Розрахунок економічного ефекту. Реферат

У рефераті наведено розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації системи аспірації повернення повітря в розподільну коробку

Автоматизація є важливою умовою для сучасного підприємства. Автоматизовані підприємства мають велику перевагу над неавтоматизованими. Автоматизація може проводитись у двох напрямках: комплексна і часткова. Якщо підприємство відноситься до комплексно автоматизованого, то йому забезпечений успіх.

Як доведено на практиці, автоматизація суттєво знижує витрати на енергетичні ресурси, а це ознака великої економії коштів, що є дуже вигідним як для великого так і для малого підприємства. Також за рахунок автоматизації значно збільшуються об'єми продукції, що виготовляється на підприємстві і її собівартість.

За рахунок автоматизованих систем, людина звільняється від важкої роботи, а також роботи у шкідливих для життя середовищах. Людина вже не виконує роботи вручну, а тільки контролює виконання цієї роботи автоматизованим механізмом. Здебільшого процес контролю автоматизованої системи здійснюється на безпечній для людини відстані.

В будь-якому випадку автоматизація є вигідною для підприємства, але необхідно врахувати витрати на впровадження автоматизації, і за який час ці витрати окупляться.

Проведемо автоматизацію регульованої аспіраційної системи з змінним розрідженням у колекторі на даному підприємстві ввівши такі засоби автоматизації: лампа сигнальна (4 шт.), контакт (45 шт.), перемикач багато контактний (4 шт.), універсальний перемикач (1 шт.), реле (10 шт.), запобіжники (4 шт.). Монтаж буде здійснюватись двома робітниками IV розряду. Монтажних матеріалів буде використано на загальну суму 47,5 грн. Після цього ми отримаємо економію електроенергії.

Отже, з цих даних видно, що автоматизація регульованої аспіраційної системи з змінним розрідженням у колекторі на даному підприємстві буде вигідною.

Розрахунок витрат на проведення автоматизації виробництва. В даному розділі курсової роботи необхідно врахувати вартість усіх витрат, пов'язаних з проведенням автоматизації виробництва: вартість засобів автоматизації і монтажних матеріалів, суму амортизації і витрат на поточний ремонт, вартість електроенергії, суму заробітної плати, відрахувань на соціальне страхування, а також, визначити економічний ефект.

Таблиця 1. Розрахунок вартості засобів автоматизації.

№ п/п

Назва обладнання

 

Один, вимір.

Кількість

Ціна, грн.

Вартість, грн.

 

1

2

3

4

5

6

1

Лампа сигнальна

шт.

4

1,4

5,6

2

Контакт

шт.

45

2,8

126

3

Перемикач багато контактний

шт.

4

35

140

4

Універсальний перемикач

шт.

1

0,7

0,7

5

Реле

шт.

10

8,4

84

6

Запобіжники

шт.

1

11,2

11,2

 

Всього

 

 

 

367,5

 

Таблиця 2. Розрахунок вартості монтажних матеріалів.

№ п/п

Назва матеріалів

Один, вимір.

Кількість

Ціна, грн.

Вартість, грн.

1

2

3

4

5

6

1

Електропривід

м

5

1,5

7,5

2

Ізоляційна стрічка

м

10

2,5

25

3

Кріплення

м

15

1,00

15

 

Всього

 

 

 

47,5

 

 

Таблиця 3. Розрахунок вартості електроенергії.

№ п/п

Назва

Один, вимір.

Кількість

Ціна, грн.

Вартість, грн.

1

2

3

4

5

6

1

Електроенергія силова

кВт/год.

20,16

0.33

6,65

 

Розрахунок заробітної плати робітників, зайнятих встановленням засобів автоматизації. Встановлення засобів автоматизації буде здійснюватись двома робітниками IV розряду, які затратить на ці роботи 120 людино-годин.

Заробітну плату розраховую по почасовій системі:

з = тф-тссер,

їхня середня ставка становитиме 3,20 грн.

Отже, заробітна плата буде:

3 = 120-3,20 = 384 (грн.).

Розрахунок відрахувань на соціальне страхування.

Суму відрахувань на соціальне страхування вираховую, виходячи із ставки 37,5% від фонду оплати праці.

5 = 384-0,375 = 144 (грн.).

Розрахунок загальновиробничих витрат.

Загально виробничі витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва, по даних підприємства приймаються в розмірі 30-40% витрат від фонду оплати праці:

355 = 384-0,4 = 153.6 (грн.).

Таблиця 4. Розрахунок суми витрат на автоматизацію.

№ п/п

Назва витрат

Сума, грн.

1

2

3

1

Вартість засобів автоматизації

367,5

2

Вартість монтажних матеріалів

47,5

5

Вартість електроенергії

6,65

6

Зарплата

384

7

Відрахування на соцстрах

144

8

Загальновиробничі витрати

153,6

9

Інші витрати

33,1

 

Всього

1136,35

 

 

Розрахунок економії від впровадження автоматизації.

В загальному випадку автоматизація виробництва може привести до наступних результатів:

  • росту продуктивності праці, збільшення обсягу виробництва продукції, покращення її якості;
  • економії витрат на електроенергію;
  • покращення умов праці - зменшення чисельності персоналу від стомлюючої або тяжкої фізичної праці та роботи в небезпечних або шкідливих для здоров'я умовах;
  • до спрощення технологічних схем, зменшення витрат на виробництво.

В даному випадку в після автоматизації, зменшення працівників немає, але є зменшення споживання електроенергії двигунами. Отже, в даному випадку економії по фонду оплати праці не буде але буде економія по витраті коштів на електроенергію.

Розраховую витрати на електроенергію до автоматизації:

3 • 93,96 • 12 • 0,33 = 1116,24 (грн.).

Після автоматизації:

1200 • 0,33 = 396 (грн.).

Економія витрат на електроенергію:

1116,24-396 = 720,24 (грн.)

Загальна сума економії:

720,24 (грн.).

Розрахунок економічної ефективності від впровадження автоматизації

Термін окупності витрат, пов'язаних з впровадженням автоматизації.

Термін окупності витрат буде:

Ток = 1135,35/720,24 = 1,58 (р.).

Коефіцієнт економічної ефективності:

Т = 720,24/1136,35 = 0,63

Висновок про економічну доцільність проекту автоматизації. В результаті автоматизації регульованої аспіраційної системи з змінним розрідженням у колекторі, було впроваджено засоби автоматизації, які дозволяють автоматично контролювати виробничий процес.

В результаті досягнуто економії по затратах на електроенергію.

Порівнюючи фактичний термін окупності 1,58 року з нормативним 6,7 року і фактичний коефіцієнт економічної ефективності 0,63 з нормативним 0,15 можна зробити висновок, що даний проект автоматизації є економічно доцільним.

Література

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 p. № 436-IV.

2. Закон У країни "Про власність" від 26 березня 1991 р.

3. Закон України "Про інвестиційну діяльність".

4. Закон України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 р.

5. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1997р.

6. Закон України "Про підприємництво".

7. Закон України "Про підприємства в Україні".

8. Закон України "Про господарські товариства".

9. Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 19 лютого 1997р.

10. І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. І. Хопчан. Економіка підприємства. Львів, 1998.

11. Економіка підприємства. За редакцією С. Ф. Покропивного- К, "Хвиля- прес", 1995.

12. 3а редакцією проф. Мочерного С. В. Основи економічної теорії, Тернопіль, АТ "Гарнекс", 1993.

13. Экономика лесообрабатывающей промишленности, И. С. Прохорчук, М., "Лесная промышленность", 1985.

14. Економіка підприємства. Підручник за ред. Покропивного С. Ф. К. КНЕУ, 2001.

15. Економіка підприємства. Підручник за ред.. Петровича И. М. Львів, "Магнолія плюс", 2004.

16. Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика. Навчальний посібник. К. "Вікар", 2001.

17. Сідун В. А., Пономарьова Ю. В. Економіка підприємства. Навчально-методичний посібник для проведення практичних і семінарських занять. Х. ХДУХТ, 2002.

18. Ушакова Н. М., Лігоненко Л. О., Скотнікова М. М., Чаюн І. О. Економіка підприємства: опорний конспект лекцій. К. КНТЕУ, 2002.

19. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник, К. Каравела, 2003.


02.05.2011

Загрузка...