Туристичні послуги: правові основи, придбання та продаж путівок. Реферат

Економіко-правові основи туристичної діяльності. Облік надання туристичних послуг. Придбання та продаж санаторно-курортних путівок. Продаж путівок за договором доручення. Придбання путівок за договором комісії. Закордонний туризм

Економіко-правові основи туристичної діяльності

Основні документи, що регламентують туристичну діяльність, - це Закон України "Про туризм" від 15.09. 95 р. № 324/95-ВР (далі - Закон про туризм) і наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України "Про затвердження Ліцензійних умов здійснення господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, закордонного туризму, екскурсійної діяльності" від 17.01. 2001 р. № 7/6 (далі - Ліцензійні умови).

Туристична діяльність пов'язана з наданням послуг:

  • вітчизняним туристам в Україні (внутрішній туризм);
  • іноземним туристам в Україні (іноземний туризм);
  • з організації туристичних поїздок за межі України (закордонний туризм).

Якщо кількість учасників поїздки перевищує 9 осіб, її визнають груповою.

Можливі два варіанти:

  • Суб'єкт туристичної діяльності (далі – СТД) – туроператор самостійно формує і реалізує тур продукт – комплекс туристичних послуг, використовуючи власні виробничі потужності або укладаючи відповідні договори з іншими підприємствами.
  • СТД – турагент придбаває турпродукт, сформований туроператором, і перепродає його туристам.

Організація поїздок, масового та оздоровчо-спортивного туризму, приймання і обслуговування туристів, а також екскурсійної діяльності підлягає ліцензуванню.

Готельні послуги та послуги харчування, які продаються суб'єкту туристичної діяльності, повинні бути сертифіковані (ст. 15 Закону про туризм).

Ліцензійні умови пред'являють до кадрового складу СТД кваліфікаційні вимоги:

  • По-перше, керівником СТД може бути особа з вищою освітою і стажем роботи у галузі туризму не менше трьох років або спеціальною освітою з організації туристичної діяльності.
  • По-друге, як мінімум ЗО відсотків спеціалістів зі штату СТД повинні мати спеціальну освіту або пропрацювати у туристичній галузі не менше трьох років.
  • По-третє, гіди-перекладачі, екскурсоводи, інструктори з активних видів туризму, які працюють з туристами, зобов'язані підтвердити свою професійну підготовку відповідними документами, копії яких зберігаються у СТД.

Під час групової поїздки супроводжувати туристів зобов'язаний керівник, а за необхідності і за згодою групи - гід.

Ліцензійними умовами встановлені вимоги і до службового приміщення (офісу) СТД. Зокрема, це наявність зовнішньої реклами з найменуванням (логотипом) СТД, а також режиму його роботи при вході до офісу.

У випадку планового закриття офісу (ремонт, санітарна обробка, зміна місцезнаходження, призупинення туристичної діяльності тощо) не пізніше ніж за 5 днів слід повідомити про це споживачів туристичних послуг і вивісити оголошення при вході до службового приміщення.

СТД, який надає туристичні послуги, зобов'язаний забезпечити страхування туристів та осіб, які їх супроводжують (медичне і від нещасного випадку).

СТД веде облік виданих туристам страхових полісів.

Туроператор здійснює формування турів - туристичних поїздок за визначеним маршрутом у конкретні строки, забезпечених комплексом туристичних послуг.

СТД мають право збільшити вартість туру більше ніж на 5% (не порушуючи його основних умов), змінити його тривалість і маршрут, клас обслуговування, вид* транспортного обслуговування лише за згодою туриста і при повідомленні його про це не пізніше, ніж за 20 днів до початку туру.

Договір на надання послуг вважається укладеним з моменту оплати туристом вартості ваучера (путівки).

До ваучера на групу туристів додається список цих туристів, завірений печаткою СТД, що направляє.

Відповідальність за виготовлення, зберігання та використання ваучерів покладається на його власника – керівника СТД.

Ваучер – фінансовий документ суворої звітності, що використовується для розрахунків між СТД, що направляє і що приймає, які співпрацюють на підставі укладених між ними договорів.

Іноді СТД придбавають путівки у пансіонати, будинки відпочинку, санаторії, які реалізують як фізичним, так і юридичним особам.

Відповідно до Закону про туризм туристичний ваучер і путівка – ідентичні поняття. Але путівка у санаторно-курортну установу – це не ваучер, оскільки такі установи не є СТД.

У договорі купівлі-продажу спід звернути особливу увагу на строки і ціни путівок. Коли санаторно-курортна установа продає путівки СТД, вона виписує накладну у 2-х примірниках, де зазначає свою назву, номери, кількість і строки путівок, ціну кожної путівки та загальну їх вартість.

Путівки на лікування та відпочинок є документами суворого обліку.

Суб'єкти туристичної діяльності організують для громадян групові та індивідуальні тури по Україні на підставі договорів із вітчизняними партнерами, які надають послуги з розміщення, харчування, транспортування, організації відпочинку та оздоровлення, розваг, екскурсійного обслуговування.

Залежно від умов договору туристи забезпечуються проїзними документами або придбавають їх самостійно. Право на одержання туристичних послуг дає ваучер.

Облік надання туристичних послуг

У таблиці 1 показано, як операції з комплектування турпродукту і його реалізації відображаються в обліку турфірми.

Таблиця 1.

 

п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

1

Перераховано кошти за бланки ваучерів

371

311

-

+

 2

Включено до складу податкового кредиту суму ПДВ

641

644

-

-

3

Оприбутковано бланки ваучерів

201

371

-

-

4

Відображено розрахунки з податкового кредиту

644

371

-

-

5

Відображено у позабалансовому обліку вартість бланків

08

-

-

-

6

Оплачено послуги готелю

371

311

-

+

7

Включено до складу податкового кредиту суму ПДВ

6411

644

-

-

8

Оплачено екскурсійне обслуговування

371

311

-

+

9

Включено до складу податкового кредиту суму ПДВ

641

644

-

-

10

Перераховано кошти транспортній організації

371

311

-

+

11

Включено до складу податкового кредиту суму (ПДВ)

641

644

-

-

12

Перераховано кошти страховій компанії

371

311

-

-

13

Одержано кошти від туристів за реалізовані путівки

301

681

+

-

14

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641

-

-

15

Передано туристам заповнені ваучери

23

201

-

-

16

Списано з позабалансового обліку вартість бланків ваучерів, заповнених і переданих туристам

 

-

 

08

 

-

 

-

17

Списано на витрати виробництва вартість оплачених послуг (готельних, транспортних, екскурсійних)

 

23

371

 

-

 

-

18

Нараховано заробітну плату керівнику туристичної групи

23

661

-

+

19

Нараховано заробітну плату менеджеру

93

661

-

+

20

Нараховано заробітну плату директору і бухгалтеру

92

661

-

+

21

Відображено нарахування на зарплату

23

 

65

 

-

 

+

92

93

22

Відображено реалізацію туристичних послуг

681

703

-

-

23

Відображено розрахунки за податковими зобов’язаннями

703

643

-

-

24

Відображено суму страховки

704

371

-

-

25

Списано собівартість туристичних послуг

903

23

-

-

26

Списано на фінансовий результат доход

703

791

-

-

27

Списано на фінансовий результат вирахування з доходу

791

704

-

-

28

Списано собівартість послуг на фінансовий результат

791

903

-

-

29

Списано на фінансовий результат витрати на збут

791

93

-

-

30

Списано на фінансовий результат адміністративні витрати

791

92

-

-

 

До податкового кредиту включено суму ПДВ, нараховану на вартість послуг готелю без суми готельного збору.

Придбання та продаж санаторно-курортних путівок

Спеціального рахунка, на якому СТД повинні відображати придбані путівки, немає. Тому ми вважаємо, що з цією метою можна використовувати субрахунок 311 "Грошові документи в національній валюті" рахунка 33, причому незалежно від того, оплачені путівки чи ні.

Своїм листом від 11.05. 98 р. N2 06-10/309 "Про окремі питання застосування податкового законодавства" Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності роз'яснив, що у випадку "... надання санаторно-курортних послуг без попередньої оплати датою збільшення валових доходів незалежно від строку передачі путівки на одержання таких послуг слід вважати дату фактичного завершення надання зазначеного обсягу санаторною курортних послуг, тобто останній день перебування осо: би у санаторно-курортній установі".

Продаж путівок, придбаних за договорами купівлі-продажу, спід відображати і у податковому, і в бухгалтерському обліку як продаж послуг.

У таблиці 2 показано, як у бухгалтерському та податковому обліку підприємства "Спокійний відпочинок" відображаються операції, що проводяться відповідно до умов нашого прикладу придбання путівок:

Таблиця 2.

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено вартість путівок, одержаних у рамках договору купівлі - продажу

331

685

 

-

-

2

Відображено розрахунки з податкового кредиту

644

685

 

 

 

3

Перераховано кошти пансіонату за путівки

371

311

 

-

+

4

Включено до складу податкового кредиту суму ПДВ

641

644

 

-

-

5

Оплачено путівки покупцями

301

703

 

+

-

6

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

703

641

 

-

-

7

Списано витрати на придбання путівок

23

331

 

-

-

8

Відображено собівартість проданих путівок

903

23

 

-

-

9

Списано на фінансовий результат дохід

791

703

 

-

-

10

Списано на фінансовий результат собівартість путівок

791

903

 

-

-

 

Продаж путівок за договором доручення

Коли СТД (повірений) оприбутковує товар, одержаний для реалізації у рамках договору доручення, його вартість відображається на позабалансовому субрахунку 024 "Товари, прийняті на комісію" рахунка 02. Підприємство-поручитель не списує з балансу передані товари, а показує їх вартість на субрахунку 283 "Товари на комісії". Але, як ми казали раніше, путівки не є товаром.

Санаторно-курортна установа при передачі, путівки за договором доручення також не списує вартість бланків з обліку.

Але, ймовірно, СТД – повіреному буде зручніше мати інформацію про путівки, одержані за договором доручення, з даних бухгалтерського обліку. Та й у перевіряючих буде менше питань. Тому повірений може для обліку таких путівок відкрити позабалансовий субрахунок 026 "Путівки, прийняті на комісію".

Що ж стосується відображення ПДВ, то, на нашу думку, повірений продає за договором доручення послуги, а не товари, оскільки санаторно-курортна установа (довіритель) надає послуги і відображає в обліку доход від їх реалізації. Тому норми другого абзацу п. 4.7 Закону про ПДВ на такі операції не поширюються.

Приклад. Санаторій (довіритель) уклав договір доручення на продаж путівок загальною вартістю 6000 грн. (у тому числі ПДВ - 1000 грн.), згідно з яким комісійна винагорода СТД (повіреного) складає 1200 грн. (у тому числі ПДВ - 200 грн.) і перераховується йому після проведення із санаторієм розрахунків за путівки. У таблиці 3 показано, як відображаються операції, проведені відповідно до-умов договору, в обліку СТД (повіреного) продажу путівок за договором доручення:

Таблиця 3.

№ п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено вартість путівок, одержаних від санаторію за договором доручення

026

-

6000

-

-

2

Оплачено покупцями вартість путівок

301

703

6000

1000***

-

3

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ, нараховані на суму винагороди СТД (повіреного)

703

641

200

 

-

4

Відображено заборгованість перед санаторієм

704

685

4800

-

-

5

Списано вартість путівок

-

026

6000

-

-

6

Перераховано санаторію за реалізовані путівки

685

311

4800

-

-

377

1200

7

Списано на фінансовий результат дохід від реалізації путівок

703

791

5800

-

-

8

Списано на фінансовий результат вирахування з доходу

791

704

4800

-

-

9

Надійшла оплата за надані санаторію послуги

311

377

1200

-

-

 

Відповідно до пп. 7.9. 1 і пп. 7.9. 2 Закону про прибуток.

Придбання путівок за договором комісії

Коли путівки купуються за договором комісії або доручення, у підприємства (комісіонера) може виникнути необхідність відображати їх вартість в обліку. З цією метою рекомендуємо відкрити позабалансовий рахунок, наприклад 027 "Путівки, придбані за договором комісії".

Що стосується обліку ПДВ, то податкові зобов'язання і податковий кредит нараховують відповідно до порядку, встановленого третім абзацом п. 4.7 Закону про ПДВ.

Фізична особа доручила за договором комісії СТД придбати для неї путівку у пансіонат вартістю не більше 3000 грн. Винагорода комісіонера складає 180 грн., у тому числі ПДВ.

У таблиці 4 відображено бухгалтерський та податковий облік опера цій, проведених комісіонером відповідно до умов договору.

Таблиця 4.

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Прийнято кошти від покупця путівок

301

681

3180

150****

-

2

 

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ на суму комісійної винагороди

643

641

30

-

-

3

Перераховано санаторію оплату за путівки

377

311

3000

-

-

4

Проведено залік заборгованості

681

377

3000

-

-

5

 

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

500

-

-

6

Оприбутковано путівки, придбані за договором комісії

027

-

3000

-

-

7

Видано путівки покупцям

-

027

3000

-

-

8

 

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

644

641

500

-

-

9

Відображено доход на суму комісійної винагороди

681

703

180

-

-

10

Відображено розрахунки за податковими зобов’язаннями з ПДВ

703

643

30

-

-

11

Списано на фінансовий результат доход від реалізації послуг

703

791

150

-

-

 

Відповідно до пп. 7.9. 1 і 7.9. 2 Закону про прибуток.

Закордонний туризм

Закордонний туризм пов'язаний з туристичними поїздками громадян за межі України на підставі договорів про співробітництво з надання туристичних послуг, які СТД укладають з іноземними та вітчизняними партнерами.

Існують особливості обкладання ПДВ Таких операцій.

Так, своїм листом від 06.01. 99 р. № 199/7/16-1121 "Про внесення змін до порядку оподаткування туристичних послуг" ДПАУ роз'яснила, що оскільки транспортні послуги і туристичне обслуговування за кордоном, що входять до складу туристичного продукту, не є власністю СТД – резидента України і споживаються за межами митної території України, їх вартість не включається до бази обкладання ПДВ.


20.03.2011