Загрузка...

Поняття звіту про виконання бюджету та його аналіз. Реферат

Оформлення звіту про виконання Державного бюджету здійснюється згідно з правилами, які затверджені Законом "Про бюджетну систему", та іншими законодавчими актами. Президент представляє звіт на засіданні Верховної Ради. На сесії з питання про виконання Державного бюджету України доповідає міністр фінансів

Звітність про виконання Державного бюджету готують органи Державного казначейства.

Звіт по видатках Державного бюджету органи Державного казначейства складають на підставі:

  • аналітичного обліку фінансування Головного розпорядника коштів, який ведеться в книзі 3-ф; звітів Головного розпорядника коштів;
  • даних установ банку про залишки коштів Державного бюджету на рахунках розпорядника коштів та органів Державного казначейства.

Звіт про виконання Державного бюджету складає центральний апарат Державного казначейства (Міністерство фінансів). Звіт про виконання Державного бюджету подає Президент України Верховній Раді у вигляді письмового звіту. До звіту додаються пояснення по всіх відхиленнях від затвердженого Закону про Державний бюджет України по доходах і видатках.

Оформлення звіту про виконання Державного бюджету здійснюється згідно з правилами, які затверджені Законом "Про бюджетну систему", та іншими законодавчими актами. Президент представляє звіт на засіданні Верховної Ради. На сесії з питання про виконання Державного бюджету України доповідає міністр фінансів.

Протягом двох тижнів після цього постійні комісії розглядають звіт і готують висновки. Звіт про виконання Державного бюджету повинен бути розглянутий не пізніше 1 травня. На засіданні Верховної Ради заслуховуються висновки постійної комісії з питань бюджету та інших постійних комісій. Після розгляду Верховна Рада затверджує звіт про виконання Державного бюджету. Постанова Верховної Ради про звіт про виконання Державного бюджету України публікується в засобах масової інформації.

Звіт про виконання республіканського бюджету АРК. і місцевих бюджетів складають відповідні фінансові органи. Постійні комісії Верховної Ради АРК. і відповідних Рад народних депутатів розглядають звіти і готують заключення та подають їх на затвердження. Звіти затверджують Верховна Рада АРК. і відповідні Ради народних депутатів. Рішення публікуються для загального ознайомлення.

Звіт про виконання Зведеного бюджету України готує центральний апарат Державного казначейства на підставі звітів про виконання всіх бюджетів, які діють у державі. Зведений бюджет надсилають до Верховної Ради. Загальні показники публікуються.

Порівняльна характеристика виконання бюджету за роками з 2004-2006

Згідно звіту "Про виконання державного бюджету України" за 2004=2006 роки (Додатки 2,3, 4) бачимо, що станом на 1 січня 2007 року видатки на оплату праці з нарахуваннями та енергоносії профінансовано на 100 відсотків (у 2004-2006роках).

Станом на 1 січня 2007 року видатки на оплату праці з нарахуваннями та енергоносії профінансовано на 100 відсотків.

Видатки загального фонду державного бюджету за 2005 рік становили 93 млрд гривень, або 98,7 відсотка бюджетних призначень (на 1,2 млрд гривень менше). При цьому за виключенням списаних без бюджетних призначень коштів за рішенням суду як додаткової дотації місцевим бюджетам за 2004 рік у сумі 971,3 млн гривень виконання видатків загального фонду державного бюджету становить 97,7 відсотка затверджених обсягів.

Водночас, згідно із звітом за 2005 рік, виділено асигнувань за цей період у сумі 93,6 млрд гривень, що на 0,6 млрд гривень більше касових видатків.

Зазначене свідчить, що продовжує зберігатися неефективний обтяжливий порядок казначейського виконання бюджету за видатками, згідно з яким додатково до розпису бюджету та планів асигнувань Державним казначейством України запроваджено процедури направлення та виділення асигнувань головним розпорядникам коштів із створенням відповідних казначейських рахунків, що не визначено базовим бюджетним законодавством і реально стримує процес своєчасного здійснення платежів на підставі взятих бюджетних зобов'язань, призводить до значного накопичення залишків коштів на рахунках розпорядників та неефективного їх управління, а також значно ускладнює процес виконання бюджету.

Неповне та несвоєчасне проведення запланованих видатків призвело до погіршення платіжної дисципліни. За звітними даними, кредиторська заборгованість бюджетних установ по загальному фонду державного бюджету збільшилася протягом звітного періоду на 0,2 млрд гривень і на 1 січня 2006 року становила 1,2 млрд гривень.

Виконання місцевих бюджетів у минулому році виявило наявність актуальних проблем, зокрема: спостерігається подальше зростання показників частки захищених статей видатків місцевих бюджетів (порівняно з 2004 роком цей показник зріс на 5,5 відсотка); понад третини власних доходів місцевих бюджетів спрямовується на здійснення видатків, пов'язаних з виконанням делегованих державою повноважень

Таблиця 2.1. Звіт про виконання Державного бюджету України Апарату Верховної Ради України (загальний фонд) за 2004-2006 роки за видатками

 

2006 рік,

тис. грн.

2005 рік

тис. грн

2004 рік

тис. грн

Апарат Верховної Ради України

563006,4

455058,8

327240,0

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

347561,3

276826,4

151379,7

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

98655,2

76780,5

47152,9

Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України

1802,3

4100,0

1600,0

Візити народних депутатів України за кордон

6770

9000,0

9000,0

Обслуговування діяльності Верховної Ради України

60269,2

56642,0

38996,3

в тому числі на розробку методів та інформаційно-програмних засобів лінгвістичної підтримки та експертизи законодавчих процесів

1500

1850,0

6217,6

Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади

14162

6217,6

4700,0

Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України

4730

4700,0

6217,6

Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення

20527,8

12551,7

5490,6

Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче"

6328,6

7490,6

750,0

Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України

2200

750

40000,0

 

З даної таблиці видно, що видатки з бюджету на утримання Апарату Верховної ради України у 2006 році (на загальний фонд) зросли в порівнянні з 2004 роком, на 235766, 4тис. грн.. Зокрема, витрати на обслуговування Верховної ради України значно зросли у 2006р. більш ніж на 20 тис. грн.


10.04.2011

Загрузка...