221
Встановлення цін на товари: психологічний аспект. Реферат 22.07.2011
222
Гроші в ринковій економіці: становлення і еволюція грошових відносин. Реферат 22.07.2011
223
Економічна теорія: доходи в ринковій економіці. Реферат 21.07.2011
224
Державне регулювання: теорії та еволюція. Реферат 21.07.2011
225
Предмет та методи вивчення економічної теорії. Реферат 21.07.2011
226
Формування ринкової економіки в Україні. Реферат 21.07.2011
227
Моделі ринкового господарювання. Реферат 21.07.2011
228
Структурна класифікація економічного ринку. Реферат 21.07.2011
229
Ринок: поняття, сутність, структура, умови формування та функції. Реферат 21.07.2011
230
Економічні закони та економічні категорії. Реферат 21.07.2011
231
Українська банківська система та міжнародне економічне співробітництво. Реферат 21.07.2011
232
Адміністративно-командна економіка: поняття, сутність, та економічна ефективність. Реферат 21.07.2011
233
Економічні системи: товарна економіка. Реферат 21.07.2011
234
Основні права власності в економіці. Реферат 21.07.2011
235
Економічна система національної економіки. Реферат 21.07.2011
236
Управління людськими ресурсами на підприємстві. Реферат 21.07.2011
237
Економічні основи та еволюція товарного виробництва. Реферат 21.07.2011
238
Економічна діяльність суспільства: зміст та результати. Реферат 21.07.2011
239
Сучасний стан ринку та конкуренції в Україні. Реферат 20.07.2011
240
Теорії міжнародної торгівлі. Реферат 20.07.2011