21
Глобалізація світового господарства. Реферат 05.08.2011
22
Система світового господарства: міжнародні економічні відносини. Реферат 05.08.2011
23
Структура світового господарства та його суть. Реферат 05.08.2011
24
Нові форми господарювання аграрного сектору України. Реферат 05.08.2011
25
Сучасне становище аграрного сектору, продуктивні сили. Реферат 05.08.2011
26
Економічна теорія як світова наука. Реферат 05.08.2011
27
Теорії вартості: різновиди та характеристика. Реферат 05.08.2011
28
Категорії товарного виробництва та закон вартості. Реферат 05.08.2011
29
Товар та його властивості: споживна вартість та вартість. Реферат 05.08.2011
30
Товарне виробництво: причини виникнення. Реферат 05.08.2011
31
Товарне виробництво: еволюція, характеристика та ознаки. Реферат 05.08.2011
32
ВВП: номінальний та реальний. Реферат 02.08.2011
33
Інфляція та її наслідки. Реферат 02.08.2011
34
АПК України: напрямки розвитку та шляхи подолання кризи. Реферат 02.08.2011
35
Аграрна реформа в Україні. Реферат 02.08.2011
36
Реформування АПК України в умовах ринкової економіки. Реферат 02.08.2011
37
Ринкові відносини в АПК: аспекти формування. Реферат 02.08.2011
38
АПК України: загальна характеристика. Реферат 02.08.2011
39
Українська грошова одиниця: історія становлення. Реферат 02.08.2011
40
Концепції грошей: різновиди. Реферат 02.08.2011