Загрузка...

Особливості традиційного мистецтва Японії

Традиційне мистецтво Японії дуже самобутньо і стильне, його філософські принципи, так само як і естетичні переваги і смаки самих японців, досить відмінні як від західних, так і від наших українських, а тому тема ця вимагає деякого пояснення

На формування естетичних принципів японського мистецтва, безсумнівно, вплинуло особливе відношення японців до краси рідної природи, з найдавніших часів яка сприймалася як зроблений божественний утвір. Поклоняючись красі природи, японці намагалися жити в гармонії з нею і поважати її велич.

Особливості природного ландшафту відбилися також і на особливостях національної психології японців. Японія — країна гірська; земель, придатних для життя і землеробства, було мало, люди на них мешкали скучено. Тому в кожен маленький клаптик землі японці вкладали дуже багато праці і сил, усвідомлюючи, що саме на цьому самому п'ятачку жили з покоління в покоління їхні предки і будуть жити їхні нащадки; не покладаючи рук, усупереч руйнівним стихіям японці плекали і прикрашали свій дуже обмежений життєвий простір.

Необхідність поділяти його з великим числом інших людей і неминуча скупченість привели, з одного боку, до твердження строгих правил суспільного поводження і твердої соціальної ієрархії, з іншого боку - до розвитку особливої культури внутрішнього життя, для якого характерні самодисципліна, самозаглибленість, споглядальність і відчуженість. Ці риси відбилися і на специфічній психології традиційного японського мистецтва: воно дуже екологічне і медитативне; у ньому багато уваги приділяється відстороненому поетичному милуванню природними явищами і зміною часів року.

Естетичні принципи японського мистецтва сформувалися під впливом трьох найважливіших релігійно-філософських доктрин, що визначили традиційний світогляд мешканців Країни Висхідного Сонця, — сінтоізму, конфуціанства і буддизму.

Шанування природи як божественного початку вилилося в древню національну релігію японців — сінто, «шлях богів». У древні часи сінтоістські вірування були близькі шаманським культам; японці поклонялися божествам, які керували рухом небесних світил, що уособлювали природні стихії, що жили на гірських вершинах, у морях і ріках, у священних гаях, каменях і стародавніх деревах. У стародавності в кожного клану були свої власні божества-заступники; однак офіційний сінтоістський пантеон склався з божеств-заступників клану, який піднявся, Ямато. Згідно сінтоістським представленням, рід японських імператорів надходить до великої сонячної богині Ама-терасу-но Оомікамі і її правнуку, першого легендарного імператору Дзімму Тенно, посланого на землю керувати людьми країни Ямато. Як імператорські регалії йому були передані древні магічні символи: чарівне зерцало богині Аматера-су, меч, вирізаний богом-громовержцем Сусаноо-но мікото з хвоста восьмиглавого дракону, і яшмове намисто-магатама.

На честь сінтоістського божества будувалися численні храми і кумирні, що розташовувалися, як правило, у лісових хащах і на гірських вершинах. Кожен храм був оточений садком з маленькою водоймою і замшілими каменями, а також джерелом для обмивання рук перед молитвою; храм оточували священні ворота-торії, а дорогу до нього прикрашали численні кам'яні ліхтарі. Сам храм звичайно представляв комплекс невеликих дерев'яних будівель: святилище з галереєю, скарбниці і навіси для підношень богам. Прикладом сінтоістської архітектури може служити комплекс святилища богині Аматерасу в Ісе, де дотепер зберігаються древні регалії японських імператорів.

Легендарна історія Японії, подвиги богів і героїв стали сюжетною основою для багатьох добутків японського образотворчого мистецтва.

Конфуціанство, як і буддизм, прийшло в Японію з Китаю. Під конфуціанством звичайно розуміється традиційна древнєкитайська релігійно-філософська доктрина, що зводила етичні принципи в розряд всесвітніх законів. Згідно конфуціанським канонам, тим, що керує принципом всесвіту, служить Небо, джерело гармонії і порядку. Повноважним представником Неба на землі є імператор, від праведності якого залежить благоденство держави. Від підданих потрібне шанування імператора, строге виконання даних Небом законів і ритуалів і дотримання моральних принципів. Від цього безпосередньо залежить процвітання родини і держави в цілому. Якщо людина не виконує свого боргу перед суспільством і Небом, не дотримує встановлених ритуалів, не виражає належної шановливості до вищестоящого і несправедливий до нижчестоящих, то його карає освітлена Небом влада.

     

У противному випадку саме Небо посилає покарання на всю державу в цілому. Тому кожен член суспільства повинний строго додержуватися свого боргу, знати своє місце в рамках системи і виконувати виходячи з цього обов'язки. Ідеальною людиною з конфуціанської точки зору вважається освічений і шляхетний чоловік, учений-чиновник, радіющий за інтереси своєї держави і безмежно відданий своєму імператорові. У мистецтві, зокрема, у живопису, вираженням конфуціанських естетичних принципів служив ідеалізований природний пейзаж, заснований на законах небесної гармонії, що викликає в глядачі прагнення до досконалості і бездоганності. У Японії такий ідеалізований пейзаж, створений рукою освіченого філософа, називався канга —««живопис у китайському дусі».

Традиційна японська естетика, що сполучить сінтоістські, конфуціанські і буддійські (буддійські філософія і мистецтво будуть розглянуті нижче) ідеали, розробила особливі принципи, розуміння яких є ключем до японського мистецтва. Найважливішими з цих принципів вважаються фурюу, моно-но аваре, вабі-сабі і юген. Поняття фурюу означає піднесений смак, освіченість і розвиненість розуму. Відбулося від китайського фен-лю, буквально — «гарне утворення і манери». У Китаї цей термін характеризував якості конфуціанського вченого-чиновника. У Японії ж поняття фурюу використовувалося більше в естетичному змісті — як принцип височини творів мистецтва і витонченості духу їхніх творців. Особливо це відносилося до пейзажного живопису, садовому мистецтва, архітектури, чайній церемонії й аранжуванню квітів.

Моно-но аваре, «зачарування речей» — естетичний ідеал, який культивувався під час Хейан. У його основі — почуттєве переживання глибинної й ефемерної краси, закладеної як у природі, так і в людській істоті. Це краса сполучена з нальотом поетичного смутку, з насолодою цією минущою красою і преклонінням перед нею. Відтінки змісту слова аваре співзвучно буддійському погляду на життя, на матеріальний світ, як на щось недовговічне, мінливе і сумне по своїй природі.

Принцип аваре означає також тонку, вишукану чутливість людського серця, здатного оцінити й оспівати всю принадність цієї непостійної краси. Цей принцип дуже яскраво виявляється в знаменитих «Записках у головах» Сей Сенагон, придворної дами X в.: «...На тонкому плетінні бамбукових огорож, на застрехах будинків тріпотіли нитки паутин. Росинки були нанизані на них, як білі перлини. Пронизуюча душу краса!» (Переклад зі старояпонского В. Марковой).

«Вабі» — естетичний і моральний принцип насолоди спокійним і неспішним життям, вільним від мирських турбот. Його виникнення зв'язане із середньовічною відшельничеською традицією; означає просту і чисту красу і ясний, споглядальний стан духу. На цьому принципі заснована чайна церемонія, а також вірші еака, ренга і хайку. Слово вабі — похідне від дієслова вабу («бути сумним») і прикметника вабісі («самотній, покинутий»), що використовувався для опису стану душі людини, вигнаної на чужину.

Однак естетична традиція в період Камакура і Мурома переосмислили цей стан у більш позитивному ключі, вважаючи, що усвідомлені бідність і самітність — це найважливіша умова для досягнення волі від матеріальних і емоційних турбот; а порожнеча, відсутність явної краси — це наближення до краси не виявленої, трансцедентальної, і тому більш високої. Це нове розуміння вабі проповідували знамениті майстри чайної церемонії, наприклад, Сен-но Рікю, які прагнули підняти своє мистецтво до рівня справжнього духу Дзен, підкреслюючи, що багатство варто шукати в бідності, а красу — у простоті. Вважається, що суть вабі передає вірш поета Фудзівара-но Садаіе (1162—1241):

Не бачу я навколо
Ні кольору ніжних вишень,
Ні червоних кленів.
Тільки сумовита хатина на порожньому березі ,
У димку осінніх сумерек

Сабі — ще один найважливіший принцип японської естетики, частково синонімічний «вабі», також надходить до одкровень дзен-буддизму, особливо до екзистенціальної самітності кожної людини в космічному холоді нескінченних всесвітів. Дух «сабі» можна зрозуміти, представивши собі зимовий берег із заіндевілим від морозу очеретом. «Сабі» асоціюється також зі старістю, смиренністю і спокоєм. Дух «сабі» дуже яскраво виражений у вірші — хайку Мукаі Кьораі (учня майстра жанру хайку, знаменитого поета Басі):

Два сивих старці
Голова до голови
Любуються кольором вишні

В цьому вірші протиставлення розкішного цвітіння японської вишні і сивого волосся на головах старих піднімає людську самітність до рівня вищих естетичних принципів. Людині, яка живе по законах мінливого життя, не слід боятися зів'янення і самітності. Це смутний, але неминучий стан варто приймати з тихою смиренністю і навіть знаходити в ньому джерело натхнення. Недарма великий Хокусай, майстер жанру укіє-е, на кінці льоту життя підписував свої добутки «створив Хокусай Кацуіска, стара людина таке-те віку» (Хокусай дожила до 89 років). Юген, «краса самотнього суму» — естетичний ідеал японського мистецтва, який одержав найбільший розвиток у XII-XV вв. Термін юген був запозичений з китайської філософії, де він служив символом незбагненного і глибоко схованого від сприйняття об'єкту.

У буддизмі це поняття зв'язане з глибоко схованою істиною, яку неможливо зрозуміти інтелектуальним шляхом. У Японії ж поняття юген було переосмислено як естетичний принцип, який означає таємничу, «потойбічну» красу, наповнену елегантною грою змістів, а також загадковістю, багатозначністю, похмурістю, сумом, спокоєм і натхненням. «Наступив світанок двадцять сьомого дня дев'ятого місяця. Ти ще ведеш тиху розмову, і раптом через гребінь гір випливає місяць, тонкий і блідий... Не зрозумієш, те чи він є, чи то немає його.

Скільки в цьому сумної краси! Як хвилює серце місячне світло, коли він скупо сочиться крізь щілини в покрівлі старої хатини! І ще — лемент оленя біля гірського сільця. І ще — сяйво повного місяця, що висвітило кожен темний куточок у старому саду, обплетеному кучерявим подмаренником...» (Сей Сьонагон, «Записки в головах»). У більш пізні часи поняття юген стало синонімом блиску і пишності, які радують погляд, але одночасно засмучують серце від свідомості їхньої швидкоплинності.

Японські художники, перетворюючи в життя ці принципи, створювали добутки, які хвилювали душі людей. Багато хто з цих добутків володіли воістину магічною силою естетичного і психологічного впливу, залишаючи у свідомості людей незгладимий слід від дотику «позамежної» краси.

Древні японські прислів'я

Древні японські прислів'я являють собою дзеркало тодішнього стану суспільства. В них відбита психологія етнічної спільності людей. Прислів'я говорять про світогляд японців, національний характер, який вже сформувався до описуваного періоду, про почуття, сподівання цієї древньої нації.

Ось список найвідоміших з них:

 • Де люди горюють, горюй і ти.
 • Радуйся і ти, якщо радуються інші.
 • У будинок, де сміються, приходить щастя.
 • Не бійся небагато зігнутися, пряміше випрямишся.
 • Прийшло лихо - покладайся на себе.
 • Друзі за нещастям один одного жаліють.
 • І Конфуцію не завжди везло.
 • Немає світла без тіні.
 • І добро і зло - у твоєму серці.
 • Злу не перемогти добра.
 • Бог живе в чесному серці.
 • Витривалість коня пізнається на шляху, нрав століття - з плином часу.
 • Де права сила, там безсиле право.
 • Таланти не успадковують.
 • І мудрець з тисячі разів один раз, але помиляється.
 • Слугу, як і сокола, треба годувати.
 • Любить чай замутити.
 • Хто народився під гуркіт грому, той не боїться блискавок.
 • Жінка захоче - крізь скелю пройде.
 • Безсердечні діти рідну домівку ганьблять.
 • Яка душа в три роки, така вона й у сто.
 • Про звичаї не сперечаються.
 • Хто почуває сором, той почуває і борг.
 • Лагідність часто силу ламає.
 • З тим, хто мовчить, тримай вухо востро.
 • Хто плавати може, той і потонути може.
 • За зайвою скромністю ховається гордість.
 • Пряма людина, що прямий бамбук, зустрічається рідко.
 • Свою лисину три роки не помічають.
 • З пороків найбільший - розпуста, з чеснот найвища - синовній борг.
 • Співчуття - початок людинолюбства.
 • Гнів твій - ворог твій.
 • Коня довідаються в їзді, людину - у спілкуванні.
 • І камінь може проговоритися.
 • Метал перевіряється на вогні, людина - на провині.
 • У кого весела вдача, той і крізь залізо пройде.
 • Хто любить людей - той довго живе.
 • За гроші ручайся, за людину - ніколи.
 • Народжують тіло, але не характер.
 • Хто п'є, той не знає про шкоду вина; хто не п'є, той не знає про його користь.
 • Де немає почуття боргу і людського ока, там все можливо.
 • У людини зовнішність оманна.
 • Тигр береже свою шкіру, людина - ім'я.
 • Вибачай іншим, але не вибачай собі.
 • Надмірна слухняність - ще не відданість.
 • Щирість - дорогоцінна якість людини.
 • Вірний васал двом сюзеренам не служить.
 • Якщо вже вкриватися, то під великим деревом.
 • Письменник письменника не визнає.
 • Хочеш довідатися себе - запитай інших.
 • Не будеш гнутися - не випрямишся.
 • Потрібний був - тигром зробили, потреба пройшла - у мишу перетворили.
 • Егоїст завжди незадоволений.
 • Вщипни себе і довідаєшся - чи боляче іншому.
 • Марнославству, як і висипці, підданий кожний.
 • Зі старою людиною звертайся, як з батьком.
 • Хочеш довідатися людини - довідайся його друзів.
 • Задумала мураха Фудзіяму зрушити.
 • Танцюй, коли усі танцюють.
 • У дружбі теж знай границю.
 • Фальшивий друг небезпечніше відкритого ворога.
 • З грішми й у пеклі не пропадеш.
 • Хто бідний, той і дурний.
 • Нечесно нажите взапас не йде.
 • Гроші горнуться до грошей.
 • Колосся визріває - голову хилить; людина багатіє голову задирає.
 • Розпуста позбавляє і грошей і сил.
 • І Будда терпить лише до трьох разів.
 • Воля і крізь скелю пройде.
 • Хто терплячий, той бідності не піддається.
 • Раннє вставання трьом чеснотам дорівнює.
 • Розлютив - справу погубив.
 • Гілки, що дають прохолодь, не рубають.
 • Що оцінювати шкіру неубитого барсука?
 • Віддавати злодію на збереження ключі.
 • Дурня ніякими ліками не вилікуєш.
 • Хто в сорок років дурний, той розумним не стане.
 • Біля розумного діти, не учачи, читають.
 • Нема ворога небезпечніше за дурня.
 • Мудрій людині не водою, а близьким дзеркалом служить.
 • На подарунок не скаржаться.
 • Читати проповідь Будді.
 • І в співі й у танцях треба знати міру.
 • Шукає солодкого, а пиріжок лежить на полиці.
 • Коня за оленя приймає.
 • Хто занадто розумний, у того друзів не буває.
 • Коли насильство входить у двір - справедливість іде.
 • Малі рибки тісняться там, де великі.
 • Щастя приходить у веселі ворота.
 • Двір сильніше насильства.
 • Стіни слухають, пляшки говорять.
 • Купець купцеві - ворог.
 • Як тільки лихо минало - причепурися.
 • Пил, нагромаджуючись, утворює гори.
 • У потемках і собачий кал не бруднить.
 • Красуня - це меч, що підрубує життя.
 • Щоб зрозуміти батьківську любов, треба виростити власних дітей.
 • Власник золотої гори теж жадібний.
 • Все, що цвіте, неминуче зів'яне.
 • Ну і дісталося йому щастя - з малу раковину


08.10.2010