Службове відрядження. Аудит та облік зовнішньоекономічних операцій. Реферат

Аудиторський звіт, який складається за підсумками проведеної аудиторської перевірки, - головний документ, що містить думку аудитора про об’єкти дослідження та іншу інформацію, яку аудитор повинне надати клієнтові

Реформування бухгалтерського обліку в Україні є складовою часиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. Трансформація обліку здійснюється в рамках реалізації стратегічного курсу нашої держави на інтеграцію до світового економічного простору, що передбачає адаптацію законодавства України до європейського рівня.

Розвиток ринкових відносин в економіці держави об’єктивно веде до полярності інтересів між виробниками, споживачами та державою.

Наприклад, створення відкритих акціонерних товариств призвело до зіткнення інтересів акціонерів та управлінців (менеджерів). У зв’язку з цим виникла потреба у незалежному контролі діяльності господарюючих суб’єктів, який би забезпечив підтвердження достовірності їх фінансових звітів. Цей вид діяльності отримав назву "аудит".

Облік зовнішньоекономічних операцій. Службове відродження

Службове відрядження – це поїздка працівника за розпорядженням організації на певний термін до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійного місця роботи.

За працівником, який перебуває у відрядженні, зберігається місце роботи та середній заробіток за час відрядження у тому числі і за час перебування у дорозі.

Відрядження працівника за кордон здійснюється відповідно до наказу керівника підприємства після затвердження завдання.

У завданні визначається:

 • кошторис витрат;
 • умови перебування за кордоном;
 • термін відрядження;
 • мета відрядження.

При виїзді працівника у відрядження йому видається посвідчення про відрядження, яке він повинен повернути при поверненні з відрядження з відповідними відмітками про прибуття-вибуття. Це посвідчення реєструється у спеціальному журналі обліку працівників, які відбувають у відрядження.

Термін відрядження визначається керівником підприємства, але він не може перевищувати 60 календарних днів (не враховуючи часу перебування у дорозі).

Документами, які засвідчують зв’язок між відрядженням і основною діяльністю підприємства, можуть бути такі:

 • запрошення приймаючої сторони, діяльність якої збігається з діяльністю підприємства, що направляє свого працівника у відрядження;
 • укладений договір (контракт);
 • інші документи, що засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини з підприємством. Куди направлений у відрядження його працівник;
 • документи, що свідчать про участь особи, яка відряджається підприємством, у переговорах, конференціях, симпозіумах, які проводяться за тематикою, що стосується основної діяльності підприємства, яке відряджає працівника.

На працівника, який перебуває у відрядженні поширюється режим роботи (робочого часу того підприємства до якого він відряджений).

Дати виїзду працівника у відрядження та повернення його в Україну визначають за відмітками контрольно-пропускних пунктів Прикордонних військ України у закордонному паспорті.

Підприємство, що направляє працівника у відрядження за кордон, зобов’язане забезпечити його коштами в іноземній валюті у вигляді аванс туна поточні витрати згідно з нормами і в розмірах, обумовлених ретельними потребами в раїні перебування. Добові витрати за час перебування у відрядженні відшкодовуються у межах граничних норм за кожний день відрядження, включаючи день від’їзду та приїзду.

За час перебування у відрядженні працівникові відшкодовуються витрати на попереднє замовлення квитків, проїзд (як до місця відрядження і назад, так і в межах місця відрядження), наймання житлового приміщення або проживання у готелях, телефонні рахунки, інші витрати. Усі ці витрати відшкодовуються на підставі підтвердних документів, поданих в оригіналі (рахунки готелів, транспортні квитки тощо).

Усі пов’язані з відрядженням витрати можуть бути включені до складу валових витрат підприємства лише за наявністю підтвердних документів, які засвідчують розмір цих витрат.

Без підтвердних документів до валових витрат включаються добові витрати у розмірі норм, установлених Кабінетом Міністрів України за кожний день відрядження.

Грошові кошти на витрати, пов’язані з відрядженням видаються з валютного рахунку підприємства на підставі письмового звернення (з доданням кошторису – розрахунку витрат і доручення підприємства).

Зразок 1.

Кошторис витрат на відрядження

1. Добові витрати на території Німеччини становлять:

4 дні х (286/5,55) = 201,8 євро.

2. Проїзд Житомир-Дортмунд - 100 євро.

3. Проїзд Дортмунд-Житомир - 100 євро.

4. Проживання в готелі:

З дні х 90 євро = 270 євро Разом: 671.8 євро = 672 євро (шістсот сімдесят два євро).

Головний бухгалтер Костюк К. К.

Ця заява підписується керівником підприємства або його заступником.

На підставі наданих документів сформулюється наказ (розпорядження) керівника підприємства про службове відрядження за кордон, в якому зазначається: хто відряджається, в яку державу, на яких умовах, строк і мета відрядження, конкретні суми в іноземній валюті і в гривнях, особи, відповідальні за оформлення виїзних документів і здійснення розрахунків.

Аванс може бути виданий готівкою з каси, чеками з поточного рахунку в банку чи грошовим переказом через відділення зв’язку.

Видача готівкової іноземної валюти з поточного рахунку здійснюється уповноваженим банком на підставі письмової заявки підприємства з доданою до неї довідкою-розрахунком.

Зразок 2.

ГзОВ "Полісся" Керуючому регіональним відділенням

АКБ "Україна" в м. Житомирі

ЗАЯВКА.

Просимо Вас видати готівкою з нашого поточного валютного рахунку N° 260064301 суму 672 євро (шістсот сімдесят два євро) на витрати, пов'язані з відрядженням Бажана Бориса Никифоровича до м. Дортмунда (Німеччина), на підставі наказу № 12 від 01.10 ц. р.

Термін перебування Бажана Б. Н. за кордоном - 4 (чотири) дні (з 04.10 ц. р. по 07.10 ц. р.).

Зразок 3

АКБ "Україна" Затверджую в сумі 672 євро.

Підстава наказ № 12 від 01.10 ц. р. 03 жовтня ц. р.

ДОВІДКА - РОЗРАХУНОК НА ВИДАЧУ АВАНСУ У ВАЛЮТІ.

На відрядження до м. Дортмунда (Німеччина) на 4 дні з 04.10 по 07.10 ц. р.

Гр. Бажана Бориса Никифоровича

На оплату Норма за добу (валюта).

Добові з 04.10 по 07,10 4 дні х (280/5,55) = 201,8 євро.

Проживання з 05.10 по 07.10 3 дні х 90 = 270 євро.

Транспортні витрати Житомир - Дортмунд — 100 євро.

Дортмунд - Житомир -100 євро.

Обмін дорожніх чеків на валюту готівкою 1% від_____________________

Разом за підрахунком 672 євро.

Видати готівкою 617 євро.

дорожніми чеками___________

Курс валюти Підзвітна сума Шістсот сімдесят два євро.

5,55 грн./євро Розрахунок склав Костюк 03 жовтня ц. р.

3479. 85грн.

Керівник Астахов Астахов

Головний бухгалтер КостюкКостюк

Зразок 4.

ТзОВ "Понісся"

(назва організації")

ДЛЯ РАХУНКУ КРЕДИТОРА

ДОРУЧЕННЯ № 24 03 жовтня ц. р.

Просимо видати готівку в дебет нашого у Вас рахунку № 260064301.

Сума інвалюти прописом Шістсот сімдесят два євро.

Кому Бажану Борису Никифоровичу.

В яку країну виїжджає Німеччина.

ВИДАТКОВИЙ ВАЛЮТНИЙ ОРДЕР.

Стаття валютного плану

Вид операції

№ документу

Дебет рахунку

Кредит рахунку №

Код інвалюти

Сума

Інвалюти

гривень

 

 

 

260064301

 

978

672,0

 

 

Додаток № 1 на 2 листах

"03" жовтня ц. р.

Зразок 5

ТзОВ Полісся

(назва організації).

ДЛЯ РАХУНКУ ДЕБІТОРА

ДОРУЧЕННЯ № 24 "03" жовтня ц. р.

Просимо видати готівку в дебет нашого у Вас рахунку № 260064301.

Сума інвалюти прописом Шістсот сімдесят два євро.

Кому Бажану Борису Никифоровичу.

В яку країну виїжджає Німеччина.

ВИДАТКОВИЙ ВАЛЮТНИЙ ОРДЕР № 27.

Стаття валютного плану

Вид операції

№ документу

Дебет рахунку

Кредит рахунку №

Код інвалюти

Сума

Інвалюти

гривень

 

 

 

260064301

 

978

672,00

 

 

Додаток № 1 на 2 листах

"03" жовтня ц. р.

ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ АВАНСУ

Постановою Кабінету Міністрів України "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" встановлені граничні норми відшкодування добових витрат на відрядження для працівників підприємств, установи і організацій всіх форм власності (крім державних службовців і співробітників підприємств, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів).

Табл. 3. НОРМИ ВІДШКОДУВАННЯ ДОБОВИХ ВИТРАТ.

Випадки відшкодування

В межах України, грн.

За кордон, грн.

а) у випадку, коли на рахунку на оплату вартості проживання в готелях не включаються витрати на харчування.

18,00

280,00

б) у випадку, коли на рахунку вартості проживання в готелях включаються витрати на:

одноразове харчування

дворазове харчування

триразове харчування

 

14,40

10,80

7,20

 

224,00

254,00

98,00

 

Норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордоном для службовців і працівників підприємств, установ та організацій. що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, встановлюються за кожною країною та визначаються в доларах США в додатку до вищенаведеного нормативного документу. В разі видачі авансу у валюті іншій, ніж долари США. Використовується крос-курс. Крос-курс – співвідношення курсів двох валют, визначене через їх курс до гривні.

Дебіторська заборгованість, що утвориться під час видачі авансу в іноземній валюті, буде:

 • Визначена за валютним курсом на дату видачі авансу;
 • Визначена немонетарною статтею, оскільки її погашення не передбачається у грошовій формі.

Якщо при видачі авансу загальна сума в іноземній валюті, має дрібну частину, то припускається застосування арифметичного правила округлення до повної одиниці.

Якщо працівник отримав аванс на відрядження за кордон і не виїхав, то він зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про скасування поїздки повернути до каси підприємства одержані кошти в тій валюті, у якій йому був виданий аванс.

Аудит розрахунків з підзвітними особами

Основними завданнями аудиту рахунків з підзвітними особами є:

 • Перевірка дотримання правил видачі та використання авансів;
 • перевірка за своєчасністю та правильністю завдання авансових звітів;
 • Перевірка правильності оформлення документів, що додаються до авансового звіту;
 • Перевірка своєчасності повернення невитрачених сум;
 • Перевірка правильності віднесення сум, що сплачені за авансовими звітами, на витрати підприємства.

Аудит треба розпочинати із інвентаризації підзвітних сум, під час якої перевіряють авансові звіти з врахуванням цільового призначення виданих сум. Сум авансів по кожній підзвітній особі, дати їх видачі і цільове призначення.

Також треба перевірити такі моменти:

 • чи не видається готівка на витрати, що можуть бути оплачені з каси або через банк;
 • чи наказ на осіб, яким вдаються кошти під звіт;
 • укладення з підзвітними особами договору про повну матеріальну відповідальність;
 • порядок оформлення відряджень і реєстрацію їх у бухгалтерії;
 • забезпечення господарських витрат і відрядження;
 • видача авансів підзвітним особам за наявності заборгованості за попереднім авансом;
 • витрата коштів за цільовим призначенням;
 • дотримання законодавчих обмежень щодо використання готівки між суб’єктами господарювання.

Джерелами інформації використовують накази керівництва щодо переліку осіб, які мають право отримувати та використовувати кошти на господарські потреби та відрядження, авансові завіти з прикладеними до них оправдовувальними документами: рахунками готелю, касовими, товарними чеками, актами закупівлі, накладними, квитанціями, проїзними квитками тощо, облікові реєстри на рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами".

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Видано під звіт грошові кошти

372

30

2

Придбання підзвітною особою матеріальних цінностей на підставі авансового звіту та відповідних первинних документів

20, 22,

28

372

3

Відображено суму податкового кредиту щодо ПДВ (за наявності податкової накладної)

641

372

 

Списано витрати на відрядження

 

 

 

а) працівників, зайнятих постачанням підприємства запасами

20, 22

372

 

б) працівників апарату управління цехами, дільницями

91

372

 

в) адміністративно-управлінського персоналу

92

372

 

г) працівників відділу збуту

93

372

 

д) персоналу обслуговуючих виробництв і соціально-культурної сфери

949

372

5

Повернено до каси підприємства невикористані кошти, видані під звіт

30

372

6

Утримано із заробітної плати суми, не повернені своєчасно підзвітними особами

661

372

7

Повернено перевитрату грошових коштів підзвітній особі

372

30

8

Включено до фонду оплати праці суми витрат на відрядження, не підтверджених документально, добових понад установлені норми, затверджені керівником підприємства і відшкодовувані працівнику

92, 93, 949

66

9

Списано суму витрат на відрядження, не підтверджених документально, добових понад установлені норми, затверджені керівником підприємства і відшкодовуванні працівнику

66

372

 

При безпосередній перевірці авансових звітів аудитор має дослідити:

 • наявність всіх обов’язкових реквізитів (підписи, печатки, дата, підстава тощо) на первинних документах, що додаються до авансових звітів. На посвідченні має бути дозвіл керівника, відмітки з датами про від’їзд та прибуття в пункт призначення, тривалість відрядження. Також необхідно перевірити нарахування добових. При цьому треба керуватися чинними нормативними актами, що регулюють порядок здійснення відряджень;
 • наявність документів про здійснення витрати;
 • при відрядженні за кордон – наявність закордонних паспортів підзвітних осіб, правильність нарахування добових з врахуванням країни. Куди скерована підзвітна особа, правильність застосування курсів валют та відображення курсових різниць;
 • звіт про виконання завдання підзвітною особою;
 • правильність кореспонденції рахунків за авансовим звітом та віднесення на витрати;
 • правильність відшкодування витрачених коштів підзвітній особі;
 • перевірка достовірності всіх даних авансових звіту.

Бухгалтерські запаси в облікових реєстрах звіряють із даними Головної книги та звітності.

Під час аудиту розрахунків з підзвітними особами найчастіше виявляють такі порушення:

 • Незаконна (відсутність наказу, не відзвітувалася підзвітна особа за попередній аванс, не працівникам підприємства тощо) видача авансів;
 • Неправильне оформлення витрат на відрядження (відсутність наказу, посвідчень, неправильне нарахування добових тощо);
 • Неправильне оформлення придбаних ТМЦ та відображення ПДВ (неповне оприбуткування, включення до первісної вартості ПДВ тощо);
 • Неправильне відшкодування витрат працівникові валових витрат по відрядженню до фонду оплати праці, утриманням прибуткового податку та зборів до соціальних фондів тощо);
 • Неналежне оформлення первинних документів;
 • Порушення ведення синтетичного та аналітичного обліку, неправильне складання кореспонденції рахунків та відображення в облікових реєстрах.

Висновок. Аудиторський звіт, який складається за підсумками проведеної аудиторської перевірки, - головний документ, що містить думку аудитора про об’єкти дослідження та іншу інформацію, яку аудитор повинне надати клієнтові.

За результатами виконаних аудиторських послуг аудитор складає підсумковий документ у вигляді аудиторського висновку. Зміст і структура аудиторського висновку буде залежати від виду і характеру наданих аудиторських послуг.

Щодо аудиторського висновку за результатами перевірки фінансової звітності суб’єктів господарської діяльності за змістом висловлення думки поділяють н: позитивний, умовно-позитивний, негативний або дається відмова від надання висновку.

Позитивний висновок дають, коли аудитор отримав усю інформацію й пояснення, необхідні для цілей аудиту; надана інформація достатня для відображення реального стану справ на підприємстві; існують адекватні та достовірні дані з усіх суттєвих питань. Фінансова документація відповідно підготовлена, що відповідає вимогам українського законодавства.

Література

 1. Аудит. Аренс А., Лоббек Дж. Пер с англ. Гл. Ред. серии проф.. Я.В.Соколов – М.: Финансы и статистика, 1995.
 2. Кульминский А.Н. Аудит: Практическое пособие – К.: Укринформ, 1996.
 3. Бухгалтерський учет: основы теории и практики Д.: Стелкер, 1999.
 4. Муравьев А.И., Мухин А.Ф. и др. Анализ внешнеэкономыческой деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1991.
 5. Валютное регулирование: Методическое пособие. 0 Днепропетровск: ООО "Балансклуб". 1997.
 6. Управління ЗЕД. За ред. А. І. Крадісова – К.: Віра – Р 1998.
 7. Цивільний кодекс України.
 8. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року, № 291.


28.02.2011