Загрузка...

Непрямі податки: акцизний збір. Реферат

Акцизний збір, так само як і ПДВ, є непрямим податком. Однак при формуванні ціни підакцизного товару, що продається, акцизний збір нараховується раніше, ніж ПДВ і сума нарахованого акцизу включається в оборот для обчислення ПДВ, тобто підакцизні товари оподатковуються двічі: перший раз акцизним збором, другий — ПДВ

Акцизний збір, так само як і ПДВ, включається в ціну товару, що продається, у вигляді надбавки.

Суть акцизного збору як непрямого податку полягає в тому, що він встановлюється у вигляді надбавки до ціни на високорентабельні й монопольні товари, оплачується їх покупцями, сплачується в бюджет продавцями цих товарів.

Порядок обчислення і сплати акцизного збору в Україні регламентується Декретом Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26 грудня 1992 р. з подальшими змінами і доповненнями, внесеними в нього, Законом України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15 вересня 1995 р. та ін.

Відповідно до зазначених директивних документів платниками акцизного збору є всі суб'єкти підприємницької діяльності, що виготовляють і реалізують або імпортують підакцизні товари, а також громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства, які ввозять (пересилають) підакцизні товари на митну територію України.

До платників акцизного збору належать:

 • суб'єкти підприємницької діяльності, а також їх філії, відділення — виробники підакцизних товарів (надавачі послуг) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини;
 • нерезиденти, які виготовляють підакцизні товари (послуги) на митній території України безпосередньо або через постійні представництва чи прирівняних до них осіб;
 • будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, які імпортують на митну територію України підакцизні товари, незалежно від наявності внесених у них іноземних інвестицій;
 • фізичні особи — резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересилають) підакцизні речі або предмети на митну територію України у вигляді супроводжувального або несупроводжувального багажу, а також фізичні особи, які одержують підакцизні товари, переслані із-за митного кордону України у вигляді поштових чи інших відправлень, в обсягах або за вартістю, що перевищують визначені митним законодавством норми безмитного перевезення (пересилання) для таких фізичних осіб;
 • юридичні або фізичні особи, які купують (одержують в інші форми володіння) підакцизні товари у податкових агентів.

При цьому під податковим агентом розуміється суб'єкт підприємницької діяльності, створений у вигляді підприємства з іноземними інвестиціями, що уповноважений здійснювати нарахування та стягнення акцизного збору з його платників, а також вносити суми акцизного збору, стягнуті з платників цього збору, у бюджет.

Податковим агентом вважається також уповноважений державний орган, що здійснює продаж підакцизних товарів, вилучених з вільного обігу або конфіскованих у випадках, передбачених законодавством.

Податковий агент не є платником акцизного збору, але це особа, уповноважена законодавством нараховувати, стягувати акцизний збір з його платників та вносити його в бюджет.

     

До об'єктів обкладання акцизним збором згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" належать:

 • обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) шляхом їх продажу, обміну на інші товари (продукцію, роботи, послуги), безкоштовного передавання товарів або з частковою їх оплатою;
 • обороти з реалізації товарів (продукції) для власного споживання, промислової переробки (крім оборотів з реалізації для виробництва підакцизних товарів), а також для своїх працівників;
 • митна вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться, пересилаються) на митну територію України, у тому числі в межах бартерних (товарообмінних) операцій або без оплати їх вартості чи з частковою оплатою.

При продажу підакцизних товарів (продукції) податковими агентами об'єктом оподаткування є обороти з реалізації:

 • вироблених на території України товарів (продукції) або робіт;
 • імпортованих (ввезених, пересланих) на митну територію України товарів (продукції), але не менше від митної вартості таких підакцизних товарів (продукції) з урахуванням сум сплаченого (нарахованого) ввізного (імпортного) мита.

Законом України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" визначено, що до об'єктів оподаткування належать також:

 • обороти з реалізації вироблених на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів шляхом їх продажу, обміну на іншу продукцію (товари, роботи, послуги), безоплатного передавання, з частковою оплатою, а також на умовах комісії, консигнації;
 • обороти з реалізації (передавання) алкогольних напоїв та тютюнових виробів для власного споживання і промислової переробки;
 • вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, виготовлених українськими виробниками на давальницьких умовах;
 • митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на територію України, включаючи виготовлені за межами митної території України з давальницької сировини, ре-імпортовані, а також митна вартість продукції, яка повертається на митну територію України із зони митного контролю, перерахована у валюту України за валютним курсом НБУ, що діяв на дату митного оформлення товарів, з урахуванням фактично сплачених сум митних зборів та мита.

Акцизним збором не обкладаються такі операції:

 • продаж підакцизних товарів на експорт за іноземну валюту;
 • продаж легкових автомобілів спеціального призначення для інвалідів, вартість яких оплачують органи соціального забезпечення, а також легкових автомобілів спеціального призначення (швидка медична допомога, міліція, пожежна тощо) за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 • вартість підакцизних товарів, що провозяться через територію України транзитом;
 • оборот з реалізації спирту етилового, що використовується на виготовлення лікарських засобів і ветеринарних препаратів;
 • митна вартість ввезених і конфіскованих на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, щодо яких не визначено власника, а також тих, які перейшли у власність держави за правом успадкування;
 • митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що перевозяться через територію України транзитом;
 • митна вартість імпортованої сировини або обороти з реалізації (передавання) української сировини, яка ввозиться або використовується для виробництва підакцизних товарів;
 • вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що експортуються за межі митної території України за іноземну валюту за умови надходження цієї валюти на валютний рахунок підприємства;
 • митна вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться (пересилаються) фізичними особами на територію України в межах норм, визначених законодавством України для безмитного ввезення цих видів товарів;
 • митна вартість зразків алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ввезених на територію України з метою показу або демонстрації, якщо вони залишаються власністю іноземних юридичних осіб і їх використання на території України не має комерційного характеру. При цьому зразки алкогольних напоїв і тютюнових виробів, ввезені в Україну і призначені для демонстрації під час проведення виставок, конкурсів, семінарів тощо, пропускаються через митний кордон за рішенням митного органу в достатній кількості з урахуванням мети переміщення. Крім того, Законом України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них" від 24 травня 1996 р. № 216 до 1 січня 2007 р. від обкладання акцизним збором звільнено обороти з реалізації легкових, вантажопасажирських автомобілів і мотоциклів, які виробляються українськими підприємствами всіх форм власності. Передбачені законом пільги поширюються на обороти з реалізації транспортних засобів, які виготовляються на українських підприємствах з імпортних та вироблених в Україні комплектуючих за умови річного обсягу виробництва не менше 1000 автомобілів і 1000 мотоциклів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Встановлено, що комплектуючі, з яких на українських підприємствах виробляються зазначені в законі транспортні засоби, акцизним збором не обкладаються.

Законом України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію) " від 11 липня 1996 р. № 313 від обкладання акцизним збором звільнено обороти з реалізації (митну вартість) одягу, виготовленого з відходів натуральної шкіри.

Обчислення акцизного збору передбачає визначення оподатковуваного обороту. Оподатковуваним оборотом є вартість підакцизних товарів, що продаються, виходячи з відпускних цін без акцизного збору.

Крім оподатковуваного обороту для обчислення акцизного збору необхідні його ставки за підакцизними товарами.

Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору в Україні встановлюються Верховною Радою України. При цьому ставки встановлюються або у відсотках до обороту з продажу, або в абсолютних величинах з одиниці товару, що продається, і є єдиними на всій території України для товарів як вітчизняного виробництва, так і для імпортованих. За окремими видами товарів ставки з одиниці товару, що продається, встановлюються в євро з перерахунком обчисленої суми акцизного збору в національну валюту за курсом НБУ, що діяв на перший день кварталу, в якому здійснюється продаж товару, і залишається незмінним протягом всього кварталу.

Акцизний збір обчислюється виходячи з обсягів проданих товарів (оподатковуваного обороту) і встановлених ставок.

Сума акцизного збору, що підлягає сплаті в бюджет, визначається платниками самостійно множенням обсягу відповідних видів товарів (оподатковуваного обороту), що продаються, на встановлені ставки.

Обчислені суми акцизного збору сплачуються в бюджет у такі строки:

 • підприємствами-виробниками, що продають алкогольні напої, включаючи спирт харчовий або етиловий, пиво, — на третій день після здійснення обороту з продажу;
 • підприємствами-виробниками, що продають тютюнові вироби, — щомісяця до 16 числа наступного за звітним місяця виходячи з фактичного обороту продажу тютюнових виробів за минулий місяць;
 • власниками (замовниками) алкогольних напоїв, включаючи спирт питний або етиловий, пива і тютюнових виробів, виготовлених на території України з використанням давальницької сировини, — не пізніше від дня одержання готової продукції;
 • платниками акцизного збору, крім зазначених у п. 1-3, упродовж 10 календарних днів, наступних за останнім днем подання розрахунку акцизного збору. У такий самий строк сплачується в бюджет різниця між сумами акцизного збору, нарахованими за місячним розрахунком, і сумами акцизного збору, сплаченими в межах звітного періоду, а також платежами, сплаченими згідно з п. 1 і 3.

Фізичні особи, які ввозять на митну територію України алкогольні напої та тютюнові вироби в обсягах, що підлягають обкладанню ввізним митом, сплачують акцизний збір під час митного оформлення товарів на підставі вантажної митної декларації з пред’явленням товарних чеків, а в разі їх відсутності виходячи з індикативних цін.

Датою виникнення податкових зобов’язань з продажу підакцизних товарів вважається та, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що настала раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок підприємства — платника акцизного збору як оплата товарів (продукції), що продаються, а в разі продажу товарів за готівку — дата оприбуткування грошей у касі платника акцизного збору, або дата відвантаження (передавання) товарів (продукції).

Сплата акцизного збору в бюджет за алкогольні напої і тютюнові вироби має певні особливості. Так, акцизний збір за алкогольні напої і тютюнові вироби сплачується шляхом придбання продавцями цих товарів марок акцизного збору.

Марка акцизного збору — це спеціальний паперовий знак, що наклеюється на алкогольні напої і тютюнові вироби для підтвердження сплати акцизного збору.

Марки акцизного збору продаються державними податковими органами України.

Придбані марки акцизного збору використовуються виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів для маркування цих видів продукції.

Українські підприємства-виробники, що є платниками акцизного збору, щомісяця не пізніше 20 числа наступного за звітним місяця складають і подають до державних податкових адміністрацій за місцем розташування (реєстрації) розрахунок суми акцизного збору за встановленою формою за минулий місяць, складений виходячи з фактичних обсягів і цін реалізації. Форма розрахунку наведена в табл. 4.4.

Обчислена підсумкова сума акцизного збору зменшується на суми, сплачені протягом місяця авансовими платежами і різниця вноситься в бюджет протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подання розрахунку.

Відповідальність за виконання правил маркування встановлених видів підакцизних товарів, правильність обчислення і своєчасність сплати акцизного збору несуть платники цього податку. Так, за несвоєчасну реєстрацію юридичні особи і підприємці як платники акцизного збору платять штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі виявлення внаслідок перевірки недоплати суми акцизного збору юридичні особи і підприємці платять у бюджет штраф, який дорівнює однократному розміру донарахованої суми платежу. За ці самі порушення протягом року після попередньої перевірки з порушників утримується штраф у двократному розмірі донарахованої суми платежу.

За неподання або несвоєчасне подання податковим органам декларацій, розрахунків або інших документів, необхідних для розрахунку податків і платежів, до винуватців застосовується фінансова санкція в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок.

У разі невчасної сплати акцизного збору платнику нараховується пеня в розмірі 120% річних від облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу.

Література

 1. Господарський кодекс України. — К: Кондор, 2003.
 2. Закон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р. // Голос України. — 1991. —24 квіт.
 3. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. // Голос України. — 1991. — 11 листоп.
 4. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991 р. // Голос України. — 2001. — 23 січ.
 5. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. // Голос України. — 1991. — 21 листоп.
 6. Закон України "Про систему оподаткування" від 18 лютого 1997 р. // Голос України. — 1997. — 25 берез.
 7. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"" від 22 травня 1997 р. // Голос України. — 1997. — 19 черв.
 8. Закон України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір"" від 18 листопада 1999 р. // Голос України. —1999. — 14 груд.
 9. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996-XIV // Голос України. — 1999. — 7 верес.
 10. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" від 2 березня 2000 р. // Голос України. — 2000. — 1 квіт.
 11. Закон України "Про Державний бюджет України на 2003 р.".
 12. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю"" від 19 вересня 1996 р. // Голос України. — 1996. — 17 жовт.


01.05.2011

Загрузка...