Якісний аналіз кредитного ризику: визначення цілей отримання кредиту. Реферат

У рефераті подано відомості про визначення цілей отримання кредиту. Проведено якісний аналіз кредитного ризику

Взагалі в світовій практиці кредити за призначенням розподіляють на п’ять категорій:

Сезонний кредит. Ці кредити призначені для фірм, що відчувають короткотермінові пікові потреби у додатковому капіталі. В більшості випадків даний вид кредиту є комерційним і надається постачальником продукції її покупцю. Але у випадках коли існує суттєвий розрив між моментом кредитування та отриманням виручки від реалізації продукції постачальники відмовляються надавати кредит, тоді фірмі може знадобитися кредит банку.

Кредит на підтримання обігу активів. Потребу в даному виді кредиту відчувають компанії у яких ситуація значного розриву між моментом кредитування та отриманням виручки від реалізації продукції не пов’язана з сезонністю і виникає дуже часто на протязі всього фінансового року. На відміну від сезонного кредиту де зобов’язання з повернення боргу виникають по закінченні циклу при кредитуванні обігу активів цикли відбуваються постійно і перекривають один одного.

Кредитування потоків готівки. Цей тип кредиту звичайно надається промисловим підприємствам для фінансування купівлі обладнання або для того щоб збільшити обсяги постійно функціонуючого капіталу.

Кредит на основі активів. Кредити на основі активів майже завжди забезпечені, це є підставою впевненості кредитора, що у випадках фінансових складнощів з ним будуть проведені розрахунки коштами, в які буде конвертовано активи.

Такий кредит надається як правило для підтримання достатнього рівня ліквідності активів компанії

Кредит, пов’язаний з проектом. Даний кредит поєднує в собі якості кредитування потоків готівки та кредиту на основі активів.

Перераховані класи кредитів дуже рідку зустрічаються в чистому вигляді. Визначення цілі кредиту є першим етапом визначення ступені ризикованості кредитної операції.

     

В більшості випадків визначити який саме кредит і в якому обсязі необхідний конкретній фірмі можна також на основі характеру бізнесу, що веде компанія.

Роздрібні торгівці. Покупають та продають товари невеликими партіями. Їх дебіторська заборгованість достатньо велика але й достатньо диверсифікована. Як правило вони є споживачами кредитів на підтримання капіталу та сезонних кредитів. Терміни кредитування як правило невеликі (до 1 року)ю

Оптові торгівці. Строки та види кредитування співпадають з попередньою категорією, але оборот капіталу значно більший. Це призводить до збільшення абсолютних сум кредитів.

Виробники. Для них притаманний найбільш складний з комерційних процесів (купівля сировини, застосування у великій кількості найманої робочої сили, витрати є дуже різноманітними та великими, товари виробляються і продаються як правило великими партіями). Представники даної категорії потребують великих довгострокових інвестиції в постійні активи. Обсяги кредитування та строки як правило великі.

Сервісні фірми. Звичайно не мають запасів, постійні активи дуже незначні. Витрати як правило складаються з заробітної платні робітників (консультаційні, архітектурні фірми та ін.) Притаманна дуже велика швидкість обертання капіталу. Ці фірми є споживачами невеликих кредитів на невеликі строки

Комунальні підприємства. Особливістю є те, що діяльність контролюється державою, вирішення питання про залучення кредитних коштів приймаються на основі державної політики. Данні фірми, як правило, є споживачами кредитів для підтримання готівки.

Поєднуючи ціль отримання кредиту та характер ведення бізнесу потенційного клієнта банк вже може визначити чи здатен він прийняти на себе даний обсяг ризику чи ні.

Але треба зауважити, що немає стандартних схем які б визначали, що наприклад короткотерміновий кредит для закупки та перепродажу товарів для роздрібного торгівця є менш або більш ризикованіший ніж кредит на закупку виробничого обладнання машинобудівним заводом. Все залежить від кожного конкретного випадку, від унікальності чи стандартності проекту який фінансуватиметься за рахунок кредиту. Це пояснюється тим, що для стандартних ситуацій ризики або значно нижчі або добре прораховані ніж для нестандартних, в умовах яких банк може стикнутися з багатьма труднощами у визначені ступеня ризику, дохідності та прийнятності кредитної ситуації.

Взагалі існує думка, що банки повинні кредитувати тільки стабільні, добре розвинуті галузі, залишаючи інноваційні проекти інвестиційним та інноваційним фондам та спеціалізованим фінансово-кредитним установам. Це пов’язано насамперед з необхідністю стабільного існування банківської системи, як однієї з ключових ланок економіки.


26.06.2011