Біологія: молюски родини затилкових. Реферат

У рефераті подано відомості про молюски родини затулкових (gastropoda: pectinibranchia: valvatidae) та їх роль у життєвих циклах трематод (trematoda)

Затулкові (Valvatidae) – звичайна складова донних біоценозів України. Попри незначні розміри тіла (висота черепашки у найкрупніших їх представників сягає заледве 4,5–5, а у найдрібніших – 1,2 мм) вони відіграють чималу роль у колообігу речовин і енергії у біоценозах, оскільки часто утворюють чималі скупчення.

Так, у річках Рата (Рава Львівської обл.), Верещиця (Любінь Великий) і Західний Буг (Кам’янка Бузька тієї ж області) щільність поселення Valvata piscinalis становить, за нашими підрахунками, близько 100 екз. /м2.

У Верещиці (Городок Львівської обл.) і Солокії (Добрячин тієї ж області) цей показник сягає значення 65 екз. /м2. У річках Прикарпаття популяції V. рiscinalis менш густонаселені. У Бистриці Надвірнянській (Івано-Франківськ) і у притоці Пруту річці Млинівці (Коломия Івано-Франківської обл.) щільність поселення цього виду становить 20 екз. /м2.

Позитивна роль Valvatidae полягає іще у тому, що вони, будучи фільтраторами, відіграють важливу роль у очищенні природних вод від зависей мінерального і органічного походження, підвищуючи тим самим рівень прозорості води і проникненість у її товщу сонячної радіації, а також у зменшенні ступеня її сапробності.

У тих водоймах, до яких приурочені густонаселені популяції затулкових, вони становлять собою суттєву частину кормової бази придонних бентосоїдних риб і водоплавних, болотяних і навколоводяних птахів.

Водночас затулкові є облігатними проміжними і додатковими хазяями трематод, які викликають небезпечні трематодози хребетних тварин, а саме: сангвінікольоз коропових риб і ехіностоматидози тих видів свійських і диких птахів, життя яких тісно пов’язане з природними або штучними водоймами.

Одні з найперших відомостей щодо трематодофауни затулкових України належать В. І. Здуну [1], котрий описав від них партеніти і личинки чотирьох видів трематод – Cercaria abyssicola Wes. –Lund, C. transversalis Zdun, C. longiremis Wes. –Lund, C. gibba Wes. –Lund. Пізніше відомості подібного плану з’явилися у роботах інших дослідників [2, 3].

Усі вони, одначе, у переважній більшості випадків стосувалися одного хазяїна – V. рiscinalis. Набагато рідше роль його відводилась іншій затулці – V. pulchella. Значення інших Valvatidae у життєвих циклах трематод лишається нез’ясованою, за виключенням V. klinensis, яку вперше зареєстровано нами як додаткового хазяїна трематоди Echinostoma revolutum (Fröhl.) (З. Буг, Кам’янка Бузька Львівської обл.).

     

Затулкові України як проміжні і додаткові хазяї трематод (власні дані)

У подальшому виникає потреба у з’ясуванні ролі інших затулкових у життєвих циклах цих гельмінтів. Адже в Україні кількість видів цих молюсків обраховується не менше, ніж 17–22 видами [4], а склад трематодофауни поки що з’ясований (та і то не повністю) тільки для трьох з них.

Література

  1. Здун В. І. Личинки трематод в прісноводних молюсках України. – К.: Вид-во АНУРСР, 1961. – 141 с.
  2. Черногоренко М. И. Личинки трематод в моллюсках Днепра и его водохранилищ. – К.: Наук, думка, 1983, – 210 с.
  3. Стенько Р. П. Личиночные формы трематод пресноводных моллюсков Крыма: Автореф. дис.... канд. наук. – Симферополь, 1977. – 25 с.
  4. Анистратенко В. В., Анистратенко О. Ю. Класс Панцирные или Хитоны, Класс Брюхоногие – Cyclobranchia, Scutibranchia і Pectinibranchia (часть) (Фауна Украины. Т. 29, вып. 1, кн. 1). – К.: Велес, 2001. – 240 с.


30.11.2011