201
Економічна модель капіталістичного суспільства. Американський неолібералізм. Монетаризм. Реферат 24.07.2011
202
Валютні курси: функції, порядок визначення, режим. Реферат 24.07.2011
203
Валютні ринки як складова частина грошового ринку. Реферат 24.07.2011
204
Захист конкуренції. Монополія як антипод конкуренції. Реферат 24.07.2011
205
Економічна конкуренція: форми. Реферат 24.07.2011
206
Конкурентна боротьба: умови виникнення та закони. Реферат 24.07.2011
207
Конкуренція як категорія ринкової економіки. Сутність конкуренції. Реферат 24.07.2011
208
Попит: визначення та значення цінової еластичності. Реферат 24.07.2011
209
Українські економічні відносини з країнами Третього світу. Реферат 22.07.2011
210
Латинська Америка у 80-90-х роках: економічні стратегії. Реферат 22.07.2011
211
Стратегія "економічного дива". Реферат 22.07.2011
212
Особливості стратегій розбудови ринкової економіки країн третього світу. Реферат 22.07.2011
213
Грошово-кредитні системи країн третього світу: характеристика, тенденції розвитку. Реферат 22.07.2011
214
Країни, що розвиваються та їх соціально-економічна диференціація. Реферат 22.07.2011
215
Місце країн, що розвиваються у світовій економіці: сучасна характеристика. Реферат 22.07.2011
216
Розвиток відносин власності: сучасні тенденції. Реферат 22.07.2011
217
Відносини власності: сутність, еволюція, принципи та об'єкти. Реферат 22.07.2011
218
Прибуток як показник результативності діяльності підприємства. Реферат 22.07.2011
219
Структура, визначення та значення собівартості продукції. Реферат 22.07.2011
220
Граничні та обов'язкові витрати виробництва. Реферат 22.07.2011