Українське ділове мовлення. Реферат

Бесіда, ведення дискусії. Поняття про діловий стиль. Особливості усного ділового мовлення

Бесіда, ведення дискусії

Бесіда звичайно проводиться двома чи невеликою кількістю учасників і охоплює порівняно невелике коло питань.

Ділова бесіда буде мати позитивний результат лише за умов уважного сприйняття співрозмовниками точки зору й доказів свого партнера, висловлених по суті, із відповідною тактовною реакцією щодо отриманої інформації.

Можна виділити такі основні фази ділової бесіди:

  • установлення часу й місця зустрічі (на нейтральній, своїй, чужій території);
  • спосіб вступу в контакт, початок розмови (на своїй території ініціатива господаря, а нейтральній - ініціатива належить тому, хто прийшов першим: це вітання, початкові жести і фрази для мобілізації уваги);
  • формулювання конкретної мети зустрічі (проблема чи завдання);
  • обмін предметними пропозиціями і відпрацювання рішень (оцінка пропозицій та ухвалення чи не ухвалення рішення за кожним пунктом);
  • фіксування остаточної домовленості й вихід із контакту, закінчення розмови (підведення підсумків бесіди, фіксування зобов'язань).

Кожна із цих фаз має основний принцип, відповідно до якого треба діяти співрозмовникові, щоб домогтися позитивного результату.

Поняття про діловий стиль

Діловий стиль - функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, у сфері управління.

Призначення - регулювати стосунки у зазначених вище сферах

     

Має підстилі: законодавчий, дипломатичний, юридичний, адміністративний.

Особливості усного ділового мовлення

Найпоширеніша форма усного ділового мовлення - телефонна розмова. Вона має бути економною в одержанні і передачі інформації.

Ставляться такі вимоги:

  • чіткість, чистота дикції.
  • стислість висловлення
  • середній за силою голос.
  • середній темп мовлення
  • спокійний, ввічливий тон мовлення.

Культура ділового мовлення вимагає від мовців загальної культури, інтелігентності, ввічливості, знання і використання норм літературної мови.


19.09.2011

Загрузка...