321
Підприємство як суб'єкт ринкової економіки. Реферат 16.07.2011
322
Міжнародна економіка та її системи. Реферат 16.07.2011
323
Попит та пропозиція. Ціноутворення. Реферат 16.07.2011
324
Ринкова система в Україні: проблеми становлення. Реферат 16.07.2011
325
Структура ринку як система господарських відносин. Реферат 16.07.2011
326
Інфраструктура сучасного ринку. Реферат 16.07.2011
327
Феномен сучасного ринку. Реферат 16.07.2011
328
Економічна теорія: фактори ціноутворення. Реферат 16.07.2011
329
Безробіття: сутність та причини. Реферат 16.07.2011
330
Підприємство: сутність, принципи та функції. Реферат 16.07.2011
331
Ринкова економіка та її регулювання. Реферат 16.07.2011
332
Ринкове господарство та ринкові механізми. Реферат 16.07.2011
333
Сучасний ринок: поняття, характерні ознаки, суб'єкти та об'єкти. Реферат 16.07.2011
334
Світове господарство: суть та основні етапи розвитку. Реферат 16.07.2011
335
Товар: поняття, властивості, теорії цінності, закони вартості. Реферат 16.07.2011
336
Натуральне та товарне виробництво. Реферат 16.07.2011
337
Ринок: сутність та функції. Реферат 16.07.2011
338
Принципи класифікації ринку. Реферат 16.07.2011
339
Монополія і конкуренція: поняття, функції і види. Реферат 16.07.2011
340
Характеристика циклів ділової активності. Реферат 16.07.2011