сфері культури.

Але економічна криза 90-х років, зменшення можливостей державної підтримки культури поставили її в принизливу залежність від приватного комерційного фінансування. Ситуація, що склалася в культурному і духовному житті суспільства, є тривожною. Вона вимагає невідкладних заходів по створенню належних умов для подальшого розвитку культури України. Перш за все, мова йде про створення необхідної матеріальної бази, без якої унеможливлюється культурний поступ суспільства.

Попри всі економічні негаразди, політичну боротьбу в українській культурі 80 - 90-х років спостерігаються певні позитивні зміни. На цих нових явищах і тенденціях, що за ними стоять, слід зупинитися докладніше:

 • Утвердження принципів плюралізму в культурі.
 • Звільнення культури від диктату комуністичної ідеології. Свобода духовного розвитку людини.
 • Різноманітність художньої творчості, духовного життя суспільства.
 • Визнання новаторських форм у мистецтві – авангардизму.
 • Національне відродження культури.
 • Ліквідація "білих плям" української історії, культури.
 • Повернення читачам раніше заборонених творів (наприклад, романів В. Винниченка, драм М. Куліша, оповідань М. Хвильового, поезії Є. Плужника та ін.).
 • Визнання творчості багатьох майстрів мистецтва (наприклад, художника Г. Синиці, композиторів Г. Таранова, І. Белзи та багатьох інших).
 • Українізація.
 • Розширення сфери вжитку української мови.

Зміни в системі освіти

Зміни в системі шкільної освіти

В 1988 р. розпочався і продовжується до нині процес реформування системи освіти на принципах демократизації усього навчально-виховного процесу.

Створення навчальних закладів нових видів: ліцеїв, гімназій, шкіл з поглибленим вивченням певних дисциплін, приватних шкіл.

В навчальному процесі почали використовуватись різноманітні підручники і програми.

Зміни в діяльності ВУЗів

Відкриття нових ВУЗів (найбільш авторитетний серед них - Києво-Могилянська академія).

Відкриття комерційних ВУЗів.

Введення платного (контрактного) прийому на навчання.

Введення системи державного ліцензування ВУЗів (надання права на освітянську діяльність) і акредитація (визначення рівня освітньої діяльності ВУЗу).

Гуманізація освіти (зміни у викладанні суспільних наук за обсягом, формою, змістом з метою прилучення студентів до загальнолюдських цінностей).

 


06.04.2013

Загрузка...