61
Активи підприємства та нематеріальні ресурси. Реферат 02.08.2011
62
Основні виробничі фонди підприємства: види та характеристика. Реферат 02.08.2011
63
Ресурсний потенціал підприємства: характеристика трудових ресурсів. Реферат 02.08.2011
64
Класифікація підприємств за рядом ознак. Реферат 02.08.2011
65
Функціонування підприємства в умовах ринкової економіки. Реферат 02.08.2011
66
Інструментарій пропозиції і попиту: приклади застосування. Реферат 01.08.2011
67
Економічна теорія: школи та методи. Тенденції розвитку інформаційного суспільства. Реферат 01.08.2011
68
Економічна наука: методологія. Реферат 01.08.2011
69
Функції економічної теорії: теоретико-пізнавальна. Реферат 01.08.2011
70
Предмет вивчення економічної теорії. Реферат 01.08.2011
71
Економічна теорія: зародження та розвиток. Реферат 01.08.2011
72
Іноземні інвестиції в економіці України: проблеми та законодавчо-нормативна база. Реферат 01.08.2011
73
Регулювання інвестиційної політики України. Реферат 01.08.2011
74
Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні: стан інвестиційної діяльності за сучасних умов. Реферат 01.08.2011
75
Аналіз інвестицій: методологічні основи. Реферат 01.08.2011
76
Суть фінансів. Фінансова система. Реферат 01.08.2011
77
Ринок цінних паперів та його структура. Реферат 31.07.2011
78
Ринок цінних паперів: суть та функції. Реферат 31.07.2011
79
Взаємодія України із країнами світу. Реферат 31.07.2011
80
Зовнішньоекономічна діяльність України: сучасні проблеми. Реферат 31.07.2011