101
Характеристика рахунку 92 "Адміністративні витрати". Реферат 13.03.2011
102
Оплата праці на підприємстві: тарифна та безтарифна система. Реферат 13.03.2011
103
Система Управлінського обліку. Реферат 13.03.2011
104
Службове відрядження як поїздка працівника за розпорядженням керівника. Реферат 13.03.2011
105
Економічний контроль: суть та завдання. Реферат 12.03.2011
106
Оборотні та основні виробничі фонди: статистика. Реферат 12.03.2011
107
Контрольно-аудиторські процедури та методичні прийоми: суть та зміст. Реферат 12.03.2011
108
Результати аудиту: поняття та узагальнення. Реферат 12.03.2011
109
Форми бухгалтерського обліку як система облікових регістрів. Реферат 12.03.2011
110
Бухгалтерські рахунки: характеристика. Реферат 12.03.2011
111
Фінансово-господарський контроль та аудит: функції. Реферат 12.03.2011
112
Податкова система як елемент економіки України. Реферат 12.03.2011
113
Нарахування амортизації об'єктів основних засобів. Реферат 12.03.2011
114
Об'єкти основних засобів та їхній облік. Реферат 12.03.2011
115
Основні засоби: бухгалтерський облік. Реферат 12.03.2011
116
Бухгалтер та управлінський облік: несумісність чи єдність? Реферат 12.03.2011
117
Звітність та управлінський облік витрат. Реферат 11.03.2011
118
Аудит нематеріальних активів: об’єкти та методи. Реферат 11.03.2011
119
Методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи. Реферат 11.03.2011
120
Операції пов’язані з реалізацією продукції та послуг: судово-бухгалтерська експертиза. Реферат 11.03.2011