Писемне ділове мовлення, культура діловодства. Реферат

Поняття про документ і культуру діловодства. Риси ділового стиля. Писемне ділове мовлення, специфіка

Поняття про документ і культуру діловодства

Документ - це засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності і розумову діяльність людини.

Документ - це будь-яке офіційне свідчення, доказ достовірності дії, предмета, поняття.

Документ має правове і господарське значення, може бути письмовим доказом, джерелом відомостей довідкового характеру.

Документи відтворюють факти діяльності установи, підприємства. Управлінській документ містить інформацію, що виникла і використовувалася в галузі управління.

Таким чином, документ - це носій інформації.

Документ повинен:

 • видаватися повноважним органом-особою відповідно компетенції;
 • не суперечити законодавству;
 • бути відредагований і оформлений;
 • складений за встановленою формою;
 • бути достовірним, базуватися на фактах.

Діловодство - це діяльність, яка охоплює документування і організацію роботи з док-ми в процесі здійснення управлінських функцій. Діловодство є важливою складовою частиною роботи кожної організації. У процесі діловодства беруть участь всі працівники апарату управління: створюють їх, забезпечують передачу, інші керуються ними

     

Риси ділового стиля

Це стиль, який задовольняє потреби суспільства у документному оформленні ділових стосунків, офіційної сфери спілкування, різних актів державного, суспільного, політичного, економічного життя.

Риси:

 • Стислість і уніфікованість. Забезпечується використанням кліше - усталених словесних форм, закріплених за певними ситуаціями.
 • Розташування поданого матеріалу. Закріплення певного місця за окремими частинами матеріалу.
 • Точність формулювань - гранична чіткість висловлюваної думки.
 • Логічність і обґрунтованість викладу.

Писемне ділове мовлення, специфіка

Це мовлення, зафіксоване на папері. Характер писемного мовлення в першу чергу визначається відсутністю співрозмовника в момент висловлення думки. Одиницею п. м. є текст, який членується на абзаци, речення в яких перебувають в тісних смислових та граматичних зв'язках між собою.

Писемне ділове мовлення є вторинним відносно усного мовлення.

Писемне мовлення фіксується графічними знаками й сприймається зором. Графічні знаки - різноманітні: знаки алфавітів різних мов, цифри, умовні позначки, малюнки і графіки.

Писемне мовлення дає можливість зафіксувати висловлення, забезпечити збереження і відтворення мовлення у просторі і часі.

Писемне мовлення - монологічне.

В ділових паперах проявляється такі риси, як традиційність і консерватизм, а також правила побудови ділових паперів, правила вживання стійких словосполучень, …

У писемному мовленні особливо чітко проявлялися диференціація текстів за сферами спілкування. Деякі тексти існують лише в п. м. - накладні, розписки, квитанції…

Здатність бути відтвореним у живій звуковій формі. (Яке не завжди буває точною копією писемного тексту.)

Писемне ділове мовлення:

 • Чітке дотримання прийнятих норм ділового спілкування (будова, набір реквізитів, правильне використання слів - рекомендуємо, наказую, доповідаю, гарантуємо, прошу, ухвалити…).
 • Дотримання норм літературної мови, вживання зрозумілих, найбільш переконливих слів, уникнення русизмів.
 • Відповідність мовних засобів їх стильовому призначенню (утримання розмовних, просторічних, діалектних слів).
 • Логічність формування думки, чіткість і послідовність викладу, членування тексту відповідно до будови ділового паперу.
 • Стислість вираження думки, строга відповідність слова його значенню, об'єктивність викладу фактів.


19.09.2011

Загрузка...